ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 7ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 7ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ 7ο

Α. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων (κατσίγαρος ή μούργα) απετέλεσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα, μια από τις πιο σοβαρές απειλές για τα οικοσυστήματα των επιφανειακών και υπογείων νερών και του εδάφους. Η ποσότητα του κατσίγαρου που παράγεται ετησίως στην Κρήτη ανέρχεται στις 700.000 ton, εκ των οποίων περίπου 200.000 ton παράγονται από το νομό μας.

Η διαχείριση της πολύ μεγάλης αυτής ποσότητας, γίνεται με την μέθοδο των αναχωμάτων, η οποία επικράτησε ως προσωρινή από τα δύο διεθνή συνέδρια του Ηρακλείου το 1989 και της Σητείας το 1994. Την μέθοδο αυτή αποδέχτηκαν τότε και την επιβάλλουν μέχρι σήμερα στους ελαιουργούς οι εκάστοτε νομάρχες με απόφασή τους, μιας και δεν υπάρχει εθνικός αλλά ούτε περιφερειακός σχεδιασμός για την διαχείριση του κατσίγαρου. Η μέθοδος αυτή προβλέπει προεπεξεργασία των αποβλήτων σε τρεις δεξαμενές (λιποσυλλέκτου, εξουδετέρωσης και καθίζησης) και το λυματοστάσιο που λειτουργεί ως εξατμισιοδεξαμενή. Η διαχείριση όμως αυτή των αποβλήτων δεν τηρείται από τους ελαιουργούς, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το μετατοπίζει και σε κάθε περίπτωση δεν δίνει εφικτή τεχνικά λύση.

Οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεθόδου είναι πολλές και επικίνδυνες τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την υγεία των ανθρώπων και άλλων οικοσυστημάτων κυρίως υδρόβιων. Η επανάληψη του ίσως κάποτε αφυπνίσει τους αρμόδιους, διότι έχουν βρεθεί φυσικοχημικές μέθοδοι που αφενός λύνουν οριστικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα, αφετέρου δίδουν χρήσιμα παραπροϊόντα. Ας αναφέρουμε μερικές από αυτές:

1. Η ανάγκη ύπαρξης μεγάλων επιφανειών, επάνω από 1 στρέμμα που είναι δύσκολο να εξευρεθεί, αφενός λόγω χρήσεων γης που επικρατούν σε διάφορες περιοχές, αφετέρου λόγω καθορισμένων αποφάσεων που πρέπει να απέχουν από όρια οικισμών, από επαρχιακούς και εθνικούς οδούς, από γεωτρήσεις, από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους κ.λ.π.

2. Η παραγωγή δυσάρεστων οσμών και η παρουσία εντόμων, τα οποία απειλούν την υγεία των περιοίκων, αλλά και των περαστικών.

3. Ο κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα από απρόβλεπτες διηθήσεις, όπως συνέβη στον Αρχάγγελο και την πηγή των Αστρακών.

4. Το μικρό βάθος των λιματοστασίων έχει ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση και τη ρύπανση των ποταμών και τελικά της θάλασσας.

5. Κακή επιλογή των πετρωμάτων στη θέση κατασκευής της εξατμισιοδεξαμενής, παρά την γεωλογική μελέτη που συνοδεύει την περιβαλλοντική μελέτη, αφού το 80% των πετρωμάτων, ειδικά στο νομό μας είναι από ημιπερατά έως περατά από τον κατσίγαρο.

6. Η κακή εκτίμηση των διαστάσεων της εξατμισιοδεξαμενής με αποτέλεσμα την παράταση της περαίωσης της εξάτμισης σε εποχές που η θερμοκρασία και οι άνεμοι ευνοούν την πρόκληση δυσάρεστων οσμών.

7. Οι συχνές αστοχίες στο ανάχωμα, είτε λόγω μεγάλης παραγωγικότητας των ελαιουργείων, είτε λόγω βροχοπτώσεων, είτε λόγω μεταφοράς με λάστιχα στο πλησιέστερο ρυάκι από μια μειοψηφία ασυνείδητων ελαιουργών.

