ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 29 Νοέ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ελλάδα: Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
anthropos.gr , Κυριακή, 25 Ιανουάριος 2004

Ελλάδα: Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα
http://www.greenpeace.gr
http://www.anthropos.gr

Πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της Ελλάδας σε περιοχή ελεύθερη από μεταλλαγμένα ανέλαβε η Greenpeace, ζητώντας από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να αναλάβουν δράση και να προστατεύσουν τους πολίτες και το περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται εν όψει της εφαρμογής της νέας κοινοτικής νομοθεσίας και της κυκλοφορίας νέων μεταλλαγμένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και γιατί απουσιάζει μια σαφής και αποτελεσματική εθνική πολιτική που θα διασφαλίζει αγρότες και καταναλωτές από την εισβολή των μεταλλαγμένων. Σε Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση παρουσίασε τη μέχρι στιγμής στάση των Νομαρχιών σχετικά με την αναμενόμενη κυκλοφορία γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων για καλλιέργεια. Ταυτόχρονα, παρουσίασε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Greenpeace ζητά από την ελληνική κυβέρνηση την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αποφυγή της επιμόλυνσης των ελληνικών καλλιεργειών καθώς και των σπόρων από τα μεταλλαγμένα.

Η συνεργασία της Greenpeace με τις Νομαρχίες της χώρας έδειξε ότι, σε μεγάλο ποσοστό, οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ενέχουν τα μεταλλαγμένα για την ελληνική γεωργία, την υγεία και το περιβάλλον και δηλώνουν την πρόθεσή τους να ανακηρύξουν τις περιοχές τους σε Ζώνες Ελεύθερες από Μεταλλαγμένους Οργανισμούς. Ταυτόχρονα, η Greenpeace συνεργάζεται και στηρίζει πρωτοβουλίες οργανώσεων που δρουν σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό να προασπίσουν τις κοινωνίες τους και το περιβάλλον από τα μεταλλαγμένα.

"Η τακτική υποχώρησης στις εντεινόμενες πιέσεις των πολυεθνικών των μεταλλαγμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεσηκώνει την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. Για άλλη μια φορά, τα εμπόδια στο δρόμο των μεταλλαγμένων ορθώνονται από τη βάση, αφού οι αρμόδιες κρατικές αρχές κρίνονται ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύμα εισβολής μεταλλαγμένων ", δήλωσε η Μυρτώ Πισπίνη, Υπεύθυνη της Εκστρατείας για τα Μεταλλαγμένα στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Από τη μέχρι στιγμής επικοινωνία της Greenpeace με πενήντα τέσσερις Νομαρχίες της χώρας, οι εννέα έχουν ήδη ψηφίσει την ανακήρυξη των Νομών τους σε περιοχή ελεύθερη από μεταλλαγμένα, ενώ άλλες δέκα δηλώνουν την πρόθεσή τους να κηρύξουν το Νομό τους σε αντίστοιχη ζώνη, αλλά περιμένουν την ψήφιση του αιτήματος από τα Νομαρχιακά τους Συμβούλια1. Για να εφαρμοστούν στην πράξη, οι αποφάσεις αυτές των τοπικών αρχών πρέπει να ενισχυθούν από τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να τους κατανεμηθούν τα απαραίτητα εργαλεία και αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν στον έλεγχο των σπόρων και των καλλιεργειών, στην ενημέρωση των αγροτών και στη θέσπιση συστήματος ποινών σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη από μεταλλαγμένους οργανισμούς, είτε περιβαλλοντική είτε οικονομική2.

Ταυτόχρονα, αντίστοιχες πρωτοβουλίες από τοπικές αυτοδιοικήσεις αναλαμβάνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Σε διακήρυξη τους, εννέα περιφέρειες της Ευρώπης ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει το δικαίωμά τους να ορίζουν την επικράτειά τους ως Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα. Συγχρόνως, ζητούν ενιαίους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ρυθμίζουν το πρόβλημα της επιμόλυνσης συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών από τα μεταλλαγμένα.

Οι πρωτοβουλίες για θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο ξεκίνησαν όταν διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη προχωρεί ταχύτατα προς το άνοιγμα των αγορών της στα μεταλλαγμένα ενώ ακόμα η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αποσαφηνίζει σημαντικά θέματα που αφορούν στο εισόδημα των αγροτών, την προστασία της γεωργίας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος από τα μεταλλαγμένα .

