ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 09 Αύγ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Παρέμβαση της Κομισιόν σχετικά με την κακή λειτουργία χωματερής στη Φυλή Αττικής Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Απορρίμματα - Ανακύκλωση
Παπαδημούλης Δημήτρης , Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2008

Παρέμβαση της Κομισιόν σχετικά με την κακή λειτουργία χωματερής στην Δυτική Αττική

10-01-2008
 
"Κατόπιν καταγγελίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κακής λειτουργίας της χωματερής στο έργο Σκαλιστήρη-Στάδιο B, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες εξακριβώσεις για να διαπιστώσει κατά πόσον ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 99/31/ΕΚ".Αυτό απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημ. Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Επιτροπή να τον ενημερώσει για το εάν ο τρόπος λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην περιοχή της Φυλής, συνάδει με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, για το ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ορθή λειτουργία του καθώς και αν προτίθεται να προσφύγει στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε περίπτωση μη τήρησης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τέλος, ζητούσε να πληροφορηθεί σε τί στάδιο βρίσκονται άλλα παρεμφερή έργα με τα οποία και θα λυνόταν οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αττική.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας, υπενθυμίζει την πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας αναφέροντας πως "με την απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2005, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα".

Συνεχίζει λέγοντας ότι, "για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές αναθεώρησαν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ άλλων με στόχο να κλείσουν τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές μέχρι το τέλος του 2008 και να τις αντικαταστήσουν από κατάλληλο σύστημα διαχείρισης με τη δημιουργία ιδίως ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων". Επίσης, αφού αναφέρει το ιστορικό της κατασκευής των ΧΥΤΑ σε Φυλή, Κερατέα και Γραμματικό, επισημαίνει πώς "τον Ιούνιο του 2007 άρχισαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου στη Φυλή".

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κορεσμού του ήδη υπάρχοντος ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, "οι ελληνικές αρχές ενέκριναν την κατασκευή προσωρινής χωματερής στη ζώνη που προβλέπεται για το δεύτερο στάδιο της χωματερής στην περιοχή Φυλής-Σκαλιστήρη". Υπογραμμίζει όμως πώς "το έργο αυτό εκτελείται με εθνικούς πόρους και είναι ανεξάρτητο του έργου στη Φυλή, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής".

Καταλήγοντας, ο Έλληνας Επίτροπος τονίζει πώς "κατόπιν καταγγελίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κακής λειτουργίας της χωματερής στο έργο Σκαλιστήρη-Στάδιο B, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες εξακριβώσεις για να διαπιστώσει κατά πόσον ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 99/31/ΕΚ".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η παρέμβαση της Κομισιόν που προκάλεσε η ερώτηση μας, πιέζει τις αρμόδιες αρχές και την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ να εφαρμόζουν επιτέλους σωστά την ισχύουσα νομοθεσία, να αξιοποιούν κατάλληλα τους κοινοτικούς πόρους και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, αντί να αντιδρά αλλεργικά και με επιθέσεις στην υποχρέωσή μου να ασκώ κοινοβουλευτικό έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις της, οφείλει να τρέξει έτσι ώστε ως το τέλος του 2008 να έχουν κλείσει όπως έχει δεσμευτεί, όλες οι παράνομες τριτοκοσμικές χωματερές, τόσο στην Αττική, όσο και σε όλη τη χώρα.

Περιμένουμε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και τις σχετικές ενέργειες των αρμοδίων τόσο του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσο και της αυτοδιοίκησης".

