ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Επιτροπή Λαγκάδας Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Επιτροπή Λαγκάδας , Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2002

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

Με σειρά μελετών που εκπονήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια προωθείται η κατασκευή του φράγματος αποθήκευσης στον Αποσελέμη του Ν. Ηρακλείου με αρχικό στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων για την ύδρευση του Ηρακλείου και δευτερευόντως της περιοχής του Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για ένα χωμάτινο φράγμα με υψόμετρο στέψης +220m, μήκος στέψης 600 m και χωρητικότητα 27 Mm3 με λεκάνη κατάκλυσης 180 Ηα. Ο ταμιευτήρας προβλέπεται να αποθηκεύει τις απορροές του χειμάρρου από την αντίστοιχη λεκάνη απορροής καθώς και τις απορροές της λεκάνης απορροής του Οροπεδίου Λασιθίου. που από την περιοχή του χώνου με σήραγγα θα διοχετεύονται στον υπό μελέτη ταμιευτήρα.

Λόγω των πολλών αντιτιθέμενων απόψεων ως προς την επιλογή κατασκευής αυτού του φράγματος, που προέκυψαν από το δημόσιο διάλογο μεταξύ φορέων της περιοχής, επιστημονικών οργανώσεων, επιστημόνων αλλά και εκπροσώπων της πολιτείας, τα Δημοτικά Συμβούλια τριών δήμων της περιοχής (Χερσονήσου, Μαλίων και Γουβών) ανέθεσαν στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο / Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη συνολική αξιολόγηση του σεναρίου κατασκευής του υπό μελέτη φράγματος.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο "Συνολική Αξιολόγηση Σεναρίων Ανάπτυξης Υδατικών Πόρων Λεκάνης Αποσελέμη Κρήτης" που ήδη υλοποιείται στο Πολυτεχνείο έχει βέβαια ευρύτερους στόχους, αφού διερευνά όλες τις δυνατές Στρατηγικές Επιλογές Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Λεκάνης Απορροής του Αποσελέμη με πολυκριτηριακή προσέγγιση που αναφέρεται σε σειρά κριτηρίων οικονομικών, περιβαλλοντικών , περιφερειακής ανάπτυξης κ.λ.π. ,
Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές τετράμηνο οπότε θα υπάρξει πλήρης αξιολόγηση όλων των εφικτών σεναρίων Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Λεκάνης Απορροής του Αποσελέμη.

Το παρόν κείμενο αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση της Ερευνητικής Ομάδας που έχει στόχο να αντιμετωπίσει το σενάριο αξιοποίησης υδατικών πόρων που έχει δρομολογηθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μεμονωμένα και με αδρομερή προσέγγιση. ΟΙ παρατηρήσεις συνεπώς που αναφέρονται πιο κάτω αποτελούν τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να παρουσιασθούν από την αρχή και τα οποία δεν επιδέχονται ριζικές τροποποιήσεις ακόμα και με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθείται. Είναι πολύ πιθανόν πολλά άλλα στοιχεία να προκύψουν με την ολοκλήρωση του Ερευνητικού Έργου.

Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στο προτεινόμενο σενάριο (κατασκευή φράγματος και μεταφορά νερού με σήραγγα από το Οροπέδιο) μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) Σύγχρονη Αντιμετώπιση Αντίστοιχων Θεμάτων.

Υπάρχει μια σημαντική απόκλιση από τις τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως για τα θέματα αξιοποίησης επιφανειακών απορροών, Ο κύριος λόγος για αυτή την "παλαιά" προσέγγιση οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις αρχικές μελέτες. οι οποίες καθόρισαν και τα μεγέθη σχεδιασμού, ενώ οι πιο σύγχρονες μελέτες για το έργο ήρθαν να ενισχύσουν παλιότερες αποφάσεις.

Βασικά στοιχεία των μελετών που με βάση τις σύγχρονες απόψεις, δεν ευσταθούν είναι:

- Η μεγίστη εκμετάλλευση των απορροών χωρίς εξασφάλιση των ελάχιστων κατάντη του φράγματος απορροών (στη συγκεκριμένη περίπτωση ετησίων όγκων) για περιβαλλοντικούς / οικολογικούς λόγους. (Το μέγεθος του φράγματος είναι ιδιαίτερα μεγάλο).

- Η διασύνδεση λεκανών απορροής με μεταφορά νερού από γεωργικές εκτάσεις (οι απορροές από τις περιοχές αυτές είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα ρυπασμένες) ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ύδρευση.

- Ο μονοδιάστατος σχεδιασμός του έργου χωρίς να συγκρίνονται εναλλακτικές λύσεις (ύψη φράγματος, άλλες θέσεις, άλλοι τρόποι αξιοποίησης του νερού κ.λπ.).
Η προώθηση ενός σημαντικού έργου για την περιοχή χωρίς να έχει επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση μεγάλων ομάδων πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή. (Η σύγχρονη αντιμετώπιση προϋποθέτει όχι μόνο τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας αλλά και τη συναίνεση των θιγομένων από την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.)
Η απομόνωση στο σχεδιασμό ενός έργου χωρίς να εντάσσεται ή να προκύπτει από τη θεώρηση της ευρύτερης περιοχής, των αναγκών της αλλά και των περιορισμών της,

Β) Υδρολογικά Μεγέθη.

- Τα υδρολογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν ίσως πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη και κατά συνέπεια μη απολύτως ρεαλιστική.

