ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 3ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 3ο

ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚH ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μέρος 3ο

Πιλοτική εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας κατσίγαρου στο Ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού στον Πέλεκα της Κέρκυρας (2η Χαμένη ευκαιρία).

Οι επιπτώσεις από την διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων με την υφιστάμενη μέθοδο των αναχωμάτων (λυματοστασίων), μπορούν να συνοψισθούν για εξοικονόμηση χώρου στην: προκαλούμενη ρύπανση και μόλυνση (εδάφους, επίγειων και υπόγειων υδατικών πόρων και της ατμόσφαιρας), στην αισθητική υποβάθμιση των αποδεκτών, την όχληση από τις εκλυόμενες οσμές και την φυτοτοξικότητα.

Ο εκσυγχρονισμός των ελαιοτριβείων και η αύξηση παραγωγής ελαιολάδου την τα τελευταία χρόνια, είχαν σαν συνέπεια την παραγωγή αυξημένου όγκου αποβλήτων, που κατέταξε την Κρήτη, πρώτη στην Ελλάδα σε παραγωγή κατσίγαρου με ποσότητα 700.000 ton/έτος, με δεύτερη την Πελοπόννησο με 400.000 ton/έτος, και ακολουθούν τα Ιόνια νησιά με 220.000 ton/έτος, η Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια με 200.000 ton/έτος, τα νησιά του Αιγαίου με 700 ton/έτος, η Ηπειρωτική Ελλάδα με 600 ton/έτος και η Μακεδονία με 500 ton/έτος (απογραφή 1991-1995).

Οι κύριοι αποδέκτες των αποβλήτων αυτών σήμερα, όπως τα παρακολουθούμε σήμερα είναι:

α) Το υδατικό περιβάλλον, με άμεσους αποδέκτες, τους χείμαρρους, τα ποτάμια, τα μικρά και μεγάλα φράγματα, όπου και καταλήγει το 80-90% του συνολικού όγκου των παραγομένων αποβλήτων του συνολικού όγκου των παραγομένων αποβλήτων και με τελικούς αποδέκτες τη θάλασσα και τα υπόγεια νερά, προκαλώντας τη μέιωση της βιοποικιλότητας, ενώ παράγονται τοξικές ουσίες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

β) Το έδαφος, όπου προκαλείται φυτοτοξικότητα σε διάφορα είδη φυτών ή και ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων.

γ) Οι καταβόθρες, που οδηγούν κατευθείαν στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα με αποτέλεσμα τη ρύπανσή τους.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος, τέθηκαν από τις διεθνείς συναντήσεις για τον κατσίγαρο, κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε μια μέθοδος να γίνει αποδεκτή και υλοποιήσιμη. Αυτά είναι:

1) Πλήρης και οριστική επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος,
2) εξουδετέρωση της φυτοτοξικότητας,
3) πλήρης ανάκτηση και ανακύκλωση όλων των χρήσιμων υποπροϊόντων του κατσίγαρου (νερό καλής ποιότητας, λάδι άριστης ποιότητας, αλλά και βιομηχανικής χρήσης,
4) δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
5) βιωσιμότητα της μονάδας.

Μετά την διεθνή συνάντηση της Σητείας το 1994, όπου υποβλήθηκαν αξιόλογοι μέθοδοι επεξεργασίας κατσίγαρου, εκ των οποίων αρκετές έλυναν οριστικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων και την παντελή αδιαφορία της Πολιτείας να αξιοποιήσει κάποια από αυτές (1η Χαμένη ευκαιρία), αποφασίστηκε από τους συνέδρους χωρίς όμως να κατοχυρωθεί θεσμικά από του ΥΠΕΧΩΔΕ, ή από την Πολιτεία, η διάθεση του κατσίγαρου προσωρινά σε εξατμισιοδεξαμενές (αναχώματα ή λάκκους ή λυματοστάσια).

Η λαϊκή σοφία όμως και εδώ επαληθεύτηκε με την έννοια του «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού». Έτσι ο εφησυχασμός που προέκυψε από την προσωρινή διευθέτηση του προβλήματος, επέφερε την πλήρη αδιαφορία των ερευνητών και της Πολιτείας με αποτέλεσμα τις οδυνηρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των συμπολιτών μας. Ουσιαστικά μέθοδος των αναχωμάτων όπως αποδείχτηκε στην πράξη δεν έλυσε κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, απλά το μετατόπισε.

Με την μέθοδο αυτή, αντί να διατίθεται ο κατσίγαρος στα ρυάκια, τους ποταμούς και την θάλασσα, έφθανε τελικά εκεί ανεπεξέργαστος μέσω των αναχωμάτων. Μια ποσότητα βέβαια κατά τη θερινή περίοδο εξατμιζόταν, δημιουργώντας όμως πολλαπλάσια προβλήματα δυσοσμίας, τα οποία ζούμε και σήμερα. Η μόλυνση δε των υπόγειων και επίγειων νερών έχει αποδειχθεί από γεωτρήσεις και το δίκτυο ύδρευσης.

