ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 11 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Κεραίες Τηλεφωνίας Τηλεοπτικές - Κινητά
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2004

ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όπως είναι γνωστό, οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας (και τα κινητά τηλέφωνα) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη ιονίζουσες, σε αντίθεση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες Χ που είναι ιονίζουσες και αποδεδειγμένα δημιουργούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος γενικά. Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, δεν υπάρχουν κανονιστικές ρυθμίσεις που να προσδιορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης του ανθρώπινου σώματος σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σχετικά με την προφύλαξη από όλες τις πιθανές επιπτώσεις της υγείας του ανθρώπου.

Η Κ.Υ.Α 53571/3839 της 1-9-2000, προβλέπει μεν όρια «για την ασφαλή έκθεση» του πληθυσμού, πλην όμως αναφέρονται μόνο στις θερμικές και όχι στις μη θερμικές επιπτώσεις (κίνδυνοι δημιουργίας όγκων του εγκεφάλου, λευχαιμία, επιθηλιακό νεύρωμα κ.λ.π). Αυτό προκύπτει, από το ίδιο το κείμενο της Κ.Υ.Α και κυρίως από το γεγονός ότι εκδόθηκε βάσει της 1999/519 Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία επισημαίνεται ότι «ως βάση για τους συνιστώμενους περιορισμούς της έκθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί μόνον αποδεδειγμένες επιπτώσεις». Δηλαδή στην προκειμένη Σύσταση και στην ΚΥΑ δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης απόδειξη για την βλαπτικότητά τους.

Πρέπει εδώ να επισημανθεί, ότι δεν έχει εκδoθεί Οδηγία που να έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά Σύσταση που δίνει απλώς μία γενική κατεύθυνση (αρ. 249 Συνθ.ΕΚ). Αυτό συνέβη επειδή αφ’ ενός μεν δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών στην ανθρώπινη υγεία και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ρυθμιστική παρέμβαση αναγκαστικού δικαίου, αφ’ ετέρου δε επειδή υπήρξε σθεναρή αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολυεθνικών που ασχολούνται με την κινητή τηλεφωνία.

Εκτός όμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), σχετικά με τους μείζονες και μη ανατρέψιμες κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες επισημαίνει ότι «δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες». Για τον λόγο αυτό η (ΠΟΥ) διεξάγει σε πάνω από δέκα χώρες επιδημιολογική μελέτη για να διαπιστωθούν οι τυχόν μεγάλες βλαπτικές επιπτώσεις από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, και θα περατωθεί στα τέλη του 2003.

Από την περιορισμένη ανάπτυξη που επιχειρήθηκε παραπάνω προκύπτει αναμφισβήτητα, ότι στο ζήτημα των Η/Μ πεδίων και των επιπτώσεων του στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον υπάρχει διχογνωμία αμφισβητήσιμο στην επιστημονική κοινότητα. Ειδικότερα, η επιστημονική αβεβαιότητα αναφορικά με τους κινδύνους από την έκθεση στην Η/Μ ακτινοβολία είναι διπλής φύσεως, αφ’ ενός υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων (π.χ. ενδέχεται ο κίνδυνος βλάβης να είναι μεν μεγάλος, αφορά όμως σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων), αφ’ ετέρου υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόση έκθεση και ιδιαίτερα ποια απόσταση από την πηγή ακτινοβολίας είναι επιβλαβής. Έτσι λοιπόν, η μοναδική επιλογή που έχουμε είναι να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα από την χρήση του, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μειώσουμε όσο γίνεται δραστικότερα τους κινδύνους, μιας και ο πλανήτης μας βομβαρδίζεται καθημερινά από Η/Μ πεδία.

Β. ΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ:

Το Σ.τ.Ε μετά από επίπονη νομική ενασχόλησή του με το πρόβλημα μετά από σωρεία καταγγελιών, φαίνετε να μην είναι πειστικό σε ότι αφορά τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να αντιμετωπίσει την επιστημονική αβεβαιότητα, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την έκθεση στην Η/Μ ακτινοβολία. ¶λλοτε μεν την απουσία πλήρους απόδειξης της βλάβης της υγείας την εκλαμβάνει ως απουσία της βλάβης (π.χ. Σ.τ.Ε Ε.Α 60/92) άλλοτε δε, προβαίνει σε κατάφαση της βλάβης στηριζόμενο σε αμφίβολα επιστημονικά δεδομένα εκλαμβάνοντας το αβέβαιο ως βέβαιο (π.χ. Σ.τ.Ε 2805/1997, Σ.τ.Ε 2546/1999 Γ. τμήμα).

