ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Παρασκευή 07 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 9o Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
Μνόλης Βουτυράκης , Κυριακή, 06 Φεβρουάριος 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 9o

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 9ο

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η καταστροφή, η οποία προκαλείται από τον κατσίγαρο στα υδάτινα οικοσυστήματα, η ζημιά εξ αιτίας της ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και η γενική υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλες και γνωστές στους περισσότερους.

α) Η μέθοδος των αναχωμάτων, όπως έχει διατυπωθεί σε όλες τις ημερίδες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ήταν μια προσωρινή λύση που δεν έλυνε το πρόβλημα, αλλά το μετατόπιζε.

β) Τα πετρώματα της Κρήτης είναι κατά 70% υδροπερατά και ημιπερατά, ενώ ένα 30% περίπου είναι αδιαπέραστα. Η πυκνότητα των ελαιουργείων ειδικά στο Ν. Ηρακλείου είναι κυρίως σε ημιπερατά και υδροπερατά.

γ) Στην Κρήτη έχει επικρατήσει λόγω γεωγραφικών συνθηκών και της διαμόρφωσης του αγροτικού κλήρου, να γίνεται συλλογή και έκθλιψη του ελαιοκάρπου σε μικρές ποσότητες και σε διάσπαρτα τοπικά ελαιουργεία.

δ) Η διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου είναι μικρή, ενώ ο κατσίγαρος παράγεται σε μεγάλες ποσότητες. Για κάθε τόννο επεξεγαζόμενου ελαιοκάρπου παράγεται περίπου ένας τόννος κατσίγαρου.

ε) Η πράξη έδειξε ότι η αντιμετώπιση της επεξεργασίας του κατσίγαρου στην πηγή του είναι ανέφικτη. Τα ελαιουργεία, μικρές οικογενειακές μονάδες συνήθως, καθώς λειτουργούν σε αιχμή και εποχιακά, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα απόβλητά τους, παρά την καλή θέληση που έχουν. Οι μικρές μεμονωμένες μονάδες δεν είναι εύκολο αν ελεγχθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές μικρές εστίες ρύπανσης, η δε επιβολή προστίμων ή ακόμα χειρότερα το κλείσιμό τους, δημιουργεί μόνο κοινωνική αναταραχή, και κάθε άλλο παρά λύνει το πρόβλημα.

στ) Στο Ν. Ηρακλείου τα ελαιουργεία στο σύνολό τους, λειτουργούν στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου με μέσα Φεβρουαρίου, δηλαδή για περίπου 90 ημέρες. Αυτό σημαίνει πώς η λύση διαχείρισης του κατσίγαρου θα πρέπει να έχει μεγάλη δυναμικότητα και να λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα.

ζ) Προς την κατεύθυνση αυτή έγιναν προσπάθειες και επιστημονικές προτάσεις από καθηγητές, ερευνητές κι άλλους ειδικούς, καταρχήν στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 31 Μαρτίου 1989 στο Ηράκλειο με 10 σοβαρές ανακοινώσεις και στην συνέχεια στη διεθνή ημερίδα στη Σητεία από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας, στις 16 και 17 Ιουνίου 1994, όπου οι ανακοινώσεις και οι μέθοδοι που προτάθηκαν έφτασαν τις 21. Όμως όπως αναφέραμε σε προηγούμενα δημοσιεύματα η πολιτεία δεν ενδιαφέρθηκε να ακούσει, να βοηθήσει και να εφαρμόσει καμιά, επαναπαυμένη στην προσωρινή λύση των αναχωμάτων, τα οποία έδρασαν ανασταλτικά και στην έρευνα.

η) Απογοητευμένοι οι ερευνητές από την αδιαφορία αυτή, εγκατέλειπαν την προσπάθεια ο ένα μετά τον άλλο, εκτός από έναν, που όχι μόνο συνεχώς βελτίωνε τη μέθοδό του, τις περισσότερες φορές με ιδίους πόρους, αλλά εγκατέστησε και πιλοτικές μονάδες στον Πέλεκα της Κέρκυρας και μετά για να πεισθούν και οι Κρήτες, στο Αλάγνι Ν. Ηρακλείου, όπου εκλήθησαν, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Ν.Α. Ηρακλείου και ο τότε Περιφερειάρχης κ. Σταύρος Καμπέλης, οι οποίοι πείσθηκαν για την ριζική επίλυση του προβλήματος με την μέθοδο Ε..Η.Ο, όπως ονομάσθηκε τότε και η οποία με μικρές βελτιώσεις πήρε την τελική μορφή που σήμερα ονομάζεται «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DOMINA».

2. ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ:

Η συνεχής επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των κλασσικών μεθόδων επεξεργασίας και την αδιαφορία της πολιτείας, κατέστησε σαφή την ανάγκη απορρύπανσης από κάθε μορφής απόβλητα απόβλητα και ρύπους με την προώθησή μεθόδων μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όσο όμως η απορρύπανση και η προστασία του περιβάλλοντος έχουν μοναδική προυπόθεση την επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου με πρόσθετο κόστος, αυτή θα παρέμενε κενό γράμμα και ανεκπλήρωτος πόθος.

Τα οποιαδήποτε κίνητρα αυτοαναιρούνται και ουσιαστικά εξατμίζονται, αφού προσθέτουν δαπάνες χωρίς ελπίδες κέρδους.

Στην εποχή της παντοδυναμίας του κέρδους ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, τυχόν περιορισμός του, καθιστούσε την προστασία του περιβάλλοντος ουτοπικό όραμα, όσο και αν αποτελεί τη μοναδική ελπίδα ζωής σ΄ αυτόν τον πλανήτη, που τόσο δοκιμάζεται στις μέρες μας.

