ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ Μέρος 1ο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απόβλητα ελαιουργείων
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ

H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙAΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΣΙΓΡΑΡΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Μέρος 1ο

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Αυτές τις ημέρες έχει μολύνει τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, το έδαφος, τα ποτάμια τα ρυάκια, τους χείμαρρους, το ημιτελές φράγμα της Φανερωμένης κ.λ.π, ο κατσίγαρος ή λιοζούμια ή μούργα.

Το υγρό αυτό απόβλητο των ελαιουργείων τριών φάσεων, με τις φυτοτοξικές ιδιότητες και την μεγάλη απαίτηση σε οξυγόνο για διάσπαση (B.O.D.5), έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια την αντιπαράθεση των ελαιουργών με την διοίκηση, για τον τρόπο διάθεσή τους και για τα πρόστιμα που πληρώνουν.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται το κατατάσσουν στα υγρά απόβλητα με αυξημένη επικινδυνότητα ακόμη και για την υγεία των κατοίκων που ζουν γύρω από τους περίφημους λάκκους ή τα λυματοστάσια, τα οποία από προσωρινή λύση κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τον κανόνα "ουδέν μονιμότερο του προσωρινού". Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα, πανίδα και υδρόβιους οργανισμούς είναι σε τέτοια έκταση που τείνουν να εξαφανίσουν μερικά είδη από αυτούς.

Και ενώ η τεχνολογία, αρκετά χρόνια τώρα, έχει λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των κατσίγαρων, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού περιβαλλοντικού προβλήματος ειδικά στην Κρήτη, πού είναι η πρώτη πανελλαδικά ελαιοπαραγωγός Περιφέρεια σε παραγωγή κατσίγαρου.

Β. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

Ο κατσίγαρος, όπως ονομάζουμε κοινώς τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων είναι πράγματι πολύ βεβαρυμένος με οργανικό φορτίο, δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ η φυτοξικότητά του έχει μειώσει σύμφωνα με την κ. Βορεάδου (Δρ. Οικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης) τη βιοποικιλότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων κατά 50-60 % περίπου. Σχετικά με το οργανικό ρυπαντικό του φορτίο για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αναφέρουμε ότι τα απόβλητα ενός μέσης δυναμικότητας ελαιουργείου περίπου 50 m3/ημέρα ισοδυναμούν με τα λύματα ενός οικισμού 30.000 κατοίκων.

Παλαιότερα είχαμε το οδυνηρό φαινόμενο να τρέχουν από τις βρύσες κατοίκων του Σκαλανίου κατσίγαροι, όπως τουλάχιστον έδειξε η χημική ανάλυση της ΔΕΥΑΗ, μετά από καταγγελίες των κατοίκων. Η αντίδραση από την πολιτεία είναι η συνηθισμένη ασπιρίνη, δηλαδή, η προσωρινή διακοπή υδροδότησης από την πηγή της Φοντάνα που έχει μολυνθεί. Το ίδιο είχε συμβεί και με την Γεώτρηση στον Αρχάγγελο Ν. Ηρακλείου όπου αντί νερού έβγαλε κατσίγαρο. Αυτό σημαίνει ότι μέσω των εξατμισιοδεξαμενών ο κατσίγαρος προχωρά σιγά αλλά σταθερά, μέσα από κατά 80% ημιπερατά έως περατά πετρώματα του νομού μας στο υδροφόρο ορίζοντα, με όλες τις ολέθριες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, αν δεν πάρουμε εγκαίρως μέτρα.

Το 1994 στα πλαίσια διεθνούς διημερίδας που έγινε στις 16 –17 Ιουνίου στην Σητεία από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Κρήτης, επεκράτησαν τουλάχιστον όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα τρεις μέθοδοι για την αντιμετώπιση του κατσίγαρου:

α) Tα decander δύο φάσεων, τα οποία είχαν το θράσος να αποκαλέσουν και «οικολογικά» και τα οποία δημιούργησαν το μεγάλο πρόβλημα στην Ισπανία με τα καρκινογόνα «πυρηνέλαια» που προέρχονται από αυτά τα ελαιουργεία, που έδιναν μαζί τον κατσίγαρο και πυρήνα με υγρασία που έφθανε περίπου το 60%. Αποτέλεσμα ήταν να ανεβάσουν τα πυρηνελαιουργεία τη θερμοκρασία στα ξηραντήρια στους 1200ο C και να δημιουργήσουν τις καρκινογόνες ενώσεις τα περίφημα «ΒΕΝΖΟΠΥΡΕΝΙΑ».