Υπό το φως όμως των νέων αντιλήψεων έχουν ενεργοποιηθεί αποτελεσματικοί προληπτικοί μηχανισμοί του διοικητικού δικαίου μέσω της διεύρυνσης του εξωτερικού και του εσωτερικού ελέγχου νομιμότητας η οποία επιτυγχάνεται με: την υποβολή Μ.Π.Ε (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), μελέτης επικινδυνότητας, την τήρηση αποστάσεων από τη πηγή (δεδομένου ότι η ένταση της Η/Μ ακτινοβολίας σε κάποιο σημείο είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από την πηγή ακτινοβολίας, δηλαδή σε απόσταση 10 μέτρων από την πηγή η ένταση του πεδίου γίνεται 100 φορές μικρότερη, ενώ στα 100 μέτρα γίνεται 10.000 φορές μικρότερη κ.λ.π), την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας κεραίας και σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας σε ταράτσα οικοδομής, πλησίον κατοικιών και σχολείων, διότι η αβεβαιότητα για την επικινδυνότητα της εν λόγω ακτινοβολίας δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της «προφύλαξης» και «της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας» (ασφαλιστικά μέτρα με αρ. 13776/2002 από το Σ.τ.Ε).

Πέραν όμως των ενεργειών του Σ.τ.Ε, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 57 εδάφιο α΄ ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον». Με τη διάταξη αυτή προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας και αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη. Τέτοια προστατευόμενα αγαθά είναι μεταξύ άλλων : α) τα σωματικά αγαθά (η ζωή, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα), β) τα ψυχικά αγαθά (η ψυχική υγεία, ο συναισθηματικός κόσμος), γ) η τιμή κάθε ανθρώπου που αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, δ) η ελευθερία που περιλαμβάνει τη δυνατότητα ακώλυτης ανάπτυξης κάθε ενέργειας, ε) η σφαίρα του απόρρητου και στ) το άσυλο της κατοικίας.

Επίσης, το Υπουργείο υγείας και Πρόνοιας στο έγγραφό του με αρ. Υ2/3328/13-10-1997, τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση των βάσεων – κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 58 – 100 μέτρων από κατοικημένες περιοχές. Ήδη εκδόθηκε η 53571/3839/1-9-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης - ΥΠΕΧΩΔΕ - Υγείας και Πρόνοιας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναφορικά με τα «μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

Οι μελέτες και οι επιστημονικές έρευνες πανεπιστημιακών καθηγητών (που τελευταία έχουν πυκνώσει) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι αναμφίβολα επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ευπαθών ατόμων, όπως γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, μικρά παιδιά και πάντως σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.

Από το υπάρχων μέχρι σήμερα κυμαινόμενο θεσμικό πλαίσιο για το ζήτημα της ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το πρόβλημα εστιάζεται σε τρία σημεία : α) στις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, β) το αποκλειστικό δικαίωμα της κυριότητας τη ταράτσας ή όχι που τοποθετήθηκε η κεραία και γ) η έκδοση ή όχι των απαιτουμένων αδειών – εγκρίσεων από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές. Με βάση αυτά, το Δικαστήριο με την απόφαση 13776/2002 και έχοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης (σύμφωνα με την οποία καθώς η επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος), την αρχή της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται για την προστασία της υγείας των πολιτών να μην βρίσκονται οι κεραίες αυτές σε μεγάλη γειτνίαση από κατοικίες και όπως δέχτηκε το Δικαστήριο, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από κατοικίες και να χρησιμοποιούνται κεραίες ευαίσθητες μεγάλης λήψης.

Μετά από την ανάλυση αυτή και μέσα από το σύνολο ειδικών διατάξεων που συνεχώς καταργούνται ή τροποποιούνται υπο την πίεση των συμφερόντων πολυεθνικών, αλλά δυστυχώς όχι προς την κατεύθυνση της πραγματικής προστασίας της υγείας του πληθυσμού, ο νομοθέτης δείχνει μέχρι σήμερα να μην έχει αντιληφθεί το σύνολο των παραμέτρων του προβλήματος της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Προσωπικά, ως φυσικός περιβαλλοντολόγος, πιστεύω ότι, βραχυπρόθεσμα θα επιβληθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως αντίστοιχα έχει συμβεί και με τις καπνοβιομηχανίες να συνοδεύουν τα κινητά τηλέφωνα, τουλάχιστον με την προειδοποίηση «η Η/Μ ακτινοβολία βλάπτει σοβαρά την υγεία».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ
Επισκέπτης , 2005-09-09 21:55:34
Για τον λόγο αυτό η (ΠΟΥ) διεξάγει σε πάνω από δέκα χώρες επιδημιολογική μελέτη για να διαπιστωθούν οι τυχόν μεγάλες βλαπτικές επιπτώσεις από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, και θα περατωθεί στα τέλη του 2003.  
 
ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΒΓΑΛΕ Η (ΠΟΥ)?
ΠΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΑΜΒ
Επισκέπτης , 2006-03-19 09:28:59
Τελικά αφού η ένταση της ακτινοβολίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης, όσο πιο μακριά εγκαθίστανται οι κεραίες τόσο μεγαλύτερη ένταση ακτινοβολίας χρησιμοποιεί το κινητό μου για να επικοινωνήσει με την κεραία βάσης και τόσο μεγαλύτερη ακτινοβολία μου προσδίδει (ψήσιμο κάτι σαν φούρνος μικροκυμάτων). 
 
Αν αντίθετα οι αρμόδιοι φρόντιζαν να τηρούνται μέγιστα όρια ακτινοβολίας και αύξαναν τον αριθμό των κεραιών (όπως οι υπολογιστές και τα ασύρματα δίκτυα που υπάρχουν σε καθε σπίτι) θα είχαμε κινητά πουνα λειτουργούν με την ελάχιστη ακτινοβολία. 
 
Οι πολλές κεραίες όμως δεν συμφέρουν τις εταιρείες... 
Όπωςκαι όταν δεν μπορούν να καλύψουν μια περιοχή υπάρχει δικαιολογία ότι φταίει το ΣτΕ. 
Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. 
 