Μεταξύ των ερευνητών, που μετείχαν στο Συνέδριο της Σητείας, ήταν και ο κ. Νίκος Ινιωτάκης, ο οποίος εργαζόταν στο ερευνητικό JULICH της Γερμανίας, με καταγωγή όμως Ελληνική και συγκεκριμένα από τις Αγ. Παρασκιές του Δήμου Καζαντζάκη. Η μέθοδος που παρουσίασε τότε και είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά του Συνεδρίου, ήταν πρωτοποριακή και στηριζόταν σε φυσικοχημικές διεργασίες και συγκεκριμένα στην Εξάτμιση (Evaporation), Υδρόλυση (Hydrolysis) και Οξείδωση (Oxidation) και τη χρήση κεραμικών μεμβρανών (πατέντα του ερευνητή), εξού και το όνομα της μεθόδου τότε E.H.O.

Πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι είναι ο μόνος που μετά την συνάντηση της Σητείας, συνέχισε την έρευνά του, η οποία έτυχε αναγνώρισης από την Γερμανία, με αποτέλεσμα να εγκαταστήσει πιλοτική μονάδα επεξεργασίας του κατσίγαρου στο ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού στον Πέλεκα της Κέρκυρας, όπου πλέον είχαμε στην πράξη την εφαρμογή της μεθόδου και τα αποτελέσματά της.

Όταν έγινε γνωστό στο Ηράκλειο, αρκετοί ιδιώτες, φορείς, αλλά και δημοσιογράφοι μετέβησαν στη Κέρκυρα και επισκέφθηκαν τη μονάδα, όπου παρακολούθησαν την επίδειξη λειτουργίας επί τόπου. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος των ελαιουργών Ν. Ηρακλείου κ. Αντωνιάδης Μηνάς, ο Δήμαρχος Ρούσος Κυπριωτάκης από τον Δήμο Ν. Καζαντζάκης, ο συνάδελφος κ Μιχάλης Βασιλάκης, εγώ και πολλοί άλλοι. Η μέθοδος είχε άριστα αποτελέσματα, διότι έλυνε οριστικά το περιβαλλοντικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα έδινε χρήσιμα υποπροϊόντα μεταξύ των οποίων νερό για πότισμα, λάντζα και άλλες χρήσεις και ένα ημίρρευστο κατάλοιπο με μεγάλο ενεργειακό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα της μεθόδου μετέφερα τότε σε άτυπο Νομαρχιακό Συμβούλιο στο Ηράκλειο, με οπτικοακουστική παρουσίαση (Video), αλλά και με μετρήσεις του εργαστηρίου της Μονάδας, άλλων αναγνωρισμένων χημικών εργαστηρίων, αλλά κυρίως την αξιολόγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο είχαν παραδοθεί δείγματα προς ανάλυση, η οποία έδινε μια απόδοση της μονάδας πάνω από 95%.

Η προτεινόμενη τεχνολογία τότε (1997) E.H.O:

Για την οικολογική επεξεργασία και οικονομική εκμετάλλευση του κατσίγαρου, η συσκευή Ε.Η.Ο πλαισιώνεται από άλλες επί μέρους συσκευές για την ανάκτηση των ουσιών που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον.

1. Ο κατσίγαρος οδηγείται από μία δεξαμενή στον απολασπωτή, για διαχωρισμό των στερεών και της λεπτής λάσπης που περιέχει. Η λάσπη που ανακτάται περιέχει 15-17% λάδια και μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά, όπως θα δούμε στην οικονομικοτεχνική μελέτη της βελτιωμένης σήμερα μεθόδου.

2. Από τον απολασπωτή ο κατσίγαρος οδηγείται στην μονάδα υπερδιήθησης, όπου ανακτώνται τα λιπαρά που βρίσκονται στον κατσίγαρο σε μορφή γαλακτώματος.

3. Μετά από τη μονάδα υπερδιήθησης, μελλοντικά ο κατσίγαρος θα οδηγείται στη μονάδα ζύμωσης, όπου τα ζάχαρα θα μετατρέπονται σε πολυσακχαρίτη.

4. Στη συνέχεια ο κατσίγαρος οδηγείται στο συγκρότημα Ε.Η.Ο, όπου γίνεται η αποτοξικοποίησή του. Τα προϊόντα που ελαμβάνοντο από την Ε.Η.Ο ήταν:

α. Νερό καλής ποιότητας απαλλαγμένο από άλατα και φαινόλες και με ελάττωση του C.O.D ως προς τον κατσίγαρο κατά 95 %. Περιείχε ακόμη μέρος πτητικών οξέων, που είναι της τάξης των 1-3 κιλών ανά τόννο και ορισμένες πτητικές αλκοόλες.