Προσωπικά, δεν ενέκρινα καμιά Μ.Π.Ε., που αναφερόταν ως "Διφασικά Οικολογικά Ελαιουργεία", για δύο λόγους. Ο ένας αναφέρθηκε και είναι η μεγάλη ποσότητα υγρασίας της πυρήνας, την οποία δεν δεχόταν κανένα πυρηνελαιουργείο να επεξεργαστεί και ο δεύτερος, ότι δεν μπορούσα να δεχθώ τον όρο «οικολογικό» με τόσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επαληθεύτηκα το 1996 για αυτήν μου την επιλογή από την απάντηση του ΥΠ.ΑΝ. σε όλες τις Δ/νσεις και Τμήματα Βιομηχανιών, όπου ανέφερε επί λέξει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Επιλογή τεχνολογίας

Με αφορμή αναφορά της εταιρείας Χ. Ι. Θεοχάρης σχετικά με την επιλογή και καταλληλότητα ελαιουργικών μηχανημάτων σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το 78708/2092/94 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και με νεώτερες πληροφορίες, κανένα είδος ελαιουργικού μηχανήματος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 880/92 της Ε.Ε., αφού δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια για τέτοιου είδους μηχανήματα.

2. Κατά την άποψή μας εφόσον, τουλάχιστον επί του παρόντος δεν έχουν καθοριστεί κάποια μηχανήματα ως οικολογικά και επίσης δεν έχουν θεσμοθετηθεί "οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες", οι Υπηρεσίες θα πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν ή να συστήνουν συγκεκριμένα μηχανήματα ή τεχνολογίες δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έμμεση προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε. ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ

β) Οι εξατμισιοδεξαμενές, οι οποίες το έχω επαναλάβει αρκετές φορές, ότι δεν λύνουν το πρόβλημα της διαχείρισης, αλλά το μετατοπίζουν. Χαρακτηριστικά, η κ. Βορεάδου αναφέρει στην διημερίδα το '94, ότι θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσουμε σαν μια μεταβατική περίοδο η οποία περιορίζει ελάχιστα το πρόβλημα της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών από τον κατσίγαρο, οπωσδήποτε όμως δεν είναι και η ενδεικνυόμενη κλήση που το Πανεπιστήμιο θα πρότεινε για το μέλλον.

Οι αντιρρήσεις μας είναι ποικίλες. Καταρχήν η μέθοδος της συμπύκνωσης σε λάσπη και της εξάτμισης με τη λίμναση του κατσίγαρου σε λάκκους στην οποία στηρίζεται η ιδέα των αναχωμάτων προτείνει συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τη στεγανοποίηση των δεξαμενών και όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση της λάσπης που απομένει στα αναχώματα. Αυτές οι προδιαγραφές δεν τηρούνται. Όσον αφορά τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Υγείας υιοθετούνται καταρχήν σε κάποια απόφαση, στη συνέχεια όμως παρατηρούνται αρκετές παρεκκλίσεις και μη τήρηση γενικά των περιβαλλοντικών όρων.

Πιστεύουμε ότι τέτοιες διαχειριστικές μέθοδοι, όπως αυτή των αναχωμάτων και ειδικά με τον τρόπο που εφαρμόζονται, σε μακροπρόθεσμη βάση καθησυχάζουν και την κοινή γνώμη και την πολιτεία αλλά και δεν βοηθούν και δεν προωθούν την υιοθέτηση μιας ουσιαστικής και οριστικής λύσης της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιουργείων.

γ) Η εφαρμογή της μεθόδου ΕHO (Evaporation, Hydrolysis, Oxication) για την επεξεργασία του κατσίγαρου όπως είχε πραγματοποιηθεί πιλοτικά σε μονάδες στον Πέλεκα της Κέρκυρας και στο Αλάγνι του Νομού Ηρακλείου έδωσε άριστα αποτελέσματα με επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των υλικών του κατσίγαρου. Η μέθοδος EHO βελτιώθηκε και μετεξελίχτηκε σήμερα στο σχεδιασμό της μονάδας DOMINA. Με τη μονάδα DOMΙNA που θα περιγράψουμε σε άλλο δημοσίευμα, αξιοποιούνται όλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου EHO, αλλά επιπλέον αντιμετωπίζονται διάφορα τεχνολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με την υφή του κατσίγαρου και βελτιστοποιούνται, το λειτουργικό κόστος της μονάδας, η διάρκεια ζωής της και η χρονική διαθεσιμότητά της.

Με βάση την τεχνολογία της DOMΙNA η επεξεργασία του κατσίγαρου δεν παρουσιάζει πλέον κανένα τεχνολογικό πρόβλημα και η λύση που δίνεται είναι οικολογική βιώσιμη και κερδοφόρος.

Συνεχίζεται...

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2005 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 309 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55126835
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.