ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2005

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΟΡΑΚΙΑ)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Α.Η.Σ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ

Mέρος 3o

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την xωροθέτηση νέου Α.Η.Σ 220-250 MW στη θέση των Πέρα Γαλήνων Ν. Ηρακλείου, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τους πολίτες και τους αξιωματούχους για τον αγώνα που κάναμε για να εξευρεθεί αυτή η λύση, με στόχο την μετεγκατάσταση εκεί του απαρχαιωμένου και ρυπογόνου εργοστασίου της Δ.Ε.Η. από τα Λινοπεράματα, την μεγαλύτερη διείσδυση των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (30% επί της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από τα συμβατικά εργοστάσια) και την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Κρήτη.

Στο στάδιο λοιπόν ανεύρεσης χώρου για το εργοστάσιο αυτό, ο Σύλλογός μας (Σύλλογος Προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Και Επίλυσης Ενεργειακού Κρήτης) είχε υποβάλλει στην Ν.Α Ρεθύμνου με κοινοποίηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το παρακάτω κείμενο:

"Αξιότιμοι κύριοι,

σε απάντηση της από 2-2-2001 πρόσκλησης - εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ν.Α Ρεθύμνης για την εξεύρεση ακινήτου κατάλληλου για την εγκατάσταση του νέου Α.Η.Σ Κρήτης, σας υποβάλλομε συνημμένα το τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ιδιωτικού ακινήτου κατάλληλου για την εγκατάσταση.

Ο Σύλλογός μας έχει ήδη προβεί σε προκαταρτικές διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες και εφ’ όσον περιλάβετε την εν λόγω έκταση στις προτάσεις σας, θα τους φέρομε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε, ότι ο Σύλλογός μας μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων."

Με τιμή για το Δ.Σ.
Ε. Βουτυράκης
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ

Η κίνησή μας αυτή, αποσκοπούσε στην εξεύρεση θέσης για το εργοστάσιο, ώστε να είναι η βέλτιστη περιβαλλοντικά και κεντροβαρικά, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

Μετά την υποβολή της πρότασης, περιμέναμε περίπου ενάμισι μήνα, αλλά δεν πήραμε καμία απάντηση από την Ν. Α. Ρεθύμνου και τη Ρ.Α.Ε. Όμως δεχθήκαμε σωρεία τηλεφωνημάτων από υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι όμως με την πάροδο του χρόνου αποδείχθηκαν αναξιόπιστοι, ειδικά, όταν τους ρωτούσαμε ποιες εταιρείες εκπροσωπούν. Παράλληλα, από το δελτίο τύπου της 3-12-2001, πληροφορηθήκαμε ότι είχαν υποβληθεί αιτήσεις από 9 ενδιαφερόμενους επενδυτές ή κοινοπραξίες επενδυτών, για την χορήγηση άδειας σε νέο θερμοηλεκτρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη, ισχύος 220 ΜW. Οι εταιρείες που έδειξαν ενδιαφέρον ήταν οι παρακάτω για την ΚΡΗΤΗ:

1. Κ/Ξ: RWE POWER AKTIENGESELLSCHAFT – GENERAL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT HOLDINGS S.A.
2. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΒΒ DEVELOPMENT CORPORATION
3. Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΑΚΟΣ SHIPING & TRADING – ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ – EUNICE
4. AES CORPORATION
5. ΔΕΗ Α.Ε.
6. ΚΡΗΤΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
7. BWSC – MITSUI ENG & SHIPBUILDING Co. Ltd. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε – ΙΤΑ Α.Ε.
8. ENELCO A.E.
9. Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ – NRG ING, ΘΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Επειδή όμως ο Σύλλογός μας διαθέτει μεγάλο αριθμό Μηχανικών με αρκετή εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ταυτότητα των όσων ενεργοποιούνται στον ευαίσθητο – ειδικά για το νησί μας – τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ζητήσαμε με όλη την εκτίμηση για το έργο και το θεσμικό ρόλο της Ρ.Α.Ε., να μας παράσχει και εντός νομίμου προθεσμίας, ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που αφορούν τους μεμονωμένους επενδυτές και ένα έκαστο από τα μέλη των κοινοπραξιών που επέδειξαν ενδιαφέρον για την Κρήτη. Θεωρήσαμε προφανές το έννομο συμφέρον μας στα πλαίσια του οποίου ζητάμε τα στοιχεία αυτά, όπως προκύπτει από το καταστατικό μας, που δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πιστεύοντας ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας βάσει του άρθρου 6 παρ.2 εδάφιο α και του κανονισμού αδειών, αλλά και στο πνεύμα της κοινοτικής νομοθεσίας. Το αίτημά μας αυτό, έλαβε από τη Ρ.Α.Ε. αρ. πρωτ. : Ι-3036/7-12-01, αλλά και στο αίτημα αυτό ουδεμία απάντηση λάβαμε.