Για το λόγο αυτό, η απλή λογική επιβάλλει το συνδυασμό και την εξάρτιση της προστασίας του περιβάλλοντος, με απόκτηση κέρδους η τουλάχιστον την εξισορρόπηση του κόστους.

Μ’ αυτή την απλούστατη στη σύλληψη της ιδέα κινήθηκε η έρευνα και η εφεύρεση νέας μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα απόβλητα των ελαιουργείων.

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες τεχνολογίες, που καθιστούν δυνατή τη κατά 100% σχεδόν αξιοποίηση των αποβλήτων των ελαιουργείων. Από την επεξεργασία του κατσίγαρου ή της μούργας με τις μεθόδους αυτές, μπορούν να παραχθούν χρήσιμες και εμπορεύσιμες ύλες με σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα λύνουν ριζικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Είναι γνωστό, ότι τα απόβλητα των ελαιουργείων, εκτός από τις τοξικές ουσίες, φαινόλες, οργανικά οξέα, τανίνες κ.λ.π, περιέχουν και πληθώρα χρησίμων υλών σε σημαντική ποσότητα. Η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση αυτών των χρήσιμων υλών, αποτελεί ένα ουσιαστικό οικονομικό δυναμικό.

Οι μελέτες απέδειξαν, ότι η εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών και μεθόδων, καθιστά τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων κερδοφόρα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα απόσβεσης της όποιας επένδυσης απαιτηθεί κατά περίπτωση και δημιουργώντας πηγή διαρκών εσόδων, ενώ και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από επεξεργασία κατσίγαρου, είναι μια επί πλέον πρόκληση για το νησί μας που τόσο ταλαιπωρείται από το ενεργειακό πρόβλημα.

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα κριτήρια επομένως διαχείρισης του κατσίγαρου ή μούργας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από επίδοξους μελετητές, έχουν πλέον παγιωθεί και είναι τα παρακάτω:

α) Ριζική επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος. β) Πλήρη ανακύκλωση και ανάκτηση χρήσιμων υποπροϊόντων. γ) Αποτοξικοποίηση του κατσίγαρου από τις φαινολικές ανώσεις και άλλες τοξικές ουσίες, οι οποίες δημιουργούν και τα περισσότερα προβλήματα στους υδρόβιους οργανισμούς, δ) Ελάττωση του BOD5 και του COD κατά 95-99 %. ε) Η βιωσιμότητα της μονάδας επεξεργασίας.

Για όλα αυτά, υπάρχει μέθοδος που τα συνδυάζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την οποία παρουσιάσαμε σε προηγούμενα δημοσιεύματα (μέθοδος DOMINA). Παρόλα αυτά ο Σύνδεσμος Ελαιουργών πρέπει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις και θα είναι τιμή για όποιον ερευνητή παρουσιάσει μέθοδο, που να πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Τέλος, απευθυνόμενος προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, πρέπει επί τέλους να πάρει θέση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που απασχολεί όχι μόνο τους ελαιουργούς, αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. Το πρόβλημα της καύσης των παραπροϊόντων της ελιάς δεν είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη για τους παρακάτω λόγους:

α) Η συλλογή και η μεταφορά του κατσίγαρου σε υγρή μορφή στο εργοστάσιο για καύση είναι ασύμφορη και περιβαλλοντικά ανέφικτη.

β) Η αποθήκευση του πυρήνα σε δεξαμενές του εργοστασίου, θα προκαλέσει αλλοίωση και οξείδωση του κατσίγαρου και θα μειώσει τον συντελεστή απόδοσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

γ) Η καύση του μείγματος κατσίγαρου, πυρήνα και άλλων μορφών βιομάζας, θα προκαλέσει σοβαρές εκπομπές στο περιβάλλον, γεγονός που αντίκειται στην Εθνική και Ευρωπαική περιβαλλοντική νομοθεσία.

δ) Η τάση πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, είναι η ανάκτηση χρήσιμων υποπρποιόντων, τα οποία με την μέθοδο της καύσης θα καταστραφούν.

ε) Παρόμοια μελέτη καύσης, υποβλήθηκε από πολυεθνική εταιρεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW στην περιοχή Βασιλικών Ανωγείων,και απορρίφθηκε τοπικά, αλλά και από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο στάδιο προέγκρισης Χωροθέτησης, παρά την παρέμβαση τότε του πρωθυπουργού κ Κ. Σημίτη, ο οποίος μάλιστα εξήγγειλε την κατασκευή του εργοστασίου στην Μεσσαρά.

στ) Αντιτίθεται στο πρωτόκολλο του Κιότο, για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

ζ) Υπάρχουν όμως και άλλοι επιστημονικοί λόγοι, τους οποίους εφόσον χρειαστεί θα αναλύσω διεξοδικά.

Πιστεύω προσωπικά ότι το πρόβλημα του κατσίγαρου θα είχε λυθεί από το 1997 εάν αντί των εξατμισιοδεξαμενών και των ελαιοτριβείων δύο φάσεων (μέθοδο που πλήρωσε ακριβά η Ισπανία με τα βενζοπυραίνια στο πυρηνέλαιο), είχε επιλεγεί η τεχνολογία Ε.Η.Ο, που βελτιώθηκε σε μέθοδο DOMINA. Θα είχαμε κερδίσει σε χρόνο και περιβαλλοντικό όφελος. Εάν παρόλα αυτά ο κατσίγαρος εξακολουθήσει να είναι "πρόβλημα", αυτό δεν θα είναι τεχνικής αλλά πολιτικής φύσεως.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 170 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55278351
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.