ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 03 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
1ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RERINA Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ενέργεια
Θεοχάρης Τσούτσος , Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2007

Βιώσιμες Ενεργειακές Κοινότητες σε Νησιά και Οικολογικά Ευαίσθητες Περιοχές της Ευρώπης

10 - 11 Οκτωβρίου 2007, Diamant Conference and Business Centre, Brussels

Πάνω από 100 σύνεδροι, από περισσότερες από 17 χώρες - εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενεργειακών γραφείων, διεθνών οργανισμών, οργανισμών της Ευρωπαϊκής ένωσης, μηχανικοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί - παρακολούθησαν το 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο RERINA, στις 10-11 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, συντονιστής του Ευρωπαϊκού έργου RERINA και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Νησιών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (ISLENET), και εστίασε σε θέματα που αφορούν την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ για τη δημιουργία Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων σε νησιά και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Στο πλαίσιο των εργασιών του αναπτύχθηκαν ζητήματα και απαντήθηκαν ερωτήματα όπως:

* η δυνατότητα δημιουργίας Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων στα Ευρωπαϊκά νησιά και τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών σχεδίων Βιώσιμης Ενέργειας

* τα κοινωνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που καθορίζουν τη χάραξη πολιτικής για την επιτυχημένη ανάπτυξη Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων


* οι βέλτιστες πρακτικές και οι κατάλληλες διαθέσιμες ενεργειακές τεχνολογίες για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών νησιών


Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου RERINA οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τις προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες, να μάθουν από επιτυχημένες πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους τους προκειμένου να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους σε πρακτικές για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο καθηγητής κ. Νίκος Καλογεράκης, πρόεδρος του Tμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων από την ίδρυση του τμήματος, αναφέρθηκε στην καινοτόμα και υψηλού επιπέδου ερευνητική δράση του, καθώς και στο εκπαιδευτικό του έργο το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στην μέτρηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον.

Σύντομη ομιλία και χαιρετισμό απηύθυναν:

Ο Vincent Berrutto, Διευθυντής – εκπρόσωπος του Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) στις Βρυξέλλες, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό αλλά και την υποχρέωση των Ευρωπαϊκών πολιτικών να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης.

Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης, μέλος της Επιτροπής για την Βιομηχανία, Έρευνα και Τεχνολογία και συντάκτης της έκθεσης για το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας 2007-2013. Ο κ. Χατζημαρκάκης, ο οποίος βραβεύτηκε ως ευρωβουλευτής της χρονιάς στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, εστίασε στην ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ για την μείωση των εκπομπών CO2 και τόνισε την συνεισφορά των βιοκαυσίμων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Oι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις νησιωτικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές:

* Ο Priit Enok, διευθυντής του τμήματος Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων του Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δέχεται η Ευρώπη από τις κλιματικές αλλαγές, τη χαμηλή συμμετοχή των ΑΠΕ, την αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές, την αύξηση των τιμών και τη μείωση της ασφάλειας αποθεμάτων και εξήγησε τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα που προσφέρει το πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη" (Intelligent Energy for Europe).

* Ο επίκουρος καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, συντονιστής του Ευρωπαϊκού έργου RERINA επισήμανε ότι οι νησιωτικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις και δυσκολίες καθώς η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, ενώ τα εγκαταστημένα ενεργειακά συστήματα αδυνατούν να τις καλύψουν. Καθώς η ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια είναι βασική προτεραιότητα για τις περιοχές αυτές, οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια βιώσιμης ενέργειας βασισμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η βιώσιμη ανάπτυξη στις νησιωτικές περιοχές μπορεί να επιτευχθεί με τον εντοπισμό και την εφαρμογή μακροπρόθεσμων βιώσιμων λύσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι συντονισμένες πολιτικές και τα μέτρα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας μπορούν να προάγουν την τοπική οικονομία καθώς και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

* Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Κύπρου και της Ιταλίας παρουσίασαν την ενεργειακή πολιτική των χωρών τους, η οποία έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή στρατηγική στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Σημαντικό τμήμα από τη θεματολογία της δεύτερης ημέρας ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση των Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων των κοινοτήτων που συμμετείχαν στο έργο, και συγκεκριμένα των σχεδίων που αφορούν:

* την κοινότητα Cabras στη Σαρδηνία, Ιταλία (από τους υπεύθυνους του έργου Virginia Bombelli, Bruno Paliaga)

* το οικιστικό συγκρότημα Aphrodite Hills στη Πάφο, Κύπρος (από τον Ανδρέα Λιζίδη, Ινστιτούτο Ενέργειας Κύπρου)


* το δήμο Αρμένων στις Καλύβες, Χανιά Κρήτης, (από τον δήμαρχο Αρμένων Πέτρο Βλαχάκη), ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας που αναπτύχθηκε με στόχο την προστασία και την ήπια αξιοποίηση της οικολογικά ευαίσθητης περιοχής του ποταμού Κοιλιάρη, και το οποίο περιελάμβανε


Αυξημένη χρήση εφαρμογών ΑΠΕ (μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ηλιακούς συλλέκτες κλπ.)

