ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2005

ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(Το συμπέρασμα από το Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.Μ.Π)

ΑΘΗΝΑ 26-02-2005

Α. Τα προβλήματα: Έληξε χθες βράδυ το μεγαλύτερο σε συμμετοχές (1116) και εισηγήσεις (130) Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που διοργάνωσε το Ε.Μ.Π. (Διατμημματική Μονάδα RENES), με τίτλο «Προοπτικές προς το Στόχο του 2010».

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/Ε.Ε. ως στόχος τέθηκε η ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε., να καλύπτει το 22,1% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010. Ειδικά η χώρα μας ανέλαβε την δέσμευση οι Α.Π.Ε. να καλύπτουν το 2010 το 20,1% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η οδηγία αυτή τέθηκε σε ισχύ ώστε να συμβάλλει στον ευρύτερο στόχο της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (CO2, NOx, SO2, CxHψ, CCLF κ.λ.π) κατά 8% (με βάση τις εκπομπές του 1990) για την πενταετία 2008 -2012 και είναι δεσμευτική.

Όπως προέκυπτε από όλους τους εισηγητές (100 έλληνες και 30 από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.), στην Ελλάδα δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε παρά την προετοιμασία που υπήρχε, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον τις κυρώσεις που απορρέουν από την «Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου».

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό τα κράτη μέλη που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις Α.Π.Ε. και θα έχουν εκπληρώσει τον στόχο, θα πωλούν τις το πλεονέκτημα αυτό σε χώρες που δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τον στόχο.

Το εμπόριο εκπομπών, συνοπτικά θα λειτουργήσει ως εξής: Ορίζεται ένα ετήσιο όριο των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για μια σειρά από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κυρίως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αλλά και διυλιστήρια, χαλυβουργεία, τσιμεντοβιομηχανίες, κ.α. Στο τέλος κάθε χρονιάς πραγματοποιείται απολογισμός των εκπομπών κάθε μονάδας. Αν κατά την διάρκεια του έτους η μονάδα παρήγαγε λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου από το επιβληθέν όριο, τότε έχει το δικαίωμα να «πουλήσει» αυτό το πλεόνασμα εκπομπών σε μια άλλη μονάδα (της ίδιας ή άλλης χώρας) που παρήγαγε περισσότερα αέρια από όσο της είχε επιτραπεί, Επομένως δημιουργείται, σε κοινοτικό επίπεδο, μια αγορά εκπομπών ανάμεσα στις βιομηχανικές μονάδες με σημαντικές εκπομπές.

Πρέπει να τονίσουμε ότι, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δε συμμετέχει στο Εμπόριο Εκπομπών, θα υποστεί τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις με μορφή προστίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Δ. Λάλα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εάν δεν πάρουμε έγκαιρα μέτρα μείωσης των εκπομπών μετά από 50 περίπου χρόνια, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 7 βαθμούς Κελσίου, με τεράστιες και μη ανατρέψιμες καταστροφές για τον πλανήτη.

Τα μέτρα που προτείνουν όλοι για να μετριάσουμε στην Ελλάδα την δυσοίωνη αυτή κατάσταση είναι: α) Η επιθετική προώθηση των Α.Π.Ε. από την Ελληνική Κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών, β) Η χρήση του φυσικού αερίου στο μέγιστο δυνατό βαθμό και γ) Ο περιορισμός των συμβατικών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Όλοι οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο Συνέδριο συμφώνησαν στη λήψη των παραπάνω μέτρων και κάλεσαν την κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν για την υλοποίηση των στόχων. Υπάρχουν κράτη της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Δανία, η Φιλανδία που βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των εθνικών στόχων τους.

B) Η κυβερνητική πολιτική όπως εκφράστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα, και τον Υφυπουργό κ. Σαλαγκούδη, αποδέχτηκε ότι οι Α.Π.Ε. αποτελούν για την Ελλάδα μια τεράστια ευκαιρία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, αλλά και μια πρόκληση για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων για την στήριξη των συγκεκριμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Οι προτεραιότητες της πολιτικής αυτής συνοψίζονται:

α) Στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε. β) Στην εκπόνηση του κατάλληλου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την εγκατάσταση των Α.Π.Ε. γ) Στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων. δ) Τα μέτωπα στα οποία είναι επικεντρωμένες οι παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης είναι:

Πρώτον: Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, στις εξής κατευθύνσεις. Ουσιαστική απλοποίηση και αντικειμενοποιήσει όλων των σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας με σαφή μηχανισμό και κανόνες ελέγχου της προόδου των έργων. Μελετάται η υιοθέτηση κεντρικών διαδικασιών αδειοδότησης, με βάση την αρχή ότι οι Α.Π.Ε στα πλαίσια της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας με την εισαγωγή κριτηρίων εθνικού και όχι τοπικού σχεδιασμού.

Διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης των έργων με αποτέλεσμα με αποτελεσματικούς μηχανισμούς ενίσχυσης των Α.Π.Ε στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς. Μελετάται η επέκταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης Αγοραπωλησίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Η. και η επιδότηση των επενδύσεων η οποία είναι πλήρως συμβατή με την απελευθερωμένη εσωτερική αγορά, όπως έχει αποφανθεί το ευρωπαϊκό. Επίσης προωθείται η εγγυημένη σταθερή και ελκυστική τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. Μάλιστα η τιμή αυτή θα διαμορφώνεται ανά τεχνολογία.

Διευκόλυνση και αποσαφήνιση ηλεκτρικής διασύνδεσης των έργων Α.Π.Ε.

Δεύτερον: Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, με στόχο τη θωράκιση των επενδύσεων από τοπικές αντιδράσεις και αρνητικές δικαστικές αποφάσεις. Το Ειδικό πλαίσιο θα λαμβάνει υπόψη ότι οι Α.Π.Ε. αποτελούν ανεξερεύνητο εθνικό πλούτο που θα προωθεί τις Α.Π.Ε.κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις. Η εκπόνηση του σχεδίου αυτού γίνεται σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και με τα Υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού.

Τρίτον: Η ενίσχυση των δικτύων: Σχετικές μελέτες έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από τη Δ.Ε.Η.,για τη νότια Εύβοια, τη Νότια Λακωνία και τη Θράκη. Στόχος όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία μίας σταθερά αναπτυσσόμενης αγοράς Α.Π.Ε., η οποία θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων και ξένων επενδύσεων.

Γ) Υφιστάμενη κατάσταση: Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης οι άδειες λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε, ανέρχονται σε 433 MW. Αν σε αυτή την ισχύ προστεθεί η ηλεκτρική ισχύς από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά η συνολική ισχύς ηλεκτροπαραγωγής φθάνει στη χώρα μας φθάνει περίπου στα 9,5%. Οπότε καθίσταται σαφές ότι για να καλυφθεί η διαφορά για τον εθνικό στόχο το 2010 στα 20,1%, με τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ακατόρθωτο.

Παρόλα αυτά, το υπουργείο ανάπτυξης σε αντίθεση με την επιστημονική κοινότητα αισιοδοξεί, ότι υπάρχει πιθανότητα να προσεγγίσουμε τον στόχο. Λαμβάνει όμως υπόψη τις άδειες εγκατάστασης που έχουν δοθεί και αντιπροσωπεύουν 1272 MW, γεγονός που σημαίνει ότι εντός της επόμενης δεκαετίας να έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα επιπλέον 839 MW, ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενα από Α.Π.Ε.

Την αισιοδοξία αυτή αντλεί ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, με αφορμή την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές για ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε..

Πρέπει να τονιστεί ότι τους τελευταίους μήνες ο τομέας των ΑΠΕ προσέλκυσε στην Ελλάδα άμεσες ξένες επενδύσεις της τάξης των 85 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η απόκτηση του 21% των μετοχών της Χ. Ρόκας από την Ισπανική ενεργειακή εταιρεία IBEDROLA, η είσοδος της θυγατρικής του γαλλικού ομίλου της EdF ισπανικής εταιρείας αιολικών πάρκων CESA.

Παράλληλα σε μεγάλα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ο ισπανικός όμιλος της GAMESA αλλά και γερμανικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι από τις δύο ισπανικές εταιρείες (την CESA και την GAMESA) έχει ξεκινήσει ήδη η υλοποίηση επενδύσεων τους, συνολικού ύψους 50 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε ο υφυπουργός ανάπτυξης υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού 4,5 MW, Της εταιρείας « Ύδωρ Κατασκευαστική Α.Ε» στο Νομό Φθιώτιδας καθώς και τις τροποποιήσεις επτά αδειών παραγωγής για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 12 MW περίπου.

Τελειώνοντας θέλω να αναφέρω τον μεγαλύτερο παραγωγό διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα που δεν είναι άλλος από την Δ.Ε.Η., η οποία στο πλαίσιο της Εθνικής Κατανομής βγήκε πρωταθλήτρια με εκπομπές που έφθασαν μόνο για το CO2 στο αστρονομικό ποσό των 166. 055 Kt, ή 166.055.000 τόνους.

Έτσι στην Ελλάδα καλούνται να προσαρμοστούν: 29 μονάδες της ΔΕΗ, 1 μονάδα συμπαραγωγής ΒΦΛ, 4 διυλιστήρια (ΕΛ-ΠΕ και Motor Oil), 7 μονάδες παραγωγής τσιμέντου (ΑΓΕΤ, Ηρακλής, Τιτάν, Χάλυψ) 22 ασβεστοποιεία, 4 μονάδες παραγωγής γυαλιού 58 κεραμοποιεία, 5 χαλυβουργεία. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να λάβουν Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Εκπομπής Διοξειδίου του άνθρακα με βάση αρχική δήλωσή τους και στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 107 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607552
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.