ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 18 Απρ 2021
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η αξιοποίηση των βροχοπτώσεων στις αναδασώσεις καμένω Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Δάση
Γεώργιος Μπαλούτσος , Δευτέρα, 09 Ιούνιος 2008

¶ρθρο από την τριμηνιαία έκδοση του ΕΘΙΑΓΕ (Τεύχος 31, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος) 2008)

Γεώργιος Μπαλούτσος

Οι πολλές βροχές της φετινής άνοιξης και κυρίως εκείνες των πρώτων ημερών του Απριλίου που έπεσαν σ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα, μας έδωσαν μια αχτίδα αισιοδοξίας για την προσωρινή τουλάχιστον αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων λειψυδρίας, που αντιμετωπίζουμε και αυτή τη χρονιά.

Για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας το ύψος βροχής του Μαρτίου ανήλθε στα 65 χιλιοστά (μέσος όρος μηνός 40 χιλιοστά) και εκείνο των έξι πρώτων ημερών του Απριλίου σε 70 χιλιοστά (μέσος όρος μηνός 24 χιλιοστά).

Αναλυτικότερα, μετά τη βροχερή –προς το παρόν – άνοιξη, αυξήθηκε η απορροή στα ρέματα και στα ποτάμια, καθώς και ο όγκος του νερού στις φυσικές λίμνες και στους ταμιευτήρες μας. Αυξήθηκαν ακόμα κατά ένα μικρό ποσοστό, τα υπόγεια νερά, ποτίστηκαν οι γεωργικές καλλιέργειες και οι οπωρώνες, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την αναζωογόνηση του φυσικού περιβάλλοντος και των ενδιαιτημάτων της πανίδας και η ατμόσφαιρα έγινε πιο καθαρή και υγιεινή.

Στις θετικότατες επιπτώσεις των ανοιξιάτικων βροχών της φετινής χρονιάς στο φυσικό περιβάλλον, είναι και η "επιτάχυνση" της φυσικής αναγέννησης (το πρασίνισμα) των καμένων περιοχών της χώρας μας που θα είναι σύντομα ορατή. ¶λλη θετική επίπτωση των ανοιξιάτικων βροχών είναι και η "επιμήκυνση" του χρόνου της τεχνητής αναδάσωσης αυτών των περιοχών μέχρι τα τέλη Μαρτίου (όψιμες ή ανοιξιάτικες αναδασώσεις).

Ο συνδυασμός μάλιστα των πολλών βροχών με τις υψηλές σχετικά θερμοκρασίες αέρος φέτος, είναι ένα "ευνοϊκότατο δίδυμο" για τη γρήγορη αποκατάσταση της βλάστησης των καμένων περιοχών.

Η βλάστηση όμως "στα καμένα", για λόγους βιολογικούς και φυσικών συνθηκών, δεν αποκαθίσταται δυστυχώς πάντοτε με φυσική αναγέννηση αλλά χρειάζεται και τεχνητή αναδάσωση. Αυτή μπορεί να γίνει - ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν - είτε σε ολόκληρη την περιοχή, είτε σε ορισμένες μόνο θέσεις αυτής.

Επισημαίνεται όμως, πως αναδασώσεις στη χώρα μας γίνονται – ως γνωστό – όχι μόνο στις καμένες περιοχές, αλλά και σε γυμνές ή υποβαθμισμένες γενικά δασικές περιοχές. Οι αναδασώσεις "στα καμένα" μπορούν να γίνουν το φθινόπωρο μετά την έναρξη των βροχών, το χειμώνα ή την άνοιξη, σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, εφόσον αυτή είναι βροχερή, όπως τη
φετινή χρονιά. Και τούτο γιατί μεταξύ των σπουδαιότερων παραγόντων για την επιτυχία των αναδασώσεων είναι και το νερό, το οποίο στις ορεινές περιοχές της χώρας μας προέρχεται κυρίως από τις βροχοπτώσεις.

Η "απαίτηση" σε νερό των αναδασώσεων στις καμένες περιοχές πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από το στάδιο ακόμα των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, η επιλογή των θέσεων φύτευσης των δενδρυλλίων δεν πρέπει να γίνεται τυχαία αλλά με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να συσσωρεύεται στη ρίζα των φυτών και ειδικότερα εντός του "λάκκου συντήρησης" αυτών
κατά τη διάρκεια των βροχών, όσο το δυνατόν μεγαλύτερος όγκος νερού. Το νερό αυτό είναι άκρως απαραίτητο για την επιβίωση των φυτών τη θερινή περίοδο των πρώτων ετών που θα ακολουθήσουν.

