ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 08 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΚΗΦΙ-SOS προς το Ευρωπαϊκό Κ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΚΗΦΙ-SOS , Κυριακή, 01 Φεβρουάριος 2004

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS
khfi_sos@yahoo.gr

Αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΚΗΦΙ-SOS προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαντά στην αναφορά της Κίνησης Πολιτών ΚΗΦΙ-SOS. Θα βρείτε παρακάτω μια περίληψη της αναφοράς και την πλήρη απάντηση της Επιτροπής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πρόεδρος
Λουξεμβούργο,
119426 06.10.2003
Κύριο Απόστολο Αλωνιάτη
Θέμα: Αναφορά αριθ. 237/96

Αξιότιμε κύριε,

Αναφερόμενος στην επιστολή μου της 21.11.2001, έχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αναφορών συνέχισε την εξέταση της αναφοράς σας κατά τη συνεδρίασή της στις 11.09.2003, βασιζόμενη κυρίως στις γραπτές και προφορικές πληροφορίες που της διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή, προς ενημέρωσή σας, η γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ύστερα από την εξέταση αυτή, η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Η εξέταση της αναφοράς σας θα επαναληφθεί, μόλις λάβουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Δεν θα παραλείψω να σας ενημερώσω για την πορεία της εξέτασης της αναφοράς σας.

Με εκτίμηση,

Nino GEMELLI
Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών

Συνημμένο: Απάντηση της Επιτροπής (ΡΕ 222.783/Αναθ. VII)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ανακοίνωση προς τα μέλη

Θέμα:
Αναφορά αριθ. 237/96, του κ. Αποστόλου ΑΛΩΝΙΑΤΗ, ελληνικής ιθαγένειας, και 4 ακόμη υπογραφόντων, σχετικά με την αποκατάσταση του ποταμού Κηφισού (Αττική)

Ι. Περίληψη της αναφοράς:

Ο Κηφισός είναι ένα μικρό ποτάμι της Αττικής, το οποίο διέρχεται από βιομηχανικές και αστικές περιοχές. Ο Κηφισός χαρακτηρίζεται σήμερα ως χείμαρρος, διότι έχει κανονική ροή μόνο κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Οι αναφερόντες παραπονούνται ότι στον Κηφισό ρίχνονται ανεξέλεγκτα βιομηχανικά λύματα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται περιβαλλοντικά τόσο η θαλάσσια περιοχή του Φαληρικού όρμου στον οποίο εκβάλλει ο ποταμός όσο και οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Σε ένα τμήμα του μάλιστα εντοπίζεται αδυναμία ροής των υδάτων προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται βούρκος. Οι αναφερόντες τονίζουν ότι τα αίτια για την κατάσταση αυτή είναι γνωστά από μελέτες που έχουν κάνει τα αρμόδια υπουργεία. Οι αναφερόντες επισημαίνουν τα πορίσματα μελέτης που ανέλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων το 1993, καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις. Οι αναφερόντες επισημαίνουν επίσης τα ασθενή σημεία της μελέτης αυτής και αντιπαραθέτουν μία σειρά μέτρων, τα οποία κατά τη γνώμη τους θα ήταν απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί ριζικά η κατάσταση. Τέλος, οι αναφερόντες τονίζουν ότι, κατά τη γνώμη τους, το σημερινό πρόβλημα στον Κηφισό οφείλεται στην παραβίαση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αστικό περιβάλλον και των κοινοτικών οδηγιών 78/659/ΕΟΚ, 91/692/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ, καθώς και της τελευταίας πρότασης της Επιτροπής [για τη νέα οδηγία περί οικολογικής ποιότητας των υδάτων (94/C222/06)].

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Την αναφορά διαβίβασε ο κ. Αλέξανδρος ΑΛΑΒΑΝΟΣ, ΒΕΚ. - Να εξεταστεί δημοσίως.

II. Κρίθηκε παραδεκτή κατά τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 1996. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 3, του Κανονισμού.

III. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Απριλίου 1997:

Η αναφορά αριθ. 237/1996 αφορά την απόρριψη αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στον ποταμό Κηφισό και σχέδια για κατασκευαστικά έργα πάνω από τον ποταμό. Η οδηγία του Συμβουλίου 78/659/ΕΟΚ αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων τα οποία θεωρούνται από τα κράτη - μέλη ως έχοντα ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατατάξει τον ποταμό Κηφισό στην κατηγορία αυτή.

Η οδηγία του Συμβουλίου 79/923/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή εφαρμόζεται στα παράκτια και υφάλμυρα ύδατα που υποδεικνύονται από τα κράτη - μέλη. Ο όρμος Φαλήρου δεν περιλαμβάνεται στα ύδατα αυτά σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) άνω των 2.000 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και με μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Πάντως, οι προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι τέλη του 1998, του 2000 και του 2005 ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και του χαρακτήρα των υδάτων που πλήττονται.

Οι παράνομες και ανεξέλεγκτες απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών από τη βιομηχανία στον Κηφισό συνιστούν παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα της οδηγίας του Συμβουλίου 76/464/ΕΟΚ περί ρύπανσης που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας.

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις ελληνικές αρχές σχετικά με τα αναφερόμενα στην αναφορά περιστατικά και θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση της υπόθεσης αυτής.

IV. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Οκτωβρίου 1997:

Η αναφορά αριθ. 237/1996 αφορά την απόρριψη αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στον ποταμό Κηφισό και σχέδια για κατασκευαστικά έργα πάνω από τον ποταμό.

Η Επιτροπή απηύθυνε στις 22 Ιανουαρίου 1997 επιστολή στις ελληνικές αρχές σχετικά με τα αναφερόμενα στην αναφορά περιστατικά (ΧΙ/933).

Ελήφθη απάντηση από τις ελληνικές αρχές στις 19 Ιουνίου 1997.

Στην απάντησή τους οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες που απορρίπτουν επικίνδυνες ουσίες είτε του καταλόγου Ι είτε του καταλόγου II όπως περιγράφεται στην οδηγία του Συμβουλίου 76/464/ΕΟΚ. Όλοι οι ρύποι περιγράφονται ως βιοαποικοδομήσιμοι και ως εκ τούτου αβλαβείς για το περιβάλλον. Επιπλέον, δηλώνουν ότι στην περιοχή του Πειραιά δεν υπάρχουν ενδείξεις για ρύπανση του Κηφισού από απορρίψεις της βιομηχανίας.

Προσθέτουν ότι, από τον Ιανουάριο του 1996, λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή της Ψυτάλλειας. Η μονάδα αυτή δέχεται τα ύδατα του Κηφισού, καθώς και τα βιομηχανικά λύματα (τόσο τα νόμιμα όσο και τα παράνομα). Διαβεβαιώνουν ότι μόνο τα όμβρια ύδατα περνούν κατευθείαν στη θάλασσα.

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στον αναφερόντα για να απαντήσει ενδεχομένως στους ισχυρισμούς τους.

V. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Απριλίου 1998:

Η αναφορά αριθ. 237/1996 αφορά την απόρριψη αστικών και βιομηχανικών λυμάτων στον ποταμό Κηφισό και σχέδια για κατασκευαστικά έργα πάνω από τον ποταμό.

Η Επιτροπή απηύθυνε στις 22 Ιανουαρίου 1997 επιστολή στις ελληνικές αρχές σχετικά με τα αναφερόμενα στην αναφορά στοιχεία (ΧΙ/933).

Η Επιτροπή έλαβε απάντηση από τις ελληνικές αρχές στις 19 Ιουνίου 1997, στην οποία οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες που απορρίπτουν στον ποταμό επικίνδυνες ουσίες είτε του καταλόγου Ι είτε του καταλόγου II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. Όλοι οι ρύποι περιγράφονται ως βιοαποικοδομήσιμοι και ως εκ τούτου αβλαβείς για το περιβάλλον. Επιπλέον, δηλώνουν ότι στην περιοχή του Πειραιά δεν υπάρχουν ενδείξεις για ρύπανση του Κηφισού από βιομηχανικά λύματα.

