ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 15 Οκτ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Έρευνα της Κομισιόν για τον Ασωπό Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ποταμοί - φράγματα - εκτροπές
Παπαδημούλης Δημήτρης , Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2008

Έρευνα της Κομισιόν για τον Ασωπό

14-01-2008
 
"H Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο" ενώ "ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία σχετική έρευνα και ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον". Αυτό τόνισε ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Δήμας στην απάντησή του στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δ. Παπαδημούλη.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφερόταν σε ερώτησή του στο ζήτημα της ρύπανσης του ποταμού Ασωπού, και συγκεκριμένα στην ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου. Ζητούσε να πληροφορηθεί από την Επιτροπή για το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό και κυρίως για τις επανορθωτικές ενέργειες των αρμόδιων ελληνικών αρχών για την ποιότητα του νερού, με στόχο να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

Στην απάντηση του ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, κ. Δήμας ενώ αναφέρει για το εξασθενές χρώμιο ότι "είναι γνωστές οι δυσμενείς τοξικολογικές επιδράσεις του καθώς και η καρκινογόνος δράση του", επισημαίνει ότι προς το παρόν δε θα υπάρξει καθορισμός νέας τιμής, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Συνεχίζει τονίζοντας ότι "ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμετρικής τιμής για το χρώμιο", η Επιτροπή "ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο", και έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα προκειμένου να ελέγξει την τήρηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή εξετάζει συγκεκριμένα την τήρηση τεσσάρων οδηγιών (της οδηγίας για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, της οδηγίας για την προστασία των υπόγειων υδάτων, της οδηγίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας για το πόσιμο νερό).

Ο αρμόδιος Επίτροπος καταλήγει τονίζοντας ότι "στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι ο ποταμός Ασωπός δεν ρυπαίνεται από επικίνδυνες ουσίες, ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού για τους περίοικους ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα πρότυπα και, σε περίπτωση που η έρευνα καταδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων, ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα εν προκειμένω".

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η πολύχρονη και βαριά ρύπανση του ποταμού Ασωπού από τα επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα και η ύπαρξη του εξαιρετικά τοξικού και καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου χρήζουν άμεσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με σεβασμό στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Η υγεία των εκτεθειμένων στο εξασθενές χρώμιο κατοίκων των γύρω περιοχών, απειλείται καθημερινά.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα είναι ασπιρίνες και μένουν κυρίως στα λόγια και στα χαρτιά. Η κυβέρνηση της ΝΔ και πριν από όλα το ΥΠΕΧΩΔΕ καλό θα ήταν να θέσει σε προτεραιότητα τα περιβαλλοντικά θέματα και να ενδιαφερθεί πιο εντατικά για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών. Ή μήπως ο Υπουργός κ. Σουφλιάς δεν είναι και πάλι ο αρμόδιος;"

Παπαδημούλης Δημήτρης
Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού
http://www.papadimoulis.gr

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Επιτροπής:

E-4904/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής (10.01.2008)

Το μεταλλικό χρώμιο εμφανίζεται με τρία σθένη, μεταξύ των οποίων τοξικότερο θεωρείται το εξασθενές. Το εξασθενές χρώμιο είναι βιομηχανικό απόβλητο που προκύπτει από την παρασκευή ή χρήση χρωμάτων και επιχρισμάτων ή από εργασίες συγκόλλησης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και συμπτώματα άσθματος, ενώ μετά από εισπνοή είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ερεθισμός ή ακόμη και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος. Είναι γνωστές οι δυσμενείς τοξικολογικές επιδράσεις του καθώς και η καρκινογόνος δράση του - προσβάλλει πρωτίστως τους πνεύμονες. Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) το έχει κατατάξει στην κατηγορία 1 (καρκινογόνο για τον άνθρωπο).

Ωστόσο, η ταξινόμηση αυτή ισχύει μόνο για έκθεση μέσω της εισπνοής.

Αντίθετα, όσον αφορά την έκθεση από το στόμα, μακροχρόνια μελέτη καρκινογένεσης, στην οποία παραπέμπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του πόσιμου νερού [1] της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), δεν παρείχε ενδείξεις καρκινογένεσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το εξασθενές χρώμιο είναι ωστόσο περιορισμένα. Τόσο ο αμερικανικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος, όσο και η ΠΟΥ, αναμένουν τα αποτελέσματα μελετών για το εξασθενές χρώμιο οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του εθνικού τοξικολογικού προγράμματος των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένονταν για το 2006, αλλά δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.
 
Η ισχύουσα τιμή για το χρώμιο (50 ΅g/l) δυνάμει της οδηγίας για το πόσιμο νερό [2] βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ του 1992. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ΠΟΥ το 2004 δεν περιλαμβάνουν αλλαγές όσον αφορά το χρώμιο. Εν όψει της αναθεώρησης της οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει τώρα τον κατάλογο των παραμέτρων που θα περιλαμβάνει η πρόταση νέας οδηγίας για το πόσιμο νερό. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα δεν δικαιολογούν τον καθορισμό νέας τιμής.

Παρόλα αυτά και ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμετρικής τιμής για το χρώμιο, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο, στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου μέλους του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για το στάδιο των μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και στην αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία σχετική έρευνα και ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, και συγκεκριμένα από την οδηγία 2006/11/ΕΚ [3] για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, την οδηγία 80/68/ΕΟΚ [4] του Συμβουλίου για την προστασία των υπόγειων υδάτων, την οδηγία 91/689/ΕΟΚ [5] του Συμβουλίου για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την οδηγία 98/83/ΕΚ [6] του Συμβουλίου για το πόσιμο νερό. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι ο ποταμός Ασωπός δεν ρυπαίνεται από επικίνδυνες ουσίες, ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού για τους περίοικους ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα πρότυπα και, σε περίπτωση που η έρευνα καταδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων, ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα εν προκειμένω.

Σημειώσεις:

1] WHO Guidelines for drinking-water quality, Geneva, 2004.

2] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.

3] Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, ΕΕ L 64 της 4.3.2006.

4] Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 20 της 26.1.1980.

5] Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα, ΕΕ L 377 της 31.12.1991.

6] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 08 Ιούνιος 2008 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 175 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 38911570
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.