ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 4ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DOMINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΥ

(Ανοικτή επιστολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελαιουργών Ηρακλείου (21-10-01) και με αποδέκτες την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου)

Μέρος 4ο

1. Το χρονικό των προσπαθειών που επέφεραν περιβαλλοντικό αδιέξοδο.

Το 1994 στο πλαίσιο της διεθνούς διημερίδας που έγινε στις 16-17 Ιουνίου στην Σητεία από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –Παράρτημα Κρήτης παρουσιάστηκαν 21 εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του κατσίγαρου, εκ των οποίων σύμφωνα από τη συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα–προτάσεις.

α. Οι εξατμισιοδεξαμενές
β. Τα Ελαιουργεία δύο φάσεων
γ. Η εφαρμογή της μεθόδου Ε.Η.Ο, για την επεξεργασία του κατσίγαρου, όπως είχε πραγματοποιηθεί σε πιλοτική ομάδα στον Πέλεκα της Κέρκυρας.

Τότε παρά τις επισημάνσεις που έγιναν στους κρατικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, αποφασίσθηκε να προωθηθούν για άμεση και προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος, οι εξατμισιοδεξαμενές, παρά το γεγονός ότι κατά την εφαρμογή της παρουσιάσθηκαν κατά περιπτώσεις προβλήματα μόλυνσης υπόγειων υδροφορέων, πράγμα που μας έφερε στο σημερινό αδιέξοδο, εμφανίζοντας τον κατσίγαρο σαν εφιαλτικό και άλυτο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τα προβλήματα των εξατμισιοδεξαμενών είναι πλέον γνωστά και αποδεκτά τόσο από όλους τους ελαιοτριβείς, αλλά και τους Δημόσιους Φορείς, που εμπλέκονται στα περιβαλλοντικά θέματα. Προσωπικά, μετά από εξη (6) χρόνια εμπειρίας στο θέμα, λόγω της θέσης μου στο Γραφείο Περιβάλλοντος, μπορώ να βεβαιώσω ότι όχι μόνο υπήρχαν αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και πολλαπλασιάσθηκαν σε τέτοιο βαθμό, που να καταστεί ανεπαρκής, αλλά και ρυπογόνος η εφαρμοζόμενη διάθεση του κατσίγαρου στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, εκτός από τη μόλυνση των υπόγειων υδροφορέων και της δυσοσμίας, παρουσιάσθηκαν και άλλα δισεπίλυτα προβλήματα, όπως:

- η ανάγκη ύπαρξης μεγάλων επιφανειών πάνω από ένα στρέμμα που καθιστούσε δύσκολη την εξεύρεσή τους αφενός λόγω χρήσεων γης που επικρατούσαν στην περιοχή του αναχώματος, αφετέρου λόγω των αποστάσεων που προβλέπει η Νομαρχιακή Απόφαση, από δρόμους, γεωτρήσεις, οικισμούς κ.λ.π.

- το μικρό βάθος των λυματοστασίων με αποτέλεσμα την υπερχείλιση και την ρύπανση των ποταμών και θαλασσών χωρίς να επιτυγχάνεται στην πλειονότητά τους η επιθυμητή εξάτμιση.

- κακή επιλογή των πετρωμάτων της θέσης κατασκευής των εξατμισιοδεξαμενών, με αποτέλεσμα την διείσδυση του κατσίγαρου στο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (αναφέραμε ήδη ότι το 70% των πετρωμάτων είναι περατά και ημιπερατά σε όλη την Κρήτη).

- η απόσταση από του οικισμούς ήταν τέτοια ώστε χιλιάδες έντομα, που αναπαραγόταν στο λυματοστάσιο να παρενοχλούν τους κατοίκους των οικισμών.

- αστοχίες στο ανάχωμα της δεξαμενής λόγω μεγάλης παραγωγικότητα των ελαιουργείων και των υδατοπτώσεων, με αποτέλεσμα το σπάσιμο του αναχώματος και τη μεταφορά του κατσίγαρου, στα προσκείμενα ποτάμια, λίμνες και θάλασσες.

- η αδυναμία στεγανοποίησης του πυθμένα του αναχώματος με μεμβράνη λόγω του μεγάλου κόστους και της μετέπειτα εκσκαφής του στερεού υπολείμματος που θα οδηγούσε στην καταστροφή της.

- τέλος, η κ. Βορεάδου καθηγήτρια στο εργαστήριο οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη διημερίδα της Σητείας σωστά προέβλεψε ότι «...σε μακροπρόθεσμη βάση, η μέθοδος των αναχωμάτων, καθησυχάζει την κοινή γνώμη αλλά και την πολιτεία και δεν βοηθούν αλλά και δεν προωθούν την υιοθέτηση μιας πιο ουσιαστικής λύσης για το θέμα των αποβλήτων». Σήμερα 7 χρόνια μετά η πρόβλεψη αυτή επαληθεύτηκε με τον πλέον δραματικό για το περιβάλλον τρόπο.

Από την άλλη τα «οικολογικά ελαιουργεία δύο φάσεων» υπήρξαν απάτη, διότι τα πυρηνελαιουργεία δεν δεχόταν το μείγμα κατσίγαρου και πυρήνα που έφτανε υγρασία μέχρι και 60%, γεγονός που ήταν ασύμφορο οικονομικά και ενεργειακά γι’ αυτά. Εκτός αυτού πρόσφατη είναι η υπόθεση της ανίχνευσης «βενζοπυραινίων» στο πυρηνέλαιο της Ισπανίας, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας στους 1200ο C για να εξατμίσουν την υγρασία. Αποτέλεσμα οι ελαιουργοί να τα μετατρέπουν αρχικά σε δύο φάσεων για να πάρουν την επιδότηση και στη συνέχεια με μια απλή σχετικά μετατροπή σε τριών, ώστε να μπορούν να επεξεργασθούν τον πυρήνα.

