ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 26 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 8ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 8ο

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ, ΤΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 8ο

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Κρήτη πρωτοστατεί σε όλα τα επίπεδα καλλιέργειας και επεξεργασίας της ελιάς, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα με τα παραπροϊόντα της, δηλ. τον πυρήνα και τον κατσίγαρο. Από τα παραπροϊόντα που παράγονται κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου, το σημαντικότερο από άποψη περιβαλλοντική, ενεργειακή και κοινωνικοπολιτική είναι ο ελαιοπυρήνας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία, στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περίπου 400.000 τόνοι ελαιοπυρήνα εκ των οποίων η Κρήτη κατεξοχήν ελαιοκομική περιοχή παράγει 118.180 τόνους, ποσότητα που την κατατάσσει δεύτερη μετά από την Πελοπόννησο με 135.000 τόνους, ενώ την τρίτη θέση κατέχει η κεντρική Ελλάδα με 50.000 τόνους.

Η ανά έτος ποσότητα αυτή του πυρήνα στην περιφέρεια της Κρήτης ανά νομό έχει ως εξής: Ν. Ηρακλείου περίπου 52.588 τόνοι, Ν. Χανίων 31.040 τ., Ν. Ρεθύμνου 16.362 τ. και Ν. Λασιθίου 18.190 τ.. Οι ποσότητες αυτές αποτελούν το μέσο όρο δεδομένων των διακυμάνσεων παραγωγής ανά ελαιοκομική περίοδο. Κατά την τους πυρηνελαιουργούς που παρευρέθηκαν σήμερα 18.11.2002 στο Ατλαντίς, οι ποσότητες του πυρήνα ανά νομό είναι διπλάσιες των προαναφερθέντων.

Σήμερα αριθμός των πυρηνελαιουργείων στο νησί μας φθάνει τα 9, δηλαδή κατέχει το 20% του συνόλου της χώρας. Ενώ τα ελαιουργεία στην Κρήτη φθάνουν τα 612 με κατανομή Ν. Ηρακλείου 297, Ν. Χανίων 150, Νομός Ρεθύμνου 85 και Ν. Λασιθίου 80, που αντιστοιχούν στο 22% της χώρας. Τέλος, η, ανά έτος, παραγωγή ελαιολάδου στη περιφέρειά μας φθάνει τους 120.000 τόνους, κατά μέσο όρο με κατανομή ανάλογη με αυτή του πυρήνα, δηλαδή 53.000 τ. Ν. Ηρακλείου, 32.000 τ. Ν. Χανίων, 19.000 τ. Ν. Λασιθίου και 17.000 τ. Ν. Ρεθύμνου.

Τα νούμερα αυτά, θα έπρεπε προ πολλού να έχουν ενεργοποιήσει την Πολιτεία και ειδικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού για τη σωστή επεξεργασία και διαχείριση του ελαιοκάρπου, του ελαιολάδου και των παραπροϊόντων. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχει Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση του εθνικού αυτού προϊόντος από την Κεντρική Διοίκηση, ενώ οι Περιφέρειες αδιαφορούν για τη διαχείριση αυτή και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν υποβάλλει σε διωγμό όσους ασχολούνται με τα παραπροϊόντα της ελιάς. Αποτέλεσμα της αδιαφορίας αυτής, είναι η υποβάθμιση του ρόλου των ελαιουργείων και πυρηνελαιουργείων και βρισκόμαστε σήμερα σε μια σειρά από προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Β. ΤΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ

Είναι εποχιακές βιομηχανίες, οι οποίες επεξεργάζονται τον πυρήνα μετά την έξοδό του από το ελαιουργείο, με σκοπό πρώτιστα να παραλάβουν το ελαιόλαδο που έχει απομείνει στον πυρήνα, ενώ παράλληλα θεωρώ, ότι λειτουργούν ως μονάδες αντιρρύπανσης με την έννοια ότι απαλλάσσουν το Περιβάλλον από ένα απόβλητο, τον πυρήνα, ο οποίος ανεπεξέργαστος δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα και μόλυνση στο έδαφος, τα νερά, την ατμόσφαιρα και την υγεία του ανθρώπου.

