ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Σάββατο 26 Σεπ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2008

α) Ανάπτυξη και Περιβάλλον

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι δυνάμεις της αγοράς οδηγούν ταχύτατα την ανθρώπινη κοινωνία προς την παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση είναι η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρώπων και εταιρειών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι μια γενική έννοια που αναφέρεται σε ένα σύμπλεγμα σχέσεων στα πεδία της οικονομίας, του εμπορίου, της κοινωνίας της τεχνολογίας, της κουλτούρας και της πολιτικής.

Τα οικοσυστήματα και οι φυσικοί πόροι του πλανήτη πιέζονται έντονα από την παγκοσμιοποιημένη ανάπτυξη, σε συνδυασμό και με την αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού. Η διατήρηση καλής ποιότητας του οικολογικού και του ανθρώπινου συστήματος δεν είναι δυνατή, σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, χωρίς το ξεπέρασμα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υπανάπτυξης που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η προστασία του περιβάλλοντος παγκόσμια, αποτελεί την τελευταία προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα. Η Περιβαλλοντική υποβάθμιση, η εξάντληση του φυσικού κεφαλαίου της γης και η διατάραξη του οικολογικού ισοζυγίου στον πλανήτη, αποτελούν αδιαμφισβήτα τις ορατές επιπτώσεις αυτής της συνειδητής πολιτικής επιλογής. Η επιλογή αυτή, συνδέεται άμεσα με την καταστροφική μανία της χωρίς όρια οικονομικής ανάπτυξης, η οποία ενισχύθηκε σε ανησυχητικό βαθμό τελευταία, ως αποτέλεσμα της επικράτησης του νεοφιλελεύθερου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Σύμφωνα με την οποία η επιθετική ανάπτυξη, προβάλλεται ως πρόσχημα για την άνοδο του επιπέδου του συνόλου των κατοίκων της γης και την επίτευξη του οράματος τη καθολικής ευημερίας.

β) Αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον.

Η παγκοσμιοποίηση φέρνει πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη, που αυξάνει τις πιέσεις στο περιβάλλον. Ενισχύει την παγκόσμια ζήτηση και οδηγεί την κατανάλωση σε μη αποδεκτά επίπεδα. Οι πολυεθνικές εταιρείες δημιουργούν μια παγκόσμια "μεσαία" τάξη, αποτελούμενη από 3-4 δισεκατομμύρια καταναλωτές, που έχουν αυξανόμενα εισοδήματα και προσβλέπουν σε ένα σχετικά σπάταλο μοντέλο ζωής. Η συνεπαγόμενη κατανάλωση φυσικών πόρων πιθανόν να μην είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, ενώ κινδυνεύει να δημιουργήσει στερήσεις, αδικίες και ενστάσεις στα δισεκατομμύρια των αποκλεισμένων.

Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου κινδυνεύει να ευνοήσει δραστηριότητες περιβαλλοντικά μη βιώσιμες. Εν ονόματι του ελεύθερου εμπορίου συχνά εμποδίζονται ορισμένα περιβαλλοντικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Οι τιμές πολλών αγαθών δεν περιλαμβάνουν τα περιβαλλοντικά κόστη, τα οποία ουσιαστικά μεταφέρονται στις τοπικές ή στην παγκόσμια κοινωνία για να "πληρωθούν" είτε άμεσα είτε στο μέλλον.

Παρά την σταδιακή ομογενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς, το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών διευρύνεται. Ο 1ος Κόσμος (Δυτικές χώρες) εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον 2ο (πρώην Ανατολικές χώρες), παρά την συνεχιζόμενη τάση απορρόφησης του 2ου από τον 1ο. Η απόσταση των ανεπτυγμένων χωρών από τον 3ο Κόσμο (μη ανεπτυγμένες χώρες) εξακολουθεί να μεγαλώνει, ενώ η απελευθέρωση των δυνάμεων των αγορών ευνοεί τους ισχυρότερους σε βάρος των πιο αδύναμων. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του πλανήτη χρησιμοποιείται ακόμα από μια σχετικά μικρή μειοψηφία ανθρώπων. Το χάσμα αναπαράγεται και στο εσωτερικό των ανεπτυγμένων χωρών, με τον 4ο Κόσμο (αποκλεισμένοι και περιθωριακοί), κυρίως στις μεγάλες πόλεις, να μην επωφελείται από τα αγαθά της ανάπτυξης. Οι διαφορές μεταξύ του των Κόσμων δεν αφορούν μόνο τον τομέα της οικονομίας αλλά επαναλαμβάνονται και σε άλλους τομείς όπως η ποιότητα του περιβάλλοντος, όπου εμφανίζονται μεγάλες διαφοροποιήσεις.

γ) Θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον:

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας συνεπάγεται και μια παγκοσμιοποιημένη συνείδηση. Η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης αυξάνεται γρήγορα. Σε πολλές χώρες και μη ανεπτυγμένες, οικολογικά κινήματα πιέζουν τις κυβερνήσεις για αποφάσεις φιλικότερες για το περιβάλλον

Η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ευνοούν τη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως επίσης την δημιουργία ομάδων πίεσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται υπέρ του περιβάλλοντος. Μερικές μεγάλες εταιρείες ανταποκρίνονται με τη σειρά τους εισάγοντας κώδικες δεοντολογίας και φιλοπεριβαλλοντικές διαφημίσεις.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαπιστωθεί σε ορισμένες, ιδίως σε πολλές πόλεις των ανεπτυγμένων χωρών, αξιόλογη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος π.χ στους ακόλουθους τομείς:

-Μείωση χημικών ρύπων της ατμόσφαιρας με τη χρήση καταλυτικών αυτοκινήτων και άλλων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

-Μείωσης ρύπανσης νερών, με κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και και βιομηχανικών λυμάτων

-Μείωση ρύπανσης από στερεά απόβλητα με διαλογή και αξιοποίηση των απορριμμάτων

-Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, με πολιτιστικές αναπλάσεις.

Γενικά, έχει αποδειχθεί ότι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών, κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων και τιμολογιακών μέτρων, καθώς και η προώθηση διεθνών συμβάσεων συμφωνιών, μπορούν να καταλήξουν σε σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας περιβάλλοντος.

Μια από τις σημαντικότερες θετικές ενέργειες για το παγκόσμιο περιβάλλον ήταν η γενική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την σταδιακή κατάργηση της χρήσης χλωροφθορανθράκων. Μεταξύ 1986 και 1996, η παγκόσμια κατανάλωση τους μειώθηκε από 1100 σε 1670 χιλιάδες τόνους. Χωρίς την παρέμβαση αυτή, η συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των ουσιών που καταστρέφουν το όζον θα ήταν το 2050 πέντε φορές μεγαλύτερη απ’ ότι σήμερα. Αναμένεται η στοιβάδα του όζοντος να αντικατασταθεί μέχρι το 2050 στην κατάσταση που ήταν πριν το 1980.
Τα μέτρα που έλαβαν πολλές μεγάλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο μειώνουν την ποσότητα των πόρων που χρησιμοποιούν και των αποβλήτων που παράγουν, δείχνοντας ότι αυτό που είναι καλό για το περιβάλλον μπορεί να είναι καλό και για τα κέρδη. Τέτοιες διαπιστώσεις οδηγούν στην ανακάλυψη δυνατοτήτων "αποσύνδεσης" της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.


Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 510 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 45288596
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.