2. Περίληψη της μεθόδου DOMINA (ριζική λύση του προβλήματος):

Με την μέθοδο DOMINA που θα περιγράψουμε στο Παράρτημα Α (που θα ακολουθήσει), αξιοποιούνται όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Ε.Η.Ο., την οποία έχουμε αναλύσει πολλές φορές σε στον τοπικό τύπο, αλλά επί πλέον αντιμετωπίζονται διάφορα τεχνολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με την υφή του κατσίγαρου και βελτιστοποιούνται το λειτουργικό κόστος της μονάδας, η διάρκεια ζωής της και η χρονική διαθεσιμότητα της.

Με βάση την τεχνολογία της DOMINA η επεξεργασία του κατσίγαρου δεν παρουσιάζει πλέον κανένα τεχνολογικό πρόβλημα και η λύση που δίδεται είναι οικολογική, βιώσιμη και κερδοφόρος.

Στο Παράρτημα Β (που επίσης θα ακολουθήσει) παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την κάθετη εκμετάλλευση των προιόντων της ελιάς.

Για την οικονομικότερη παραγωγή των συγκροτημάτων και την βιώσιμη λειτουργία των μονάδων που θα επεξεργάζονται τον κατσίγαρο, επιλέχθηκε η τυποποιημένη κατασκευή μονάδων DOMINA δυναμικότητας 5-6 τόννων ανά ώρα που μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα 4-5 ελαιοτριβεία μέσης δυναμικότητας. Μεγαλύτερες ομάδες ελαιοτριβείων μπορούν να εξυπηρετηθούν με την παράλληλη λειτουργία δύο ή περισσοτέρων μονάδων DOMINA.

Η χρηματοδότηση είναι απλή και μπορεί να αποσβεστεί ακόμη και σε πέντε (5) χρόνια όπως φαίνεται στα επόμενα μοντέλα χρηματοδότησης για μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις για πέντε (5) και είκοσι ελαιοτριβεία. Τα οικονομικά συμπεράσματα έχουν βασιστεί σε πειραματικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την λειτουργία της δοκιμαστικής μονάδας Ε.Η.Ο. και στην βιβλιογραφία. Από αυτή την εμπειρία υπάρχει η γνώση ότι διαφέρει από εποχή σε εποχή και από περιοχή σε περιοχή και η μονάδα DOMINA έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει την δυνατότητα αν προσαρμόζεται στα εκάστοτε δεδομένα, να λειτουργεί στις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίες και να αποδίδει τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα. Πάντως, από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έχει προκύψει ότι ακόμη και μόνο τέσσερα (4) κιλά λάδι ανά τόννο κατσίγαρου είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα και η κερδοφορία της επένδυσης,

3. Οι βελτιώσεις που έχουν γίνει εν σχέση με την δοκιμαστική μονάδα Ε.Η.Ο. είναι:

α. Η απομάκρυνση του συμπιεστού και η χρήση ατμού για την θέρμανση του συστήματος, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά το κόστος της επένδυσης και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και να αυξηθούν η διάρκεια ζωής του συγκροτήματος και οι διαθέσιμες ώρες λειτουργίας.

β. Ο διαχωρισμός του κεντρικού εναλλάκτη σε σύστημα μικρότερων εναλλακτών, ώστε να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι εναλλαγές θερμότητες και να γίνει η λειτουργία πιο οικονομική.

γ. Η προσθήκη αυτοκαθαριζόμενου εναλλάκτη ώστε να αποφεύγονται οι αποθέσεις και να είναι πιο εύκολος ο καθαρισμός και η συντήρηση.

δ. Η προσθήκη του απαερωτή για την απομάκρυνση των πτητικών ουσιών που εισέρχεται στο σύστημα με τον κατσίγαρο ώστε το τελικό συμπύκνωμα να πληρεί τις προδιαγραφές των νερών για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

4. Προώθηση της μεθόδου:

Για την προώθηση, εγκατάσταση, λειτουργία της μεθόδου DOMINA, υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας η εταιρεία ENVITEC με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Καλογερόπουλο γνωστό για τις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ στην Αθήνα με την εταιρεία INOTECH A.E., σύμβουλο τον κ. Ινιωτάκη, επιστημονικό Σύμβουλο τον Χημικό Μηχανικό κ Κοντοδαίμονα Παναγιώτη, ενώ τα νομικά των εταιρειών ανέλαβε ο κ. Γρ. Ψαλτάκης μέτοχος. Προς το παρόν θα συνεργαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης του κατσίγαρου στην Ελλάδα, Τουρκία, Βόρειο Αφρική και αργότερα και στην Ε.Ε.

Ενόψει λοιπόν της ελαιοκομικής περιόδου, θα πρέπει να αναλάβει καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για την επίλυση ενός προβλήματος που υποβαθμίζει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την υδρόβια χλωρίδα και πανίδα, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο,που αποτελεί μέρος οικολογικής αλυσίδας.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

ΜΕΘΟΔΟΣ DOMINA
plagg , 2009-08-17 08:37:56
Καλμέρα κ. Βουτυτράκη,  
είμαι μηχανολόγος μηχανικός και ερευνώ την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων της επεξεργασίας της ελιάς για την περιοχή του νομού φωκίδας. 
Διάβασα για την μέθοδο σας και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μάθω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και την σύσταση των προϊόντων. 
Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και μία οικονομία κλίμακος για την μέθοδο, για να μπορέσω να την παρουσιάσω στην μελέτη μου. 
Ευχαριστώ προκαταβολικά. 
e-mail plaggou@hol.gr 
Παναγιώτης Λαγγουράνης

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 293 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55126739
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.