Τι είναι όμως αυτό το στερεό απόβλητο για το οποίο κατασκευάσατε εργοστάσια με τεράστιο οικονομικό κόστος, με προσωπική εργασία, με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία και τι είναι εκείνο που κάνει την Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα να τα διώκει ανηλεώς πολλές φορές με συνεχείς αυτοψίες, δικαστήρια, επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως άρνηση έκδοσης άδειας λειτουργίας παρά την προσκόμιση όλων των προβλεπομένων νόμιμων δικαιολογητικών που απαιτεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση;

O πυρήνας είναι το στερεό απόβλητο των ελαιουργείων, που περιέχει υγρασία 38% περίπου για τα ελαιουργεία τριών φάσεων και 55-65% για τα ελαιουργεία δύο φάσεων, όπως συμβαίνει στην Ισπανία, ξυλώδες μέρος, σταγονίδια ελαίου και ανόργανες και οργανικές ενώσεις. Οι οργανικές ενώσεις (αλδεύδες, κετόνες, οργανικά οξέα κ.ά.) που περιέχονται σε πολύ μικρές ποσότητες ευθύνονται για τις οσμές που εκπέμπονται από τα πυρηνελαιουργεία.

Τα πυρηνελαιουργεία όμως με σωστή επεξεργασία μετατρέπουν τα σταγονίδια ελαίου σε πυρηνέλαιο, του οποίου το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται, με αποτέλεσμα να εισέρχεται σημαντικό συνάλλαγμα στην Ελλάδα, ενώ η τιμή του ήταν αρκετά ικανοποιητική πριν από το συμβάν στην Ισπανία φθάνοντας τις 350-400 δρχ./ κιλό. Ο παγκόσμιος όμως ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την οικονομική επιβάρυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της ανίχνευσης επικίνδυνης ουσίας στο πυρηνέλαιο της Ισπανίας, προκάλεσε την πτώση της τιμής που σήμερα φθάνει τις 150 περίπου δρχ. το κιλό.

Η υγρασία που περιέχεται στον πυρήνα και οι οσμές από τις οργανικές ενώσεις, εξατμίζεται η πρώτη από τα ξηραντήρια των μονάδων, ενώ οι οσμές κατακρατούνται από συστήματα απόσμησης τελευταίου τύπου.

Το ξυλώδες μέρος που περιέχεται στον πυρήνα, μετατρέπεται στα πυρηνελαιουργεία σε πυρηνόξυλο, ένα μέρος του οποίου χρησιμοποιείται από τα ίδια τα εργοστάσια για τις ενεργειακές τους ανάγκες, ένα άλλο αποδίδεται στους ελαιουργούς για τον ίδιο λόγο, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται από φούρνους – σόμπες ειδικά διαμορφωμένες, λέβητες θέρμανσης, θερμοκήπια κ.λ.π. Το πυρηνόξυλο που χρησιμοποιείται στην Κρήτη, ισοδυναμεί με το 1/3 περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη νησί (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων 1996).

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το θέμα αυτό θα το εξετάσομε με δύο σενάρια: Το πρώτο σενάριο, αφορά την επεξεργασία του πυρήνα στα πυρηνελαιουργεία και είδαμε πόσο θετική είναι η προσφορά του στην επεξεργασία του πυρήνα και επομένως στην απαλλαγή του Περιβάλλοντος από το δύσκολο αυτό απόβλητο, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα, είδαμε ότι κάτω από ευνοϊκές συνθήκες συνεισφέρουν τόσο στην εθνική οικονομία, όσο και στη βιωσιμότητα των μονάδων. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο απεύχομαι είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση του πυρήνα στα χωράφια και έχει τις εξής δυσμενείς επιπτώσεις:

1) 300 περίπου ελαιουργεία μόνο στο Ν. Ηρακλείου δεν θα εξυπηρετούνται, με αποτέλεσμα ή να διαθέτουν ανεξέλεγκτα τον πυρήνα - ενέργεια που απαγορεύεται και επισύρει πρόστιμα ή να κλείσουν. 2) 10.000 περίπου ελαιοπαραγωγοί του Ν. Ηρακλείου θα διακινδυνεύσουν να χάσουν ένα σοβαρό εισόδημα. 3) 600 περίπου εργαζόμενοι θα χάσουν τις θέσεις τους και άλλες τόσες οικογένειες θα μείνουν κυριολεκτικά στο δρόμο. 4) Μετά την παρέλευση 3 ημερών αφότου ο πυρήνας πεταχτεί από τα ελαιουργεία ανεξέλεγκτα στα χωράφια, θα συντελεστεί ένα οικολογικό έγκλημα, το οποίο εν μέρει έχομε ζήσει σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα:

- η οξείδωση από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο θα δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα από τις προαναφερθείσες χημικές ενώσεις, έντονη δυσοσμία, η οποία θα γίνει αισθητή σε όλο το νομό.

- τα σωματίδια του πυρήνα που θα παρασυρθούν από τον άνεμο, θα δημιουργήσουν επικίνδυνες αλλεργίες για ευπαθείς ομάδες ατόμων.