Παπαδημούλης Δημήτρης
Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού
http://www.papadimoulis.gr

Η πλήρης απάντηση της Επιτροπής:

E-4871/07ΕL
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής (20.12.2007)

Στην Ελλάδα λειτουργεί μεγάλος αριθμός παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών, ελλείψει καταλλήλου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων. Δεδομένου μάλιστα ότι δεν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει η τελική διάθεση αποβλήτων σε παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ τον Ιούνιο του 2002 και προσέφυγε στο ΔΕΚ τον Ιούλιο του 2003 (υπόθεση C-502/03). Η ως άνω διαδικασία κινήθηκε λόγω παραλείψεων και αφορά όλες τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και όσων λειτουργούν στην Αττική. Στο ΔΕΚ, οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν την ύπαρξη τουλάχιστον 1.125 ανεξέλεγκτων ή παράνομων χωματερών. Με την απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2005, το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα [1].

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές αναθεώρησαν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ άλλων με στόχο να κλείσουν τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές μέχρι το τέλος του 2008 και να τις αντικαταστήσουν από κατάλληλο σύστημα διαχείρισης με τη δημιουργία ιδίως ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων.

Ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Αττική, τον οποίο ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων το 2003, προβλέπει την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Φυλή, στην Κερατέα και στο Γραμματικό, καθώς και τη δημιουργία μονάδων προεπεξεργασίας αποβλήτων. Σημειωτέον ότι οι προαναφερόμενες τρεις εγκαταστάσεις έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέληξε στην έκδοση διϋπουργικών διαταγμάτων βάσει των οποίων εγκρίνονται οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τροποποιημένης οδηγίας 85/337/ΕΟΚ [2] για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, καθώς και της οδηγίας 99/31/ΕΚ [3] περί της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Τα ως άνω τρία έργα συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής το Δεκέμβριο του 2004 [4], [5], [6] αλλά η υλοποίησή τους παρεμποδίστηκε λόγω των προσφυγών που ασκήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόρριψη των προσφυγών από το Συμβούλιο της Επικρατείας (με αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2007) αναμένεται να επιτρέψει την άμεση υλοποίηση των ως άνω έργων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών. Τον Ιούνιο του 2007 άρχισαν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου στη Φυλή (Στάδιο A).

Εν τω μεταξύ, η μόνη εγκεκριμένη χωματερή της Αττικής στα Άνω Λιόσια (που βρίσκεται δίπλα στην Φυλή) έχει κορεστεί. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής, οι ελληνικές αρχές ενέκριναν την κατασκευή προσωρινής χωματερής στη ζώνη που προβλέπεται για το δεύτερο στάδιο της χωματερής στην περιοχή Φυλής-Σκαλιστήρη (που εν συνεχεία αναφέρεται ως "Σκαλιστήρη-Στάδιο Β'"). Το έργο αυτό εκτελείται με εθνικούς πόρους και είναι ανεξάρτητο του έργου στη Φυλή (Στάδιο A) που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Κατόπιν καταγγελίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κακής λειτουργίας της χωματερής στο έργο Σκαλιστήρη-Στάδιο B, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες εξακριβώσεις για να διαπιστώσει κατά πόσον ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 99/31/ΕΚ.

Σημειώσεις:

1] Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερών αποβλήτων, ΕΕ L 114 της 27.4.2006, κωδικοποιεί την οδηγία 75/442/ΕΟΚ που τροποποιήθηκε κατ' επανάληψη και επί της ουσίας.

2] ΕΕ L 175 της 5.7.1985.

3] ΕΕ L 182 της 16.7.1999.

4] Οι αποφάσεις της Επιτροπής C(2004)5522 της 21.12.2004 και C(2006)6913 της 15.12.2006 αφορούν στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή "Σκαλιστήρη-Φυλή/Στάδιο Α'".

5] Η απόφαση της Επιτροπής C(2004)5611 της 22.12.2004 αφορά στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή "Πραγώνι-Κερατέα".

6] Η απόφαση της Επιτροπής C(2004)5509 της 21.12.2004 αφορά στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή "Μαύρο βουνό-Γραμματικό".

7] Με το διϋπουργικό διάταγμα 102998/7.4.2006 που τροποποιεί το διϋπουργικό διάταγμα 135831/3.12.2003.

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2008 )

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 120 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 44153278
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.