Κατάλληλες θέσεις για φυτεύσεις δενδρυλλίων σε καμένες περιοχές είναι εκείνες που βρίσκονται στα "αβαθή αυλάκια" που δημιουργούνται από το νερό της βροχής που πρωτορρέει στην επιφάνεια του εδάφους (επιφανειακή απορροή) από τις πρώτες βροχές που "πέφτουν" στην καμένη περιοχή, μετά την πυρκαγιά.

Τα "επιφανειακά αυτά αυλάκια" δημιουργούνται σε θέσεις που καθορίζονται από τη μικροτοπογραφία της καμένης περιοχής καθώς και από την ύπαρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων (κορμοδέματα και κορμοφράγματα). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αβαθές (επιφανειακό) υδρογραφικό δίκτυο στο οποίο θα ρέει η επιφανειακή απορροή κατά τα επόμενα 3 – 4 χρόνια. Εκτός από το παραπάνω δίκτυο, στις καμένες περιοχές υπάρχει επίσης και πληθώρα άλλων μεμονωμένων θέσεων από τις οποίες διέρχονται μεγάλες ποσότητες νερού όταν βρέχει και αυτές προσδιορίζονται από την εξέταση της μικροτοπογραφίας της περιοχής.

Επομένως με τη διάνοιξη λάκκων και τη φύτευση δενδρυλλίων σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, επιτυγχάνεται:

• Η επιβίωση των φυτών το καλοκαίρι, αφού συσσωρεύεται στη ρίζα τους (στο λάκκο συντήρησης) από τις βροχές πολύ μεγαλύτερος όγκος νερού από εκείνον που αντιστοιχεί στη βροχή που δέχεται η επιφάνεια του λάκκου συντήρησης αυτού. Αναλυτικότερα, η επιφάνεια του λάκκου συντήρησης μπορεί να κυμαίνεται από 0,2 – 0,3 τ.μ., ενώ το φυτό, με κατάλληλη επιλογή της θέσης φύτευσης μπορεί να παίρνει νερό από 3 – 4 ή και περισσότερα τ.μ.
• Η συγκράτηση στο λάκκο συντήρησης, εκτός από νερό, και σημαντικής ποσότητας φερτών υλικών που προέρχονται από περαιτέρω διάβρωση του εδάφους.
• Η δημιουργία καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης των δενδρυλλίων λόγω της συσσώρευσης στο λάκκο συντήρησης επιπρόσθετων θρεπτικών συστατικών μαζί με το νερό και τα φερτά υλικά.
• Η εξομάλυνση των πλημμυρικών φαινομένων στις χαμηλότερες θέσεις των καμένων περιοχών αφού πολύ μεγάλο μέρος της επιφανειακής απορροής και των φερτών υλικών συγκρατούνται στους λάκκους συντήρησης των φυτών.

Με τις παραπάνω ενέργειες και τις θετικές επιπτώσεις από τη φύτευση δενδρυλλίων σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις καμένων περιοχών, αξιοποιείται πλήρως (εκτός των άλλων) και το υδρονομικό δυναμικό των αναδασώσεων.

Τονίζεται ακόμα πως η κατάλληλη επιλογή των θέσεων φύτευσης ίσως αλλάζει κάπως το φυτευτικό σύνδεσμο (τις αποστάσεις μεταξύ των φυτών) των αναδασώσεων. Η αλλαγή αυτή όμως κατά 40 – 50 εκατοστά το πολύ, δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση και επιπλέον αυξάνει, όπως τονίσθηκε, τις πιθανότητες επιβίωσης των φυτών σε καμένες περιοχές.

Διευκρινίζεται επίσης πως η εφαρμογή της επιλογής των θέσεων φύτευσης σε καμένες περιοχές ισχύει, εκτός από τη χώρα μας, και για άλλες μεσογειακές χώρες, αφού και εκεί οι θερινές κυρίως βροχές πέφτουν υπό μορφή καταιγίδων και επομένως δημιουργείται μεγάλη ποσότητα επιφανειακής απορροής. Ειδικότερα για τη χώρα μας, εκτός των υπολοίπων βροχών, η εκδήλωση 2 – 3 θερινών καταιγίδων είναι ικανή να συμβάλει στην επιβίωση των φυτών αφού αυτά θα ποτισθούν με σημαντική ποσότητα νερού.

Οι παραπάνω κανόνες επιλογής των θέσεων φύτευσης δενδρυλλίων σε καμένες δασικές περιοχές, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι αναδασώνουν τέτοιες περιοχές της χώρας μας και οι οποίες φέτος είναι δυστυχώς πολλές, λόγω των εκτεταμένων περσινών πυρκαγιών.

Πληροφορίες: Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος
Δασολόγος – Υδρολόγος
Εμμανουήλ Μπενάκη 138, Αθήνα
Τηλ.: 210 3300578, Κιν.: 694 6903659

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 102 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 48556922
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.