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική τη σαφή σήμανση για όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, αλλά και στους παραγωγούς τροφίμων και ζωοτροφών, να εξοστρακίσουν οριστικά τα μεταλλαγμένα από το σύνολο της τροφικής αλυσίδας. Ωστόσο, η επίμονη άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει τη μη επιμόλυνση των σπόρων και των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών από τα μεταλλαγμένα, καθώς και να θεσπίσει ένα σύστημα ποινών βάσει της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" σε ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, επιφορτίζει τα κράτη-μέλη με την ευθύνη να προασπίσουν το περιβάλλον, το εισόδημα των αγροτών και την υγεία των καταναλωτών από την απειλή των μεταλλαγμένων.

Η μέχρι σήμερα καταλυτική και εξαιρετικά αποτελεσματική δράση των ενεργών πολιτών και των ευσυνείδητων νομαρχιών εκφράζεται και μέσα από πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναγνωρίζει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύσουν ολοσχερώς την καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών σε γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές.

“Η προώθηση της ελληνικής γεωργίας ως ποιοτικής και ανταγωνιστικής, απαιτεί έργα και όχι λόγια. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, να δεσμευτούν ότι δε θα επιτρέψουν στα μεταλλαγμένα να καταστρέψουν το όραμα της αναβίωσης της ελληνικής υπαίθρου”, τόνισε η Μυρτώ Πισπίνη .

Η Greenpeace ζητά από την ελληνική κυβέρνηση:

Να αναλάβει ουσιαστική πρωτοβουλία για την ανακήρυξη της χώρας σε Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένους Οργανισμούς.
Να μην επιτρέψει την απελευθέρωση μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον και τη χρήση τους στα τρόφιμα.
Να φροντίσει για την έγκαιρη εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανισμών ελέγχου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Να παράσχει στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τις αρμοδιότητες και τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.
Να υλοποιήσει τις επανειλημμένες εξαγγελίες και δεσμεύσεις της για την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής γεωργίας, η οποία αποτελεί τη μόνη ουσιαστική λύση στα σημερινά αδιέξοδα της γεωργίας.
Ευρωπαϊκό πλαίσιο και τοπικές πρωτοβουλίες

Οι πρωτοβουλίες για θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο ξεκίνησαν όταν διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη προχωρά ταχύτατα προς το άνοιγμα των αγορών της στα μεταλλαγμένα, ενώ ακόμα η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν αποσαφηνίζει σημαντικά θέματα που αφορούν στο εισόδημα των αγροτών, την προστασία της γεωργίας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος από τα μεταλλαγμένα . Η προσφυγή των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα μεταλλαγμένα αποτελεί απόδειξη των πιέσεων που δέχεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει αυστηρότερους κανόνες για τη σήμανση και την ιχνηλασιμότητα των μεταλλαγμένων προϊόντων, καθιστώντας υποχρεωτική τη σαφή σήμανση για όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που περιέχουν ή προέρχονται από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Παρ' όλο που η νομοθεσία αυτή ανοίγει την πόρτα της Ευρώπης στα μεταλλαγμένα, ταυτόχρονα δίνει και ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών για να εξοστρακίσουν οριστικά τα μεταλλαγμένα από το πιάτο τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, αρνείται να θεσπίσει κοινοτικούς κανόνες για θέματα όπως: η προστασία των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών από τα μεταλλαγμένα (γνωστό και ως το θέμα της “συνύπαρξης”) και η αντικειμενική ευθύνη, δηλαδή, η ανάληψη της οικονομικής ευθύνης από τον παραγωγό μεταλλαγμένων προϊόντων για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τυχόν επιμόλυνση από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Αντιθέτως, προωθεί μια οδηγία για τους σπόρους που νομιμοποιεί την επιμόλυνσή τους με μεταλλαγμένους οργανισμούς. Αν τυχόν εφαρμοστεί η προτεινόμενη Οδηγία, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση στο περιβάλλον δισεκατομμυρίων μεταλλαγμένων (εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων ποικιλιών) φυτών σε όλη την Ευρώπη.

Σε σύστασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση της γεωργικής παραγωγής, δηλαδή να προκληθεί συμπτωματική και ανεπιθύμητη παρουσία γενετικά μεταλλαγμένων καλλιεργειών σε συμβατικές καλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά, προτείνεται η θέσπιση κανόνων σε επίπεδο κράτους-μέλους και όχι σε ευρωπαϊκό, “αγνοώντας” ότι η επιμόλυνση από τα μεταλλαγμένα μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) σε πρόσφατη έκθεσή του προτείνει: “Οι κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με τη συνύπαρξη πρέπει να παρέχουν στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν ολοσχερώς την καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών σε γεωγραφικά περιορισμένες περιοχές” . Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει ενιαίους και δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με το θέμα της επιμόλυνσης από μεταλλαγμένους οργανισμούς και της αντικειμενικής ευθύνης.