- η βροχόπτωση που την ελαιοκομική περίοδο είναι μεγαλύτερη, θα μετατρέψει τον πυρήνα σε υγρό απόβλητο, το οποίο θα συγκεντρωθεί σε λάκκους και ρυάκια δημιουργώντας εστίες μόλυνσης, ενώ από την άλλη λόγω των ημιπερατών έως περατών πετρωμάτων του μεγαλύτερου μέρους του νομού μας, αλλά και των άλλων νομών θα μολύνει ανεπανόρθωτα τον υδροφόρο ορίζοντα.

- Απεδείχθη, ότι σε μια περιοχή της Πελοποννήσου, όπου κάποιο εργοστάσιο έκλεισε, η σωρός του πυρήνα αποτέλεσε άριστη τροφή για τους ποντικούς, οι οποίοι σε λίγο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάστηκαν και μάλιστα έφθασαν το μέγεθος μικρού κουνελιού. Χρειάστηκαν 6 μήνες για να εξοντωθούν, αφού διατέθηκαν μεγάλες ποσότητες ποντικοφάρμακου, μολύνοντας το έδαφος της περιοχής και σκοτώνοντας και άλλους χρήσιμους οργανισμούς.

- Εδώ στο Ηράκλειο, αποθηκεύθηκε πυρήνας δίπλα από το Σχολείο Τάλως, σε παλιό πυρηνελαιουργείο, όπου λόγω κακοκαιρίας δεν μπόρεσε να μεταφερθεί στο νέο εργοστάσιο στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα η δυσοσμία και τα σωματίδια να δημιουργήσουν λιποθυμικές και αλλεργικές καταστάσεις, μερικές από τις οποίες οδήγησαν παιδιά στο νοσοκομείο.

- Ο υγρός πυρήνας, όπως κι ο κατσίγαρος, με φυσική ροή θα οδηγηθεί σε ρυάκια, σε ποταμούς και τελικά στη θάλασσα, καταστρέφοντας τα υδρόβια οικοσυστήματα.

- Θα παρουσιαστεί ενεργειακό έλλειμμα στην Κρήτη, μιας και δεν θα έχομε πυρηνόξυλο από τη μη επεξεργασία του πυρήνα. Η ΔΕΗ τότε, προκειμένου να εξοικονομήσει τη χαμένη ενέργεια, θα προχωρήσει σε περικοπές ρεύματος, την οποία προφανώς θα πληρώσουν οι αγροτικές περιοχές και όχι τα υπερκαταστήματα της πόλης με τα οποία έχει υπογράψει συμβόλαια.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

α) Σωστή ενημέρωση και όχι παραπληροφόρηση των πολιτών για τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων.

β) Συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων παραγωγών, ελαιουργών, πυρηνελαιουργών και διοίκησης για το καλό του Περιβάλλοντος.

γ) Αναγνώριση των πυρηνελαιουργείων ως μονάδων αντιρρύπανσης σε επίπεδο νομού, όπως έχει αποδειχθεί μέσα από δικαστικούς αγώνες και από μετρήσεις επιστημονικών φορέων, όπως Γραφείο Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους.

δ) ¶μεση έκδοση αδειών λειτουργίας από τη Δ/νση Βιομηχανίας σε όσους έχουν υποβάλλει νόμιμα δικαιολογητικά και παράταση άδειας λειτουργίας στους υπόλοιπους μέχρι να προσκομίσουν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.

ε) Περιορισμός των διωγμών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού σε αυτούς που τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους.

στ) Διαφήμιση του πυρηνελαίου της Ελλάδας και διαχωρισμό από αυτό της Ισπανίας, λόγω του διαφορετικού τρόπου παραγωγής του.

ζ) Μετά την έκδοση αδειών λειτουργίας, να γίνει υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους, που αφορούν την χρηματοδότηση λόγω εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης του κλάδου

η) Χωροθέτηση περιοχών για την εγκατάσταση και λειτουργία πυρηνελαιουργείων. Στην τροποποίηση 16 Ε.Σ.Χ.Π., δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη θέση πυρηνελαιουργείων στο Νομό.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

Ποσότητες πυρήνα στην
Επισκέπτης , 2006-11-13 11:03:56
Πόσο πρόσφατα είναι τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρετε για την παραγωγή ελαιοπυρήνα ετησίως στην Ελλάδα; Προκύπτουν μήπως από την παρακάτω μελέτη; 
"Μ. Αποστολάκη, Σ. Κυρίτση, Χ. Σούτερ «Το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας γεωργικών και δασικών προϊόντων-Έρευνα στον Ελληνικό χώρο», ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα 1987" 
Αν ναι, υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία;

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 84 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55087906
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.