Δράσεις και εφαρμογές για εξοικονόμηση ενέργειας (χρήση φωτοβολταϊκών για τον φωτισμό των δρόμων, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, διπλά τζάμια, δημιουργία ποδηλατόδρομων, περιορισμός της κίνησης των οχημάτων στην προστατευόμενη περιοχή κα.)

Στη συνέχεια ομιλητές από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες έχουν υλοποιήσει επιτυχημένα προγράμματα Βιώσιμης Ενέργειας, μετέφεραν τη δική τους εμπειρία και τεχνογνωσία παρουσιάζοντας έργα από τη Νορβηγία, την Ελλάδα, τη Δανία και το Πράσινο Ακρωτήρι (3-NITY, SEC-BENCH, Samso –Τhe 100% RES island, HOTRES, HOTEST, κ.α.)

Ξεχωριστή θέση, κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, κατείχε η παρουσίαση του Οδηγού Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων, ενός πρακτικού βοηθήματος για αυτούς που σκοπεύουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν βιώσιμα ενεργειακά σχέδια, o οποίος πρόκειται να εκδοθεί κατά την ολοκλήρωση του έργου. Ο οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες, οδηγίες και κατευθύνσεις για το πως οι κοινότητες, στις απομονωμένες ή οικολογικά ευαίσθητες νησιώτικες περιοχές, μπορούν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας και να διαχειριστούν μακροπρόθεσμα τους ενεργειακούς τους πόρους.

Οι εργασίες του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου RERINA ολοκληρώθηκαν με την οργάνωση πάνελ με θέμα συζήτησης "Βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές για τα ευρωπαϊκά νησιά και ο ρόλος των τοπικών αρχών, των πολιτών και των φορέων της αγοράς", όπου εξετάστηκαν ζητήματα τα οποία αφορούν τη βιωσιμότητα των Σχεδίων Βιώσιμης Ενέργειας, το ρόλο και τους περιορισμούς των τοπικών/περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη και την υλοποίηση τους, τις νέες πολιτικές που θα πρέπει να διαμορφωθούν για να υποστηρίξουν την δημιουργία Βιώσιμων Ενεργειακών Κοινοτήτων στα Ευρωπαϊκά νησιά.

Ομιλητές στην ενότητα αυτή ήταν εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία τους, σκιαγράφησαν τις προοπτικές, αντάλλαξαν απόψεις και απάντησαν στους προβληματισμούς των συνέδρων (Παναγιώτης Κορογιαννάκης - Διευθυντής δικτύου ISLENET, Ignazio Farris -Διευθυντής Περιβάλλοντος, Επαρχία Cagliari / Ιταλία, Sonja Starnberger - Σύμβουλος, εκπρόσωπος του Eurochambers, δρ.Νίκος Λυμπερόπουλος-Διευθυντής Έργων, UNIDO-ICHET, Κωνσταντίνος Λιαρίκος - WWF).

Τα σημαντικότερα θέματα και συμπεράσματα από την ενότητα αυτή συνοψίζονται ως:

* Το ενεργειακό έλλειμμα, η εξάρτηση από το πετρέλαιο, το υψηλό κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής και η μεγάλη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης δημιουργούν σημαντικά ενεργειακά προβλήματα για τις νησιωτικές και ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ενεργειακή φτώχια - ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Το υψηλό δυναμικό τους σε ΑΠΕ αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για την ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία τους όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.

* Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση των Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι τοπικές αρχές έχουν τη δύναμη να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα (π.χ. δημοτικά "καθαρά" οχήματα).

* Οποιαδήποτε τοπική κοινωνία μπορεί να γίνει Βιώσιμη Ενεργειακή Κοινότητα. Είναι όμως βασική προϋπόθεση η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως όμως των πολιτών. Η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών και πολιτών, από το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού, και η αποδοχή του Βιώσιμου Ενεργειακού σχεδίου θα είναι και η κινητήριος δύναμή του.

* Ένα ρεαλιστικό πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, να κτίζει στους πόρους και στις εμπειρίες που ήδη έχει η κοινότητα, να πείθει τον απλό πολίτη και να ξεκινά από χαμηλή βάση, έτσι ώστε ο κοινωνικός ιστός να μπορεί να ενσωματώσει τις νέες πολιτικές στην καθημερινότητα του.

* Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών είναι καταλυτική για την αποδοχή των νέων πολιτικών αλλά και για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης Ενέργειας

Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος

Περισσότερες πληροφορίες στο
www.rerina.net

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 38 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56174061
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.