Προσθέτουν ότι, από τον Ιανουάριο του 1996, λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή της Ψυτάλλειας, η οποία δέχεται τα ύδατα του Κηφισού, καθώς και τα βιομηχανικά λύματα (τόσο τα νόμιμα όσο και τα παράνομα). Διαβεβαιώνουν ότι μόνο τα όμβρια ύδατα περνούν κατευθείαν στη θάλασσα.

Η Επιτροπή, με επιστολή της 29ης Σεπτεμβρίου 1997 (ΧΙ/017857), διαβίβασε στον αναφερόντα αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει θέση επί των ισχυρισμών των ελληνικών αρχών.

Η Επιτροπή έλαβε από τον αναφερόντα απαντητική επιστολή της 4ης Δεκεμβρίου 1997 (πρωτοκολληθείσα στις 5 Ιανουαρίου, ΧΙ/195), στην οποία ο αναφερών παρέχει εκτεταμένες πληροφορίες (περίπου 250 σελίδες), για να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί των ελληνικών αρχών δεν ευσταθούν. Τα αποσταλθέντα έγγραφα εξετάζονται επί του παρόντος από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση των στοιχείων, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, αποστέλλοντας επισκόπηση των στοιχείων που παραθέτει ο αναφερών και ζητώντας τα σχόλια τους.

Δεδομένου ότι τα έγγραφα που απέστειλε ο αναφερών είναι εκτεταμένα και γραμμένα στην ελληνική, η Επιτροπή ζητεί κατανόηση για το γεγονός ότι η ανάλυση των εγγράφων θα διαρκέσει αρκετό χρόνο.

VI. Προσωρινή συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου 1998:

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των επιχειρημάτων και των στοιχείων που έστειλε ο αναφερών, η Επιτροπή απηύθυνε στις 13 Μαϊου 1998 νέα επιστολή στις ελληνικές αρχές (ΧΙ/007320), ζητώντας διευκρινίσεις και λεπτομερείς πληροφορίες για μια σειρά πτυχών όσον αφορά τις ενδεχόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. Στην επιστολή της αυτή η Επιτροπή, έχοντας υπόψη σχετική γραπτή ερώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητεί επίσης διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία και τον προορισμό των λασπωδών αποβλήτων της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας.

Η Επιτροπή, μη έχουσα απάντηση των ελληνικών αρχών, απηύθυνε σχετική υπενθύμιση στις 17 Ιουλίου 1998.

VII. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Φεβρουαρίου 2000

Θεωρώντας ότι οι πληροφορίες που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της αναφοράς ήταν ανεπαρκείς και μετά από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με αυτό το θέμα, η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία κατά της Ελλάδας για θεωρούμενη κακή εφαρμογή της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.

Με βάση πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφερών, η Επιτροπή απηύθυνε στις 2 Σεπτεμβρίου 1999 νέα επιστολή στις ελληνικές αρχές, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα υγρά απόβλητα ορισμένων επιχειρήσεων της περιοχής και υπενθυμίζοντας την υποχρέωση εκπόνησης προγραμμάτων με ποιοτικούς στόχους επιδιώκοντας τη μείωση της ρύπανσης του Κηφισού.

VIII. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2000

Κατά τη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2000 η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία της εν λόγω αναφοράς.