- Οι απορροές που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι για τη διαστασιολόγηση είναι οι τιμές του υδρομετρικού σταθμού χωρίς διόρθωση λόγω της θέσης του φράγματος που αντιστοιχεί σε μικρότερη λεκάνη. Η χρήση αναλυτικού μοντέλου βροχόπτωσης - απορροής υποδηλώνει ότι οι τιμές πρέπει να μειωθούν κατά 12% περίπου (συνεπώς η μέση ετήσια απορροή είναι περίπου 9,7 Mm3).

- Η εξασφάλιση μεταφοράς - του νερού της απορροής του Οροπεδίου, χωρίς να υπάρχουν απώλειες και με δυνατότητα μεταφοράς χωρίς ουσιαστικά τεχνικούς περιορισμούς. Είναι λογικό να υποστηριχθεί ότι μόνο ένα ποσοστό της διαθέσιμης απορροής του Οροπεδίου μπορεί’ναμεταφερθεί (π.χ. δυσμενείς χρονική κατανομή και αντίστοιχες τεχνικές δυσκολίες).

- Υπάρχει πιθανότητα μια έστω μικρή ποσότητα από την ποσότητα του Οροπεδίου να καταλήγει στον Αποσελέμη. Το θέμα αυτό δεν έχει διερευνηθεί! πλήρως από την Ερευνητική Ομάδα όμως υπάρχουν ενδείξεις με τη χρήση προγραμμάτων Νευρωνικών Δικτύων που δείχνουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού του όγκου θα μπορούσε να είχε μετρηθεί στα στοιχεία του υδρομετρικού σταθμού. Το ποσοστό αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μικρό στην περιοχή του 0-10% (δηλαδή σε ετήσια βάση μια ποσότητα από 0-1,7 Μm3 συμμετέχει στην απορροή του Αποοελέμη προερχόμενη από το Οροπέδιο. Το θέμα αυτό θα διερευνηθεί πλήρως τους αμέσως επόμενους μήνες.

- Οι υπολογισμοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μέσους όρους χωρίς να φαίνεται ότι κατανοείται πλήρως η διακύμανση των μεγεθών. Έτσι η αξιοπιστία μιας παροχής εισροής που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασμό των συστημάτων ταμίευσης φαίνεται εν πολλοίς να παρακάμπτεται.

- Οι ποσότητες που μπορούν να εξασφαλισθούν οπό τον ταμιευτήρα για ύδρευση οικισμών με δεδομένη πιθανότητα αστοχίας (εγγυημένη απόληψη που πρέπει να είναι ιδιαίτερα μικρή λόγω της χρήσης του νερού για ύδρευση) είναι βέβαια πολύ μικρότερη του μέσου όρου που υπολογίζουν να μοιράζουν οι μελετητές στα αστικά κέντρα της περιοχής.

Γ) Επιπτώσεις - Περιβάλλον

- Επί της ουσίας δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου. Κρίσιμη φαίνεται να είναι η επίπτωση στον παράκτιο υδροφορέα Γουβών Χερσονήσου από την αποκοπή της ροής του Αποσελέμη από το φράγμα και τον μη εμπλουτισμό του υδροφορέα (που βρίσκεται σε δύο επίπεδα) και ήδη παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υφαλμύρυνσης με του ιφιστάμενο καθεστώς αντλήσεων.

- Σημαντική έλλειψη επίσης θεωρείται η απουσία της εκτίμησης αθροιστικής επίπτωσης στο περιβάλλον από τα συνεξεταζόμενα έργα και τις συναφείς δραστηριότητες στην περιοχή.

- Στις μελέτες που αναφέρονται στο περιβάλλον υπάρχουν ελλείψεις που μπορεί να οφείλονται και στο χρόνο εκπόνησής τους. Η M.Π.E. συντάχθηκε το 1994 ι<οι μετά την οριστικοποίηση των έργων. Τα νέα δεδομένα απαιτούν διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ευθεία αντίστοιχα με:

- Οδηγία Ε Ε 97/11 (scoping)
- Νέες οριοθετήσεις Natura 2000
- Νέες οδηγίες για την προστασία της πανίδας
- Προγράμματα προστασίας Μεσογείου
- Βιοποικιλότητας

- Απουσιάζουν επίσης οι εκτιμήσεις για την Επικινδυνότητα (Risk Assessment) και Διαχείριση περιβάλλοντος μετά τα έργα (Env. Management Plan).

Συμπερασματικά Σχόλια.

Από τα παραπάνω αλλά και τη συστηματική εξέταση των μελετών για το φράγμα του Αποσελέμη και την Εκτροπή των Απορροών του Οροπεδίου, διαφαίνεται: ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση στην βορειοανατολική Κρήτη που δεν έχει απόλυτα τεκμηριωθεί.

Το προς υλοποίηση σχέδιο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω κυρίως των ακολουθούμενων "παλαιών" προσεγγίσεων στα θέματα αυτά και των "αισιόδοξων" εκτιμήσεων για τα υδρολογικά μεγέθη. Το οικονομικό κόστος του έργου σε σχέση με την απόδοσή του καθώς και η αναγκαιότητα η όχι της κατασκευής του κρίνονται από το Ερευνητικό Πρόγραμμα και τα συμπεράσματα θα γίνουν γνωστά τους αμέσως επόμενους μήνες. Επίσης διερευνώνται όλα τα δυνατά σενάρια ώστέ να υπάρξει η συνολική αξιολόγηση του Έργου σε σχέση με τις ανάγκες και τους περιορισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Για την Ερευνητική Ομάδα του Ε.Μ.Π.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γ. Τσακίρης. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Διευθυντής του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 56 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54548299
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.