Για τους λόγους αυτούς και για άλλους που εν καιρώ θα ανακοινώσουμε, στείλαμε εξώδικο προς την Ρ.Α.Ε. με κοινοποίηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Δ.Ε.Η. με το παρακάτω περιεχόμενο:

«Την 5η Δεκεμβρίου 2001 υποβάλλαμε την με αρ. πρωτ. Ι-3036/7-12-01 αίτηση με την οποία σας ζητούσαμε να μας κοινοποιήσετε κάποιες πληροφορίες σχετικές για τους 9 επενδυτές ή κοινοπραξίες επενδυτών για την χορήγηση άδειας σε νέο θερμοηλεκτρικό σταθμό στην Κρήτη 220 MW. Είναι προφανές, ότι όποιος ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση τέτοιων σημαντικών και άκρως ευαίσθητων έργων στην Κρήτη, πρέπει να διαθέτει την εμπειρία και πολλαπλής φύσεως σχετική δυνατότητα. Όσο κι αν γνωρίζουμε ότι ο ίδιος προβληματισμός απασχολεί και την Αρχή, δεν λησμονούμε ότι κατά το παρελθόν εμφανίστηκαν στο νησί φαινόμενα που κάθε άλλο παρά εφησυχασμό μας επιτρέπει. Στην αίτησή μας αυτή και πάλι ουδεμία απάντηση λάβαμε. Ένεκα της αδιαφορίας αυτής, στείλαμε επιστολή με ημερομηνία 11-2-2002 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του Υπουργού με αρ. 4252/19-2-2002. Στην επιστολή αυτή, αναφέραμε την παρά τον Νόμο αδιαφορία της Ρ.Α.Ε., ενώ τονίζαμε ότι επειδή η παρουσία μας και η προσφορά μας στον τομέα των Α.Π.Ε. στην Κρήτη αποτελεί εγγύηση για την ειλικρίνεια των προθέσεών μας και το δίκαιο του αιτήματός μας και ότι οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να λάβει τουλάχιστον μια απάντηση από την Αρχή, η οποία δεν γνωρίζαμε γιατί συμπεριφέρεται έτσι, αλλά αντίθετα διαπιστώσαμε με λύπη μας ότι διολισθαίνει προς μια τακτική που δεν είναι ενθαρρυντική για τη δημόσια διοίκηση, ούτε περιποιεί τιμή σε κανένα για ένα θέμα που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ρ.Α.Ε.. Επιθυμούμε, προκειμένου να μην προσφύγομε από πριν στις κοινοτικές αρχές να έχομε παρέμβασή σας και ει δυνατόν μια συνάντηση μαζί σας».

Αντί της συνάντησης αυτής ο κ. Υπουργός ήλθε στο Ηράκλειο στα πλαίσια της ημερίδας του ΙΣΤΑΜΕ, με θέμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κρήτης, μαζί με τον κ Μοδινό, τον κ. Σουλαδάκη και τον κ. Αγραφιώτη, ενώ την Κρήτη εκπροσώπησαν, επάξια ο κ. Σταυρακάκης από το ΥΠΕΘΟ και ο κ. Σταρίδας από τον ΟΑΝΑΚ.

Στο περιθώριο της ημερίδας και με παρέμβαση του μέλους μας κ. Αλεξάκη Γιώργου, κανονίστηκε επιτέλους συνάντηση με τον κ. Αγραφιώτη (Γενικό Γραμματέα του Υπ.Αν.), ο οποίος ήταν ενήμερος της επιστολής προς τον Υπουργό, στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη.

Πράγματι την Τρίτη το πρωί βρέθηκα στην Αθήνα, για να κουβεντιάσουμε, όλα τα θέματα που είχαμε καταθέσει με τις επιστολές και τα εξώδικα. Δεν ξαφνιάστηκα όταν η γραμματέας του με ενημέρωσε ότι ήταν άρρωστος και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί.

Έχοντας υπόψη μου και αυτή την περίπτωση κρατούσα τον φάκελο, με όλα τα στοιχεία για τη Χωροθέτηση του Α.Η.Σ. Ρεθύμνου (που τελικά ανήκει διοικητικά στο Ηράκλειο), αλλά και αυτά που αφορούσαν τον Αθερινόλακκο, τα Λινοπεραματα, την Ξηλοκαμάρα, αλλά και την πρόταση για τα Αιολικά Πάρκα.

Μετά από τα προαναφερθέντα, γίνεται φανερό ότι τελικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στον ¶γιο Νικόλαο με την κάθοδο του κ. Τσοκατζόπουλου, απαντήθηκαν εν μέρει ετεροχρονισμένα τα αιτήματά μας, αλλά χωρίς να γίνει καμιά αναφορά στην προσπάθεια που κάναμε. αλλά έχω μάθει στη ζωή μου ότι «Σ’ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΠΑΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠOΦΑΣΗ», αυτό αποτελεί πλέον αξίωμα.
 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 144 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607245
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.