β. Συγκέντρωμα που αποτελείται από 50% νερό και 50 % από οργανικό και ανόργανο υλικό, όπως βαριά λιπαρά οξέα, πολυαλκοόλες, κ.ά. που χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη οικολογικού γράσου, η φυτικού καυσίμου. Το συγκέντρωμα επειδή κατά την επεξεργασία του στην ΕΗΟ χάνει τις φυτοτοξικές ιδιότητες του, μπορεί σε αραίωση με δύο μέρη νερού να χρησιμοποιηθεί και σαν υγρό λίπασμα, καθώς είναι πλούσιο σε οργανικό Κάλιο και οργανικό Μαγνήσιο.

Το συγκέντρωμα από την ΕΗΟ αποθηκεύεται κατ’ αρχήν σε βαρέλια των 200 κιλών και στην συνέχεια επεξεργάζεται ανάλογα με τη χρήση που θα έχει. Σε αυτή την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί σαν φυτικό καύσιμο.

5. Το νερό, από την ΕΗΟ οδηγείται με την σειρά του στην μονάδα αντιστρόφου όσμωσης όπου του αφαιρούνται τα ελαφρά οξέα και ταυτόχρονα γίνεται διόρθωση του PH –7, αγωγιμότητα 5-10 μS/cm κατάλληλο για άρδευση, για μπαταρίες, σίδερα, κ.λ.π.

Το συγκέντρωμα από την μονάδα αντίστροφης όσμωσης περιέχει ελαφρά οργανικά οξέα που σε ξηρή βάση υπολογίζονται σε 1-3 Kg ανά τόννο κατσίγαρου.

Η Νομαρχία Ηρακλείου, δια της Επιτροπής Περιβάλλοντος και του Νομαρχιακού Συμβουλίου εισηγήθηκε θετικά για την βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου ΕΗΟ σε περισσότερο βεβαρημένα υγρά απόβλητα, όπως ήταν η Βινάσσα του Οινοπνεματοποείου Κονιόρδου και το ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε την εφαρμογή της μεθόδου για το εργοστάσιο αυτό. Όταν όμως ζητήθηκε η εφαρμογή τη μεθόδου για την επεξεργασία του κατσίγαρου σε επίπεδο νομού η Νομαρχία αρνήθηκε, επικαλούμενη το οικονομικό κόστος, ενώ ποτέ δεν ζητήθηκε από αυτήν οικονομική ενίσχυση, παρά μόνο η εγγύηση προς διεθνή τράπεζα, ότι δέχεται να εφαρμόσει τη μέθοδο. Μετά από ένα μήνα περίπου διαβουλεύσεις και συζητήσεις προσωπικά κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι το πρόβλημα του κατσίγαρου τότε είχε λυθεί επιστημονικά, αλλά δεν υπήρχε πολιτική βούληση για την εφαρμογή για διάφορους λόγους, που αν προκληθώ θα τους αναφέρω.

Έτσι χάθηκε για δεύτερη φορά η ευκαιρία να λύσουμε οριστικά και με οικονομικό τρόπο το περιβαλλοντικό πρόβλημα του κατσίγαρου. Δυστυχώς όμως δεν ήταν η τελευταία χαμένη ευκαιρία όπως θα δούμε στην συνέχεια.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

ama psaxnate ligo tha vlepate pos uparxo
Επισκέπτης , 2005-05-05 23:20:36
H etairia EPTA, oxi diaxeirizetai plirws ta kataloipa tou elaioladou alla kai allwn proiontwn(tirogalou, oinopoiias). H diaxeirisi mporei na einai apo mia apli "eksoudeterosii" twn katastrofikwn stoixeiwn tou katsigarou oste na xoristei to nero apo ta upoloipa stoixeia, ta opoia dimiourgoun ena plirws viodiasposimo MH katastrofiko gia to perivallon izima. 
H diaxeirisi mporei na ftasei mexri kai tin paragogi xrisimwn gia ton anthropo proiontwn. 
Diavaste ti selida tis EPTA: www.epta-kebio.com
Υπάρχει αποτελεσματι
tio , 2009-10-04 10:30:31
Καταλαβαίνω πως αυτό το άρθρο είναι καιρό παρόλα αυτά εξίσου πολύ καιρό λειτουργούν και υπάρχει τρόπος αποτελεσματικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ διαχείρισης του κατσίγαρου. Όπως προανέφερε ο επισκέπτης το 2005 (που και τότε υπήρχε) αν ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο ή αν μπείτε στην ιστοσελίδα www.biotech.com.gr θα ενημερωθείτε πληρέστερα.  
Το αναφέρω γιατι είναι κρίμα να υπάρχει άρθρο που να λέει στους ελαιοτριβείς ότι δεν υπάρχει τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων (ενώ υπάρχει) και παράλληλα να μην μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας αυτού.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 372 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55125383
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.