Θάνος
Ασύρματη σύνδεση στο
Επισκέπτης , 2006-05-02 22:33:41
τελευταία κάποιες πόλεις εγκαθιστούν δίκτυα ασύρματης σύνδεσης στο ιντερνετ.Τί επιπτώσεις μπορεί να έχουν στην υγεία οι κεραίες αυτών των δικτύων όταν είναι δίπλα σου; 
Αγγελος
Θοδωρής. Ηλ/κος Τηλεπι
Επισκέπτης , 2006-08-04 14:45:09
Η Χρήση Μικροκυμματικών συχνοτήτων (>1GHz) στην κινητή τηλεφωνία ήταν δυστυχώς μονόδρομος αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να χωρέσουν τόσες πολλές γειτονικές συνομιλίες που αναγκαστικα έπρεπε να έχουν κατα λίγο διαφορετική συχνότητα μέσα στην ίδια κυψέλη για να υπάρχει σαφής διαχωρισμός και να μην παρατηρουνται παρεμβολές. Κάθε κινητό τηλέφωνο λοιπόν έχει και μία δική του συχνότητα όσο επικοινωνεί με τον σταθμό βάσης και αυτή η συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και σε άλλες μακρυνές κυψέλες. Για να δώσεις όμως 1 συχνοτητα για κάθε συνδρομητή που μιλάει μέσα στην κυψέλλη χρειάζεσαι τεράστιο ελεύθερο φάσμα. Και επειδή οι χαμηλότερες και λιγοτερο επιβλαβείς συχνότητες έχουν κορεστεί από ραδιόφωνα τηλεοράσεις ασυρμάτους σι – μπι, αστυνομία, ραδιοταξί, και άλλες χρήσεις , δεν υπήρχε άλλος τρόπος να στηθεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας απο το να γίνει χρήση υψηλοτάτων συχνοτήτων. Μεχρι εδώ καλά. Επιλέχθηκαν ψηλά κτίρια σε κεντρικούς δρόμους και τοποθετήθηκαν εγκαταστάσεις, υπερυψωμένες μακριά απο σπίτια και χώρους προσβασης του κοινού. Όλα αυτά βέβαια στις αρχές της δεκαετίας 90΄. 
Τι γίνεται όμως μετα; Ανταγωνισμός μεταξυ των εταιριών, μείωση του κόστους ομιλίας, μείωση του κόστους των συσκευών, προσφορές.. Με λίγα λόγια οι συνδρομητές έγιναν εκατομμύρια, περσσότεροι και απο τον πληθυσμό της χώρας. Επομένως δεν επαρκούσαν πλέον οι συχνότητες που μπορούσε να διαθέσει το κέντρο για κάθε κυψέλη ώστε να εξασφαλιστούν οι χιλιάδες συνομιλίες μέσα σε αυτήν. Μόνη λύση ήταν ο κατακερματισμός των κυψελλών σε πολλές μικρότερες, με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν χιλιάδες κεραίες σε ταράτσες πολυκατοικιών, και οπουδήποτε αλλού μπορει να φανταστεί κανείς. Αυτές όλες οι κεραίες εκπέμπουν οριζόντια σε λοβούς υψηλής ισχύος για τουλάχιστον 300 μέτρα, διαπερνώντας οτιδήποτε δεν είναι μεταλλικό. Με τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς (3G) o όγκος της πληροφορίας και η ταχυτητα μετάδοσης αυξάνονται με αποτέλεσμα να χρείαζεται μεγαλύτερη ισχυς. Όσο αυξόνονται οι χρήστες που κατευθυνόμενοι από την διαφήμηση θεωρούν σημαντικό να βλέπουν τον συνομιλητή τους, ή να σερφάρουν στο ίντερνετ από ένα κινητό τηλέφωνο, τόσο θα πληθαίνουν οι κεραίες πάνω από τα σπίτια μας. Οι μακροχρόνιες συνέπειες αυτής της εξέλιξης δεν μπορουν να αποδειχθούν άμεσα και δυστυχώς θα περάσουν πολλά χρόνια για καταλάβουμε τι προκαλούν τα μικροκύμματα στον οργανισμό.Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας απέκτησαν , με τη συμβολή όλων μας , αμύθητα κέρδη. Έχουν πλέον τη δύναμη να λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας. Εξαγόρασαν συνειδήσεις, έλεγκτικούς μηχανισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες , έντυπα και τηλεοπτικά μέσα. Εστησαν ίσως το χειρότερο και πιο δόλιο κύκλωμα. Ειδικά συνεργεία εγκαθιστούν κεραίες χρησιμοποιώντας γελοίες κατασκευές για να τις καμουφλάρουν, όπως δήθεν θερμοσίφωνες ,δήθεν φουγάρα δήθεν διαφημίσεις, Barbeque, ακόμα και ολόκληρα διαμερίσματα αγοράζονται για να φιλοξενήσουν στο εσωτερικό τους στοιχεία κεραιών, χοάνες, ενισχυτές και πομπούς. Δίδονται πολύ μεγάλα ενοίκια , άκρως δελεαστικά σε όσους ξεπουλάνε την ταράτσα τους . Δεν μπορει να αντισταθεί κάποιος εύκολα. Έχουν χρήμα και είναι διατεθιμένοι να κάνουν τα πάντα. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Γίνεται συστηματική πλύση εγγεφάλου στο κοινό με διαφημίσεις. Ελέγχουν ακόμα και τον τύπο. Αναρωτιέται κανείς τι λόγους έχει ένας επιστήμονας να αρθρογραφήσει υποστηρίζοντας οτι οι κεραίες δεν βλάπτουν την υγεία, κάτι που δέν μπορεί να αποδείξει. Τι λόγους έχει να διατυπώνει ανακρίβειες και ασυναρτησίες λέγοντας οτι «και άλλες συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κυμματα» , λες και όλες οι συχνότητες είναι ίδιες με αποτέλεσμα να γελοιοποιείται στα μάτια όσων γνωρίζουν , για να παραπληροφορήσει όσους έχουν άγνοια. Χρηματοδοτούν προγράμματα και έρευνες σε πανεπιστήμια, ελέγχοντας έτσι και τον επιστημονικό κόσμο. Δημόσιες σχέσεις , και κοινωνικό έργο για βιτρίνα και από πίσω πρόχειρες φθηνοκατασκευές για να μειωθεί το κόστος του δικτύου, αντι να σχεδιάζονται σοβαρές ποιοτικές υπερυψωμένες εγκαταστάσεις σε προκαθορισμένα σημεία με την έγκριση της πολιτείας. Αυτή είναι δυστυχώς η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας. Θερμοσιφωνες τενεκέδες και καμινάδες. Σαν τα μυαλά τους. 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Επισκέπτης , 2006-11-21 09:55:30
ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ;
Η ακτινοβολια και η απ
Επισκέπτης , 2007-01-30 13:12:30
Θα ηθελα να ρωτησω αν τα σπιτια μας απορροφουν αυτη την ακτινοβολια,και οσα χρονια και αν περασουν ακομα και αν αφερεθει η κεραια,ακομα θα μας προσδιδουν την απορροφηθησα ακτινοβολια?? 
Ποσο επικυνδυνο θα ειναι αυτο?
Επισκέπτης , 2007-02-05 09:57:31
ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2005 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 238 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58264023
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.