Συνεπώς, τα κράτη-μέλη επιφορτίζονται με την ευθύνη να προασπίσουν τις τοπικές τους κοινωνίες από τους κινδύνους που ενέχουν τα μεταλλαγμένα για τη γεωργία, την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον.

Στην Ευρώπη ήδη έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες σε τοπικό κυβερνητικό επίπεδο, μερικές από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

Αυστρία
Στην Αυστρία μέχρι στιγμής, τρία από τα εννέα ομοσπονδιακά κρατίδια, η Ανω Αυστρία, η Καρίνθια και το Σάλτσμπουργκ, έχουν σχεδιάσει νόμους σχετικά με την ανακήρυξη περιοχών σε Ζώνες Ελεύθερες από Μεταλλαγμένα. Τα νομοσχέδια διαφέρουν ως προς τους σκοπούς τους. Παρ' όλο που η πρόταση της ΄Ανω Αυστρίας βασίζεται σε μια έκθεση που αποδεικνύει ότι η συνύπαρξη μεταλλαγμένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών είναι αδύνατη, ο νόμος αυτός απορρίφθηκε κατ' αρχάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το πρόσχημα ότι δεν παρουσιάζονται νέα επιστημονικά δεδομένα. Σε απάντησή της, η ΄Ανω Αυστρία ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρώντας αρμοδιότερο όργανο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Καρίνθια και το Σάλτσμπουργκ, λαμβάνοντας υπ' όψη την περίπτωση της ΄Ανω Αυστρίας, ακολουθούν άλλη τακτική. Προτείνουν την απαγόρευση των μεταλλαγμένων οργανισμών κατά περίπτωση και σε ορισμένες περιοχές, προσδοκώντας την αποδοχή των νόμων αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλυτικότερα:

Η Ανω Αυστρία παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο αναγνωρίζει ότι τα μεταλλαγμένα ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία και απαγορεύει την καλλιέργεια όλων των μεταλλαγμένων προϊόντων. Ο νόμος προτείνει την επιβολή ενός μορατόριουμ στα μεταλλαγμένα προϊόντα για τουλάχιστον τρία χρόνια. Το νομοσχέδιο βασίζεται στο άλυτο πρόβλημα της “συνύπαρξης” (δηλαδή, πώς θα προστατευθούν οι συμβατικές και οι βιολογικές καλλιέργειες αν δίπλα τους καλλιεργηθούν μεταλλαγμένα προϊόντα) και βασίζεται σε μια επιστημονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία. Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία Ζωνών Ελεύθερων από τα Μεταλλαγμένα ως μοναδική λύση για την Αυστρία συνολικά.

Το νομοσχέδιο της ΄Ανω Αυστρίας στηρίζεται στην Οδηγία 2001/18 για τη σκόπιμη απελευθέρωση των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον, όπου αναφέρεται:

“Οι ζώντες 'μεταλλαγμένοι' οργανισμοί που ελευθερώνονται στο περιβάλλον σε μεγάλες ή μικρές ποσότητες, είτε για πειραματικούς σκοπούς είτε ως εμπορικά προϊόντα, είναι δυνατό να αναπαραχθούν στο περιβάλλον και να διασχίσουν εθνικά σύνορα, θίγοντας με τον τρόπο αυτό τα άλλα κράτη- μέλη. Οι συνέπειες μιας τέτοιας ελευθέρωσης μπορεί να είναι αμετάκλητες.”

Η Καρίνθια παρουσίασε ένα διαφορετικό σχέδιο νόμου, το οποίο θεωρείται ισχυρότερο από νομικής πλευράς, διότι εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα εθνικής ευελιξίας χωρίς να παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία. Ο νόμος αυτός έχει ως σκοπό να προστατέψει τη φυσική εξέλιξη των φυτών και τη ζωή από τις επιδράσεις των μεταλλαγμένων σε περίπτωση που καλλιεργούνται σε γειτονικές περιοχές. Απαγορεύει την απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών σε περιοχές προστατευμένες (περιοχές Νatura, αλπικές περιοχές, παγετώνες, σπάνια οικοσυστήματα κ.λπ.). Επιτρέπει τη σπορά μόνο στη περίπτωση που αποκλείεται η επιμόλυνση γειτονικών χωραφιών.
Αν κάποιος προτίθεται να σπείρει μεταλλαγμένα θα πρέπει να ενημερώσει τις αρχές τέσσερις μήνες πριν τη σπορά και θα πρέπει να καταθέσει για εξέταση μια μεγάλη σειρά δικαιολογητικών εγγράφων.

