ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 27 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αντιδράσεις φορέων στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Χωροταξία - Πολεοδομία
ΠΑΣΕΓΕΣ , Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2007

Την αντίρρησή τους ως προς το κείμενο συμπερασμάτων που διανεμήθηκε κατά τη (13/12) συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας εξέφρασαν αρκετοί από τους πιο σημαντικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η ΠΑΣΕΓΕΣ, που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Όργανο.

Φορείς όπως η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η ΠΑΣΕΓΕΣ, συνυπέγραψαν, στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίασης ένα κείμενο συμπερασμάτων. Βάσει αυτών, διατυπώνουν την αντίρρησή τους ως προς τα συμπεράσματα του κειμένου της γνωμοδότησης, που διανεμήθηκε σήμερα, τονίζοντας ότι στο σύνολό τους, οι παρατηρήσεις που καταγράφονται στο σχέδιο γνωμοδότησης του ΥΠΕΧΩΔΕ, μόνον δική τους γνωμοδότηση δεν αποτελούν.

Εξάλλου, την απόρριψη του σχεδίου του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας ζήτησε ο Γεν. Δ/ντής της ΠΑΣΕΓΕΣ Γ. Τσιφόρος στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

Όπως τόνισε "το προτεινόμενο σχέδιο παρουσιάζει ανυπέρβλητες αδυναμίες ως προς τους στόχους, τις επιδιώξεις του, τις επιμέρους στρατηγικές επιλογές για τη χωρική οργάνωση κι ανάπτυξη του εθνικού χώρου, κι ως προς τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς υλοποίησής του, σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο".

Οι κυριότερες επισημάνσεις και προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

1) Στις βασικές επιδιώξεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου υπερτονίζεται η σημασία της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, έναντι εκείνης της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ παραμένει γενικός και αόριστος ο στόχος ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Κρίνεται αναγκαίο να διατυπωθεί ποιος πραγματικά είναι ο στρατηγικός στόχος για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη της χώρας μας, που οφείλει να στοχεύει στην μετατροπή του σημερινού διπολικού κεντροφιλικού μοντέλου σε πολυκεντρικό.

2) Στο σχέδιο του Γενικού Πλαισίου και ειδικότερα στο κεφάλαιο των στρατηγικών επιλογών η ολοκληρωμένη χωρική και αειφόρος ανάπτυξη προτείνεται να βασιστεί, κυρίως, στην ενίσχυση του ρόλου των δύο μητροπολιτικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), που αποτελούν, όπως περιγράφεται, συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Εκφράζεται η αντίρρησή μας για τη στρατηγική αυτή επιλογή, η οποία, τείνει να αναπαράγει το στρεβλό μοντέλο "κεντροφιλίας", χωρίς μάλιστα να συνδυάζεται η επιλογή αυτή με την αναγκαία χωρική διάρθρωση και οργάνωση ενός πολυκεντρικού δικτύου αστικών, ημιαστικών κέντρων, αλλά και με εκείνη του υπόλοιπου μη αστικού - αγροτικού χώρου.

3) Εκφράζεται έντονη επιφύλαξη στις προτεινόμενες βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις του σχεδίου για την οργάνωση των εθνικών πόλων (κύριοι πόλοι ανάπτυξης, λοιποί πόλοι, δίπολα πόλεων) μια και δεν είναι σαφή τα κριτήρια διαχωρισμού τους. Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες που εκφράζονται στα προτεινόμενα δίπολα πόλεων (Λάρισας-Βόλου, Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Ηράκλειο-Χανιά κ.λπ.) έχουν ήδη προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, που είτε διεκδικούν την ένταξή τους σε ένα από τα προτεινόμενα δίπολα, ή προτείνουν τροποποιήσεις.

4) Δεν έχει εκτιμηθεί ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της χώρας μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 - και όχι μόνο, απαιτεί μέγιστη προτεραιότητα σε πολιτικές επιλογές που συνδέονται με ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη διατήρηση του υδατικού ισοζυγίου, για την αντιμετώπιση των απειλών της λειψυδρίας και για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των κλιματικών συνθηκών. Ως ελάχιστη απαίτηση από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού θεωρείται η αναφορά στην εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου στις πυρόπληκτες περιοχές. με ένα ενιαίο σχέδιο για την ανάπλαση των κατεστραμμένων κατοικιών - χωριών.

5) Δεν αξιολογείται το γεγονός ότι το κύριο μέρος κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων ασκείται στις ημιορεινές, ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, κυρίως με τις εκτροφές αιγοπροβατοτροφίας και με ένα μικρότερο αριθμό εκτροφών βοοτροφίας, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και οργάνωση. Στο χώρο αυτό αναπτύσσεται το μεγαλύτερο μέρος των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, ημιεντατικής και εκτατικής μορφής, που παράγουν το 60% και το 24% της εγχώριας παραγωγής γάλακτος και κρέατος αντίστοιχα, υποστηρίζοντας παράλληλα μεγάλο αριθμό μεταποιητικών μονάδων (γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, σφαγεία). Δυστυχώς, στο προτεινόμενο σχέδιο δεν προβλέπονται επιλογές και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, για την αδυναμία χωροθέτησης και οριοθέτησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για τις δυσχέρειες οργανικής σύνδεσής τους με τους βοσκοτόπους, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε υποδομές πρόσβασης, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης. Ελλείψεις που συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση προβλημάτων αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθυστερώντας - συχνά ακυρώνοντας, επενδυτικά σχέδια και επιλέξιμες δράσεις για την ανάπτυξή τους.

6) Δεν προβλέπεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα με κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με το έλλειμμα πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού, με τις ελλιπείς δομές και υποδομές, με τις ανεπάρκειες στην οργάνωση της προσφοράς, με την αδυναμία προσανατολισμού της αγροτικής παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς, με την εκπόνηση σχεδίου προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ. Ούτε καταγράφεται ως προτεραιότητα ο σχεδιασμός πολιτικών στήριξης της εγχώριας κτηνοτροφίας, ώστε να αποτελέσει την κυρίαρχη κατεύθυνση στρατηγικής για το χωρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό των ορεινών και των μειονεκτικών περιοχών.

Είναι τέλος χαρακτηριστικό ότι το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων των φορέων που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας έχει εκφράσει πλήθος επιφυλάξεων, τροποποιήσεων, παρατηρήσεων και σχολίων, που διαμορφώνουν ουσιαστικά ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο στόχων και επιλογών σε σχέση με εκείνους του προτεινόμενου σχεδίου. "Το μόνο που οφείλει να πράξει τώρα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι να υιοθετήσει το σύνολο των τροποποιήσεων, των προτάσεων και των υποδείξεων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και να προετοιμάσει ένα νέο, πλήρως αναμορφωμένο σχέδιο, για το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας".

Από το www.paseges.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2007 )
Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 127 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57603330
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.