ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Επιτροπή Λαγκάδας Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Επιτροπή Λαγκάδας , Δευτέρα, 02 Φεβρουάριος 2004

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Το έργο του φράγματος Αποσελέμη που για δεκαετίες ταλανίζει την περιοχή της Λαγκάδας, εξαιτίας σωρείας λόγων, παραλήψεων και ολιγωριών από μεριάς των τοπικών αρχόντων, αλλά και σημαντικότατων οικονομικών συμφερόντων (επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), βρίσκεται στα πρόθυρα της δημοπράτησης, με προοπτική την πιθανή έναρξη κατασκευής του, αλλά και την ακόμα λιγότερο πιθανή αποπεράτωσή του.

Στο παρακάτω σύντομο κείμενο παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότεροι από τους λόγους που καθιστούν το έργο του φράγματος Αποσελέμη ασύμφορο και καταστρεπτικό για τον τόπο και οι οποίοι διαφαίνονται και καταγράφονται ακόμα και στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Μάρτιος 1994 Νοέμβριος 2001), απ' όπου και οι παραπομπές που αναγράφονται στο κείμενο. Τέλος, για δύο σημαντικότατα θέματα, που αναφέρω παρακάτω και αφορούν στον οικισμό Σφεντύλι και στην εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου στο Αβδού, για το μεν πρώτο υπάρχουν ψευδή στοιχεία στην προέγκριση χωροθέτησης (Ιανουάριος 1994), για δε το δεύτερο, δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε καμιά από τις μελέτες του έργου.

Το φράγμα δεν επιλύει το πρόβλημα ύδρευσης περιοχής Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου (δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη ποσότητα ούτε με τις πλέον ευοίωνες προβλέψεις), ενώ βραχυπρόθεσμα, το φράγμα ουσιαστικά θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες που θα ανακύψουν από τις επιπτώσεις που το ίδιο θα δημιουργήσει στους περί αυτό υδροφορείς είτε λόγω έλλειψης νερού είτε λόγω υφαλμήρωσης των κατάντη του φράγματος υδροφορέων.

Ο φόβος υπεύθυνων και σκεπτόμενων πολιτών, αλλά και φορέων ότι το φράγμα ελλείψει νερού θα ενισχύεται και από τα υπάρχοντα υπόγεια ύδατα, την έλλειψη των οποίων καλείται να καλύψει, ενισχύεται και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται από την υδρολογική μελέτη του ίδιου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που στη σελίδα 2 αναφέρει: "Θα εξετάζονται επίσης οι δυνατότητες ενίσχυσης με υπόγεια νερά του Υδατικού Δυναμικού του Ταμιευτήρα Αποσελέμη".

Προξενεί μαρασμό και καταστροφή σε όλη τη Λαγκάδα, αλλά και στο Οροπέδιο:

Στις Γωνιές, είναι πιθανότατη η μείωση του πόσιμου νερού λόγω της πλήρους εκτροπής προς τον Αποσελέμη των υδάτων του οροπεδίου τα οποία και τροφοδοτούν τις πηγές της κοινότητας (παρ. 8.2.5.6, σελ:8-22).

Στο Αβδού, σημαντικότατες θα είναι οι επιπτώσεις από τα έντομα, τη δυσοσμία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες -οπότε και θα κατέρχεται η στάθμη της λίμνης -αλλά και την αλλαγή των κλιματολογικών δεδομένων και της υγρασίας.

Το Σφεντύλι κατακλύζεται πλήρως, χωρίς να υπάρχει ακόμα και σήμερα, καμία απόφαση για την μετεγκατάσταση των κατοίκων του. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ένα σοβαρότατο γεγονός, χαρακτηριστικό των προθέσεων αυτών που θέλουν να προωθήσουν το έργο με κάθε κόστος. Η προέγκριση χωρoθέτησης του έργου (Ιανουάριος 1994, παρ. 2.11, σελ: 15) για το Σφεντύλι αναφέρει: "0 οικισμός Σφεντύλι που θα κατακλυσθεί (7-8 σπίτια), είναι εγκαταλειμμένος"! Η προέγκριση χωροθέτησης, είναι το έγγραφο εκείνο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με το οποίο ουσιαστικά ξεκινά το έργου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν τίθενται προβλήματα χωροθέτησης για την κατασκευή του φράγματος και δίνοντας το "πράσινο φως" για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων"

Οι Ποταμιές διατρέχουν σοβαρότατο κίνδυνο σε περίπτωση αστοχίας του φράγματος. Ακόμα και στην πρώτη μελέτη θραύσης του φράγματος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιούνιος 1995), αναφέρεται καθαρά το σοβαρότατο πρόβλημα ασφαλείας για τις Ποταμιές ενώ ξεκάθαρα προτείνεται η βαθμιαία μετατόπιση του πληθυσμού προς μεγαλύτερα υψόμετρα κατά μήκος του δρόμου προς Αβδού και τη σταδιακή εγκατάλειψη της ζώνης δομήσεως κάτω από το υψόμετρο 168 μ., δηλαδή ουσιαστικά προτείνεται η εγκατάλειψη του χωριού, χωρίς όμως να δίνεται καμιά λύση-αποζημίωση στους κατοίκους που καλούνται να μετακινηθούν (σελ: 33).