Β. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ:

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήσαμε κατά καιρούς, οι οποίοι είναι λίγοι, αν σκεφθούμε το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφ. Περιβάλλοντος της Ν.Α.Ηρακλείου και τον μεγάλο αριθμό των ελαιουργείων, περίπου 250, εντοπίσθηκαν διάφορα προβλήματα εκ των οποίων κάποια μπορούν να ξεπερασθούν, ώστε και με την απαράδεκτη αυτή μέθοδο να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτά είναι :

α) Ελλιπή μέτρα ασφαλείας στις δεξαμενές που προαναφέραμε. Οι ελλείψεις αυτές αφορούν κυρίως την περίφραξη και τη θέση του λυματοστασίου.

β) Περιορισμένη ή ανύπαρκτη χρήση ασβέστη, ο οποίος θα εξουδετέρωνε τουλάχιστον τις οσμές, εάν εχρησιμοποιείτο κατάλληλα από τους ελαιουργούς.

γ) Πρόχειρη αποθήκευση των ελαιοφύλων, με αποτέλεσμα την εύκολη διασπορά τους από τον αέρα και την βροχή. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται σε όλα σχεδόν τα ελαιουργεία του νομού.

δ) Κακή αποθήκευση της πυρήνας της ελαιοπυρήνας. Τα περισσότερα ελαιουργεία δεν διαθέτουν σιλό αποθήκευσης ή άλλο κλειστό χώρο.

ε) Ασυνέπεια των ιδιοκτητών ελαιουργείων ως προς την χρησιμοποίηση όλων των δεξαμενών, με αποτέλεσμα ο κατσίγαρος να οδηγείται χωρίς προεπεξεργασία στα λυματοστάσια.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

- Το όλο σύστημα επεξεργασίας που εφαρμόζεται, πρέπει να τηρεί το σχεδιασμό μετά από υπολογισμούς όλων των δεξαμενών, συγκεκριμένα :

ΛΙΠΟΣΥΛΕΚΤΗΣ: Αυτός αποσκοπεί στη συγκράτηση των ελαιωδών μορίων, που πιθανόν να διαφεύγουν από τους διαχωριστήρες ή από τα πλυντήρια του ελαιοκάρπου. Το συγκεντρωμένο λάδι θα απομακρύνεται περιοδικά από το λιποσυλλέκτη. Η κατασκευή του μπορεί να γίνει από σκυρόδεμα με ισχυρή αντιδιαβρωτική επάλειψη ή τσιμεντοκονία. Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά του Λιποσυλλέκτου.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ: Είναι από τις πλέον σημαντικές δεξαμενές γιατί εκεί γίνεται η εξουδετέρωση της οξύτητας και των οσμών. Αυτό επιτυγχάνεται με προσθήκη γάλακτος ασβέστου με συνεχή ανάδευση με ηλεκτροκίνητο αναδευτήρα. Η ποσότητα ασβέστου έχει υπολογισθεί σε 5 χιλιόγραμμα ανά τόνο κατσίγαρου. Επίσης, για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει ανά δεκαπέντε ημέρες να σκορπίζεται στο λυματοστάσιο σκόνη ασβέστη.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ: Στη δεξαμενή αυτή, πραγματοποιείται μετά την εξουδετέρωση, η καθίζηση των στερεών, καθώς και άλλων οργανικών ενώσεων του ασβεστίου. Ο όγκος της δεξαμενής αυτή πρέπει να είναι περίπου 7 m3 και ο χρόνος παραμονής σε αυτήν περίπου 2 ώρες. Τα υλικά κατασκευής είναι τα ίδια με τις προηγούμενες δεξαμενές. Η ιλύς που συγκεντρώνεται στη δεξαμενή καθίζησης, πρέπει να απομακρύνεται περιοδικά με ειδικό σύστημα και να διατίθεται σε κλίνες ξήρανσης, ή σε δεξαμενές χώνευσης για την παραγωγή λιπάσματος.

ΛΥΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ: Μετά την προεπεξεργασία στις προαναφερόμενες δεξαμενές ο κατσίγαρος πρέπει να οδηγείται στο Λυματοστάσιο, του οποίου ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με βάση την ετήσια δυναμικότητα του Ελαιουργείου, ώστε να μπορεί να δεχτεί καταρχήν τον κατσίγαρο που παράγεται από το ελαιουργείο, αλλά να υπάρχει πρόβλεψη και εκτάκτων περιστάσεων (όπως βροχοπτώσεων, υπερπαραγωγή κ.λ.π). Εδώ γίνονται και τα περισσότερα λάθη ακούσια ή εκούσια. Μπορεί δηλαδή εξ αρχής, λόγω των διαστάσεων του λυματοστασίου και κακού υπολογισμού της δυναμικότητας του ελαιουργείου, να έχουμε υπερχείλιση, με τις γνωστές συνέπειες στο περιβάλλον. Οι προδιαγραφές επίσης του Λυματοστασίου είναι δεσμευτικές και σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη η εξεύρεση της απαιτούμενης έκτασης. Συγκεκριμένα, απαιτείται έκταση περίπου 1200 m2 και άνω, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι κάτω από ένα στρέμμα. Το ανάχωμα του Λυματοστασίου θα περιφραχθεί με δικτυωτό σε ύψος τουλάχιστον 1,70 m, για λόγους προστασίας ανθρώπων και ζώων. Επίσης το βάθος του πρέπει να είναι 1, 70 m, εκ των οποίων το ωφέλιμο βάθος (που απαιτείται για την εξάτμιση) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,20 m.

Βασικό στοιχείο του Λυματοστασίου είναι η στεγανοποίηση, η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει από πλαστική μεμβράνη, γιατί μετά την εξάτμιση η ιλύς που κατακάθεται απομακρύνεται με μηχάνημα, που την σκίζει. Έτσι η στεγανοποιήσει γίνεται με στρώμα αργιλοχώματος, το οποίο όμως με την πάροδο του χρόνου διαλύεται και έτσι ο κατσίγαρος αρχίζει να εισδύει στο έδαφος με κατεύθυνση τον υδροφόρο ορίζοντα.

ΚΑΠΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Η τοποθέτηση καπνοσυλλέκτη, απαιτείται να είναι κυκλωνικού τύπου, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Π.Δ. 1180/81, που προβλέπει για μεν τον καπνό που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα να έχει βαθμό 1 της κλίμακας Ringelman (πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο καπνός θα είναι σχεδόν λευκός), για δε τα αιωρούμενα σωματίδια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 150 mg/m3 για παλιά ελαιουργεία, ενώ για τα νέα το όριο είναι 100 mg/m3.

- Κατά την επεξεργασία του κατσίγαρου μέσα στο ελαιουργείο πρέπει να αποφεύγονται τα παρακάτω :

Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες στα Decanters, με σκοπό να επιταχύνεται η μάλαξη της ελαιοζύμης και να αποφεύγονται τα ελαιουργεία δύο φάσεων (με ελαιόλαδο και απόβλητο πυρήνας υγρασίας μέχρι και 60%) και να προτιμώνται αυτά των τριών φάσεων (με ελαιόλαδο, κατσίγαρο και πυρήνα με υγρασία μέχρι 40%), ώστε να μπορούν και τα πυρηνελαιουργεία να τον επεξεργάζονται.

- Να χρησιμοποιείται πυρηνόξυλο για τις ενεργειακές του ανάγκες, ώστε επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας.

- Ο Θόρυβος από την λειτουργία του ελαιουργείου να μην υπερβαίνει τα 50 dbA, ειδικά όταν βρίσκονται κοντά σε οικισμούς. Τέλος, ο ελαιουργός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά το λυματοστάσιο, ώστε ένα υπάρξει πρόβλημα διαρροής στο περιβάλλον να παρέμβει έγκαιρα.

Παρόλα αυτά, τονίζω για μια ακόμη φορά, ότι αυτά είναι μέτρα ενόψει μιας δύσκολης ελαιοκομικής περιόδου και δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα διαχείρισης του κατσίγαρου.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 574 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55124624
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.