Οι ελληνικές αρχές δεν απάντησαν στην επιστολή που τους είχε απευθύνει η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 1999. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα τον Δεκέμβριο του 1999, κατά τη συνεδρίαση που είχε ως αντικείμενο τη συνολική εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές αμφισβήτησαν τότε τα στοιχεία του αναφερόντος και αναφέρθηκαν στο σύστημα παρακολούθησης που έχει εγκαινιασθεί από την ΕΥΔΑΠ (επιχείρηση διαχείρισης των υδάτων). Υποσχέθηκαν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή τα δικά τους δεδομένα σχετικά με τον Κηφισό. Επίσης, οι ελληνικές αρχές υπενθύμισαν για μία ακόμη φορά ότι κατά την άποψή τους ο Κηφισός θεωρείται χείμαρρος και επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 74/464/ΕΟΚ. Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η οδηγία εφαρμόζεται στα ύδατα επιφανείας, μη αποκλειομένων των χειμάρρων. Ο Κηφισός, κατά συνέπεια, καλύπτεται από την οδηγία.

Με επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2000 η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που είχαν προφορικά δοθεί τον Δεκέμβριο του 1999. Απαντώντας στην επιστολή αυτή, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή (επιστολή της 21ης Μαρτίου 2000) για το κλείσιμο της επιχείρησης ΒΙΟΜΕΞ, καθώς και για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων από την επιχείρηση ΛΕΥΚΟΘΕΑ. Επίσης, οι ελληνικές αρχές επισημαίνουν το γεγονός της εγκαινίασης από την ΕΥΔΑΠ, από τον Μάιο του 1999, του νέου προγράμματος παρακολούθησης του Κηφισού, προσδιορίζοντας την περιοδικότητα των δειγματοληψιών (αυτόματη δειγματοληψία όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε σταθερά σημεία). Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν βρίσκονται υπό εξέταση. Πάντως, από μία πρώτη αξιολόγηση των δεδομένων, τα βιομηχανικά λύματα που απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο φαίνεται να προσεγγίζουν τις οριακές τιμές και δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή η απόρριψή τους σε ποταμό ή χείμαρρο.

Εξάλλου, σύμφωνα με μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε να έχουν ορίσει την παρακείμενη στον Κηφισό ζώνη ως ευαίσθητη ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

IX. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Μαρτίου 2001:

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τις ελληνικές αρχές, με την επιστολή τους της 21ης Μαρτίου 2000, αντιστοιχούν σε οριακές τιμές σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά λύματα που απορρίπτονται σε υπόνομο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές για λύματα που απορρίπτονται σε ποταμό.

Η υπόθεση αυτή συζητήθηκε στην ετήσια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2000, με θέμα την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θεωρούν τον ποταμό Κηφισό ως υπόνομο. Τον Ιανουάριο του 2001 η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές γραπτή επιβεβαίωση αυτής τους της θέσης.

Χ. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2002:

Σε συνέχεια της συνεδρίασης συνολικού περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2000, η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές, με επιστολή της τής 31ης Ιανουαρίου 2001, να επιβεβαιώσουν εγγράφως τις θέσεις τους. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ελληνικές αρχές θεωρούν τον ποταμό Κηφισό ως υπόνομο.

Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 21ης Μαϊου 2001. Επιβεβαιώνουν αφενός ότι ο Κηφισός δεν είναι ποταμός, καθώς στερείται φυσικών υδάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αφετέρου ότι αποτελεί μέρος των υπονόμων που κατευθύνουν τα λύματα στην Ψυτάλλεια. Επιπλέον, διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των αναλύσεων της ΕΥΔΑΠ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία ενός δικτύου παρακολούθησης των επικίνδυνων ουσιών των καταλόγων Ι και II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Η Επιτροπή θα αποφασίσει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, στις 25 Μαϊου 2000, το Δικαστήριο 11 έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μη καταρτίζοντας προγράμματα μείωσης της ρύπανσης περιλαμβάνοντα ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες του καταλόγου Π, πρώτο εδάφιο, του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7, παράγραφος 1, αυτής. Η Επιτροπή, φρονώντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου, απηύθυνε στην Ελλάδα επιστολή όχλησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 228 της Συνθήκης περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επομένως, η υπόθεση του Κηφισού ποταμού εξετάζεται στο πλαίσιο της οριζόντιας διαδικασίας παράβασης.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 57 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56267528
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.