Οξύτερα και άμεσα όμως θα είναι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν για το χωριό, από την πλήρη ξήρανση της κοίτης από το φράγμα και κατάντη (παρ. 8.2.2, σελ: 8-11). Αυτό πρακτικά σημαίνει αδυναμία εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων κατάντη του φράγματος (παρ. 6.2. 7, σελ: 6-12), με ότι αυτό σημαίνει για τις καλλιέργειες, δηλαδή για την κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων της περιοχής. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ότι σε καμία μελέτη και απόφαση των αρμοδίων φορέων, δεν λαμβάνεται η όποια μέριμνα για τις ανεπανόρθωτες συνέπειες που με μαθηματική ακρίβεια θα πλήξουν τις Ποταμιές, οι οποίες τελικά θα υποστούν τη μεγαλύτερη ζημιά.

Παρέχει στη Λαγκάδα μόνο πόσιμο νερό (Κ.Υ. Α αρ. πρωτ. :82663128-8-96) αν και εφόσον μειωθούν οι υπάρχουσες πηγές ύδατος, μη λαμβάνοντας καμία μέριμνα για την άρδευση, ανάγκη επιτακτική ειδικά κατάντη του φράγματος, λόγω πλήρους ξήρανσης της κοίτης αλλά και λόγω της πλήρους γεωργικής εκμετάλλευσης της περιοχής.

Ο πιθανότατος ή σχεδόν βέβαιος περιορισμός των λιπασμάτων -φυτοφαρμάκων στο Οροπέδιο Λασιθίου, έχει ως άμεση και βεβαία συνέπεια την μείωση της παραγωγής άρα και του εισοδήματος των κατοίκων του (παρ. 8.2.5.2, σελ:8-18 & παρ. 9.2.2, σελ: 9-7).

Συντελείται καταστροφή σημαντικότατου πολιτιστικού μνημείου της εκκλησίας του Αγ. Κωνσταντίνου (14ος αιώνας), που βρίσκεται στον οικισμό Αβδού, για την οποία επιμελώς δεν γίνεται κανένας λόγος στις μελέτες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Χαρακτηριστικά, στην προέγκριση χωροθέτησης του έργου (Ιανουάριος 1994, παρ. 2.18, σελ: 18) που αναφέρεται στην ύπαρξη η όχι πολιτιστικών μνημείων, αναφέρεται πως δεν υπάρχει καμιά πολιτιστική κληρονομιά που να επηρεάζεται από τα έργα. Η αναφορά στις μελέτες, περί πλήρους κατακλίσεως του εν λόγω μνημείου, θα είχε πιθανότατα ως συνέπεια την απόρριψη του έργου τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Σημείωση: Εκκρεμεί απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) για τον Αγ. Κωνσταντίνο, σε προσφυγή κατοίκων της περιοχής.

Αρνητική -αντιαισθητική εικόνα θα παρουσιάζει μια ζώνη αρκετά ευρεία γύρω από τη λίμνη, λόγω της μεγάλης διακύμανσης της στάθμης της κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους (παρ. 8.2.1, σελ: 8-7).
Αρνητικές θα είναι και οι συνέπειες για όλους τους γειτνιάζοντες υδροφορείς (παρ. 6.2.6, σελ:6-10, παρ. 6.2.7 , σελ: 6-12)

Η ποιότητα των υδάτων είναι κακή, καθώς υπάρχουν ίχνη λιπασμάτων, εντομοκτόνων, φυτοφαρμάκων και αστικών λημμάτων στα νερά (παρ. 6.4.1 σελ:6-22, παρ. 6.4.3 σελ: 6-25, παρ. 6.2.5.6 σελ: 8-22). Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι βάσει της Κ.Υ.Α. 42663/28-8-96 παρ. 25, πρέπει πριν τη δημοπράτηση του έργου να έχει διεξαχθεί μελέτη ποιότητας των υδάτων, ώστε να καλύπτουν τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 46399/1352/27-6-86 περί "απαιτούμενης ποιότητας επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα..." .Η μελέτη αυτή δεν έχει γίνει!!

