ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Υλικό προσβάσιμο στην Περιβαλλοντική Γωνιά του ΙΑΑΚ/Ε Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Ενημέρωση
ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ , Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2005

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ομάδα Περιβάλλοντος, Αρ. Πρωτ.: 53/1 ΙΑΑΚ
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2004
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς και άτομα, ότι το υλικό των ερευνών, μελετών και συνολικού έργου της κατά τα τελευταία έτη είναι προσβάσιμο, σε συνοπτική μορφή, στην «Περιβαλλοντική Γωνιά» στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ, στη διεύθυνση:
http://www.ekke.gr/estia

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη «σελίδα» μας υπάρχουν:

1. Βάση δεδομένων για τους Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον (επιμέρους ενημέρωση 2003).

2. Βάση δεδομένων για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ενημέρωση 2003).

3. Θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) επιπλέον στην κατηγορία «Περιβαλλοντικές Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) τα παρακάτω βιβλία:

1. «Ομαδικές Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία (Οδηγός - βοήθημα για νέους και συμβούλους ομάδων)» του Μ. Μιχαηλίδη (2003)

2. α) «Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές» της Θ. Λαζαρέτου και

β) «Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών» του Γ. Καρέτσου (2002)

3. α) «Βασικές αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης» του Σ. Σφενδουράκη και

β) «Η επιστήμη της Οικολογίας και η διαχείριση - προστασία του περιβάλλοντος» του Κ. Κορφιάτη (2002)

4. «Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο» της Θ. Λαζαρέτου (2002) στην κατηγορία «Φιλοξενούμενες - Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) τα βιβλία:

1. «Το Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος», του Δρ. Θεόδωρου Σ. Κουσουρή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2. Geneva Green Guide - UNEP,

3. «Διαχείριση Απορριμμάτων - Η Ευθύνη της Πολιτείας και των Πολιτών», Πρακτικά Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων (Π.Ο.Σ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), 3-12-2003.

4. «Η Λειτουργία Ειδικών Κριτηρίων Περιβαλλοντικής Προστασίας στις Διαδικασίες Χωροθέτησης Έργων και Παραγωγικών Δραστηριοτήτων», Διδακτορική διατριβή που εκπόνησε ο δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Τσίρος, 2001 στην ενότητα «Συνεργασίες-Φιλοξενία» περιέχονται άρθρα, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, ανακοινώσεις από συνεργαζόμενους Φορείς-άτομα, σχετικά με:

α) Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

β) Γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα

επίσης στην ίδια κατηγορία («Συνεργασίες-Φιλοξενία») πρόσφατα συμπεριλάβαμε τα εξής:

-  «Ανακύκλωση Μπαταριών (Επειδή δεν είναι ίδια όλα τα σκουπίδια...)», Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής, Πολύγυρος 2003

-  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ¶λλων Προϊόντων - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ιανουάριος 2004

-  «Συγκρότηση - Οργάνωση - Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)», Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - Γενική Επιθεώρηση, Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αθήνα 13-01-2004

-  "Ενέργεια και Περιβάλλον", Εισηγήσεις Συνεδρίου Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 1998 (νέο)

 «Πανελλαδικό Συνέδριο για τα Στερεά Απόβλητα», Εισηγήσεις Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και της Εταιρείας Προστασίας Τριχωνίδας, Λίμνη Τριχωνίδας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 8-10 Οκτωβρίου 2004 (νέο)

- «Οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας στην Πτολεμαΐδα», 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 2004 (νέο)

-  «Βαθιές ανάσες στην πόλη των περιβαλλοντικών προβλημάτων», 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, σχολική χρονιά 2003 - 2004 (νέο) καθώς και ανακοινώσεις Φορέων:

-  "Προοπτικές, Τάσεις και Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών", 9o Κοινό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών, 4-6 Φεβρουάριου 2005, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (νέο)

-  "Όμιλος Παιδαγωγικού Προβληματισμού και Δράσης για την Περιβαλλοντική Αγωγή και Επιμόρφωση" (Σεπτέμβριος, 2004) (νέο)

-  "Εκδηλώσεις για Μεγάλους και Οικογένειες", Φίλοι Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Οκτώβριος 2004 - Απρίλιος 2005 (νέο) στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιέχονται:

-  «Κατάλογοι, ταινιών και video, Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού Υλικού» το οποίο παρέχουν: α) Υπ. Πολιτισμού, β) η Νέα Ελληνική Τηλεόραση (ΝΕΤ)

-  Εκδόσεις ΠΕΕΚΠΕ:

-  «Βασικά Κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: [διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή (download)] (νέο)

α) "Η Χάρτα του Βελιγραδίου"

β) "Η Διακήρυξη της Τιφλίδας"

γ) "Η Διάσκεψη της Μόσχας"

δ) "Το Κεφάλαιο της Ημερήσιας Διάταξης 21 (Agenda 21)"

-  «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ - Τεύχη 1 έως 19 διαθέσιμα για αντιγραφή (download) (νέο)

- «¶κρως ΕκπαιδευτΟΙΚΟ» Ατάκτως εκδιδόμενο περιοδικό του παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ - Τεύχη 1 έως 22 διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή (νέο)

-  «Συλλογή των Ελληνικών Βιβλίων, των Διδακτορικών Διατριβών & του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει γραφεί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2η εμπλουτισμένη έκδοση)» (νέο)

-  υπερσύνδεση (hyperlink) με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής (Κε.Π.Α.) του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την περιοδική έκδοση του Κέντρου:

-  "Περιβαλλοντική Αγωγή - Θέματα και Προβληματισμοί" (τεύχη σε pdf & doc) (νέο)

- Προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συντονιστικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 19-5-2004 στην «Παραλαβή Αρχείων» υπάρχει το "Ευρετήριο (κατάλογος) των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών - Περιβαλλοντικών Οργανώσεων" (ΜΚΟ-ΠΟ, ενημέρωση 12ος/2003 "στοιχεία ταυτότητας των οργανώσεων").

Ο Διευθυντής ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
Καθ. Θωμάς Μαλούτας

Ο υπεύθυνος της Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
Κων/νος Τσακίρης

Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, Τ.Θ. 142 32, 210 749 1715-6, 210 778 0118, Fax: 210 748 8435.
Webpage:
http://www.ekke.gr/estia, email: ktsaki@ekke.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 128 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56161905
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.