Το Σάλτσμπουργκ παρουσίασε ένα αντίστοιχο σχέδιο νόμου, ακολουθώντας την τακτική της Καρίνθιας. Ο νόμος επικεντρώνεται στις προστατευόμενες περιοχές.

Γερμανία

Αρχικά, δεκαέξι αγρότες (4 βιοκαλλιεργητές και 12 συμβατικοί) στην περιοχή Mecklenburg-Vorpommern κοντά στη Βαλτική, ανακήρυξαν τη γη τους (100.000 στρέμματα) σε Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα, υπογράφοντας ένα ιδιωτικό συμβόλαιο στο οποίο δεσμεύονται ότι δεν θα καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα στην έκταση αυτή. Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει η Γερμανική Ένωση Αγροτών (Deutscher Bauernverband - DBV).

Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε και από άλλους αγρότες και μέχρι στιγμής στη Γερμανία έχουν ανακηρυχθεί σε ζώνες ελεύθερες από μεταλλαγμένα χωράφια συνολικής έκτασης 500.000 στρεμμάτων.

Αγγλία
Δεκάδες κομητείες της Αγγλίας (27 μέχρι στιγμής) έχουν ανακηρύξει τις επικράτειές τους σε Ζώνες Ελεύθερες από Μεταλλαγμένα. Στην Αγγλία, οι τοπικές αρχές στηρίζονται κυρίως στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2001/18. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι περιοχές με ειδική γεωμορφολογία, οικολογικές ζώνες, προστατευόμενες περιοχές μπορούν να εξαιρεθούν από την εμπορία μεταλλαγμένων. Η κάθε αίτηση για καλλιέργεια μεταλλαγμένων θα εξετάζεται κατά περίπτωση και απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι τα μεταλλαγμένα δε θα έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Γαλλία
Πάνω από τριακόσιοι δήμοι έχουν δεσμευθεί, είτε θεσπίζοντας ειδικές διατάξεις είτε υπογράφοντας διακηρύξεις ή ψηφίσματα, ότι δεν επιθυμούν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην περιοχή τους.

Ιταλία

Δώδεκα από τις είκοσι περιφέρειες έχουν δεσμευθεί ότι δε θα επιτρέψουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην περιοχή τους. Μεταξύ αυτών, η Τοσκάνη έχει πρωτοστατήσει, υπογράφοντας τη διακήρυξη των περιφερειών της Ευρώπης με αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναγνωρίσει το δικαίωμα των περιφερειών να ορίζουν την επικράτειά τους ως Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα.


1. Οι εννέα Νομαρχίες που έχουν αποστείλει στη Greenpeace τα ψηφίσματά τους υπέρ της ανακήρυξής τους σε Zώνη Eλεύθερη από Mεταλλαγμένους Oργανισμούς είναι: Ηλίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Λευκάδος, Ροδόπης, Σάμου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χανίων.

Οι δέκα Νομαρχίες που αναμένουν ψηφίσματα από τα Νομαρχιακά τους Συμβούλια αλλά δηλώνουν την πρόθεσή τους να ανακηρύξουν τις περιοχές τους σε Ζώνες Ελεύθερες από τα Μεταλλαγμένα είναι: Αχαΐας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλονιάς, Μαγνησίας, Πιερίας, Ρεθύμνης και Ξάνθης. Συνολικά, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο συνέδριο της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε) το Νοέμβριο του 2003, υιοθέτησαν ομόφωνα ψήφισμα, στο οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους στην προοπτική να κυκλοφορήσουν στην παραγωγή και την κατανάλωση μεταλλαγμένοι οργανισμοί, λόγω των κινδύνων που αυτοί ενέχουν για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και της επιμόλυνσης των άλλων καλλιεργειών - συμβατικών και βιολογικών. Ταυτόχρονα, ζητούν την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων.

2. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2001/18) δε δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος–μέλος να απαγορεύσει τα μεταλλαγμένα προϊόντα εξ ολοκλήρου. Σε δηλώσεις τους, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνουν την εθελοντική συμφωνία μεταξύ αγροτών με σκοπό να αποφύγουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 195 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56125477
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.