Το μέγιστο ποσό των δαπανών που λαμβάνοντα υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, είναι 125.879.970 ευρώ (απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ.C (2002) 4696 / 27-12-2002) περίπου 43 δις δρχ από τα οποία θα λάβουμε το 75% (περίπου 32 δις δρχ). Οι πλέον μετριοπαθείς υπολογισμοί ανεβάζουν το κόστος ανάμεσα στα 60 δις και 100 δις δρχ. Το ερώτημα είναι ποιος θα κληθεί να καλύψει το υπέρογκο τελικό τίμημα.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό το τεράστιο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος του έργου, χωρίς ουσιαστικά να δίνει λύση στο πρόβλημα ύδρευσης.

Οι εξαγγελίες κάποιων περί δραστηριοτήτων αναψυχής και άλλων τινών, τύπου λίμνης Πλαστήρα, στη λίμνη του Αποσελέμη δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να ισχύσουν, όπως αναφέρεται ρητά ακόμη και στη μελέτη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (παρ. 8.2.5.7 σελ: 8-22).

Τέλος, σημαντικότατες και ανεπανόρθωτες θα είναι οι επιπτώσεις για τον τουρισμό στη Λαγκάδα, η οποία ως τμήμα του Δήμου Χερσονήσου, είναι και το μοναδικό που επιδέχεται περαιτέρω αναπτύξεως λόγω κορεσμού της παραλιακής ζώνης. Η αρνητική, από αισθητικής άποψης, εικόνα που θα παρουσιάζει η περιοχή, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και της λειτουργίας, απομακρύνει την οποία προσπάθεια ανάπτυξης, με ότι αυτό σημαίνει στη δημογραφική και οικονομική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής.

Το φράγμα Αποσελέμη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το καταστήσουν την απαρχή χειρότερων δεινών απ' αυτά που θα κληθεί να επιλύσει με την λειτουργία του. Και όπως στην παραγρ. 8.2.5. σελ: 8-16 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται: οι αρνητικές επιπτώσεις σωρευμένες, αναπόφευκτα θα καταστούν κρίσιμες και μάλιστα σε τόση έκταση που μπορούν να αντιστρέψουν την όποια θετική πορεία.

Συμπέρασμα
Γίνεται φανερό ότι δεν απαιτούνται καν άλλες μελέτες για να καταλήξει κάποιος σε συμπέρασμα για το αν το έργο είναι αναπτυξιακό, όπως χαρακτηρίζεται ή όχι και να καταδείξει το τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος που δημιουργείται. Πρέπει όμως εδώ να αναφερθεί η ύπαρξη μελετών και γνωμοδοτήσεων για το έργο, όπως αυτή του καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Τσακίρη -2002, του Οργανισμού
(Ο.ΑΝ.Α.Κ.), του Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Βιωσιμότητας, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε. καθηγητής κ. Δεκλερής, και άλλων, που καταδεικνύουν ουσιαστικά την καταστροφή που θα επέλθει από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Είναι δε παράλληλα σίγουρο ότι, χωρίς την ύπαρξη της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή δε θα μιλούσαμε για το φράγμα. Αυτό όμως τι σημαίνει; Ότι για να απορροφήσουμε το κονδύλι πρέπει οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον τόπο μας στο βωμό οικονομικών σκοπιμοτήτων και συμφερόντων; Γιατί η πολιτεία αρνείται πεισματικά να εξετάσει άλλες υπάρχουσες λύσεις, που επιλύουν πραγματικά και μακροπρόθεσμα το πρόβλημα ύδρευσης, χωρίς να προξενούν τόσες αρνητικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες; (Μελέτη Δρ. Μαραμαθά για τον Αλμυρό). Μήπως επειδή αποδεδειγμένα είναι πολύ φτηνότερες, με ότι αυτό σημαίνει για τους διεκδικούντες τα κονδύλια του έργου;

Η πλειοψηφία των κατοίκων της Λαγκάδας, κατανοώντας την καταστροφή που θα επέλθει στο τόπο της, έχει σκοπό με κάθε τρόπο να ματαιώσει την κατασκευή του έργου, γεγονός πολύ πιθανό καθώς θα αποκαλυφθεί η σωρεία των μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκε, αλλά και το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής για τον τόπο. Ήδη εκκρεμεί η εκδίκαση προσφυγής των κατοίκων στο Σ.τ.Ε., καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ακύρωση του έργου (γεγονός που έχει επαναληφθεί με φράγμα στην Ιταλία) θα έχει ως συνέπεια την απώλεια των κονδυλίων. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, όσο υπάρχει ακόμη καιρός, να προβεί στην ανακατανομή των κονδυλίων, ώστε αυτά να μην απολεσθούν εντελώς.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 88 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54546733
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.