ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 11 Αύγ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
SOS για το περιβάλλον της Αττικής Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Απόψεις
Βασίλης Τακτικός , Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2007

SOS για το περιβάλλον της Αττικής με την σύσταση Περιφερειακού Δικτύου οικοπροστασίας των οργανώσεων της Κοινωνίας των πολιτών

Σχέδιο δράσης για πράσινες στέγες-πράσινους ακάλυπτους χώρους, ανακύκλωση

Του Βασίλη Τακτικού

Σε σύσταση Περιφερειακού Δικτύου Οικοπροστασίας Αττικής με τη συμμετοχή όχι μόνο οικολογικών οργανώσεων αλλά και συλλογικών εθελοντικών οργανώσεων που θέλουν να αναπτύξουν δράσεις για το περιβάλλον, προσανατολίζονται οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και το Δίκτυο Οικοπροστασίας Αττικής, καταθέτοντας πρόταση συσπείρωσης οργανώσεων και συλλόγων που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά θέματα, σε ένα ισχυρό Δίκτυο Οικοπροστασίας, με σκοπό την ανάπτυξη ενός πραγματοποιήσιμου σχεδίου δράσης που αφορά σε οικολογικά αλλά και σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στην Αττική.

Για το βεβαρημένο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Αττικής ουδείς αμφιβάλλει ότι χρειάζονται άμεσα και δραστικά μέτρα οικοπροστασίας. Άμεσα μέτρα για το πράσινο, την ανακύκλωση σκουπιδιών και τον περιορισμό της αλόγιστης και ενεργοβόρου λειτουργίας της πόλης.
Το παράδοξο είναι, όπως και σε πολλά αστικά κέντρα του κόσμου, ότι υπάρχει πλήθος επιστημονικών μελετών και προτάσεων που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί υπάρχουν τα συγκρουόμενα συμφέροντα της οικοπεδοποίησης, βιομηχανίας κλπ, και προφανώς γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι φορείς υλοποίησης ενός άλλου πράσινου σχεδίου οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Επί του προκειμένου, το κράτος και οι κυβερνήσεις αδυνατούν να επιβάλλουν περιβαλλοντικές πολιτικές χωρίς κοινωνικά δίκτυα και ισχυρή κοινωνία των πολιτών.

Μολονότι η περιβαλλοντική συνείδηση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην νέα γενιά, σε σχέση με το παρελθόν, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αυξάνονται, τίποτε δεν μπορεί να εναντιωθεί αποτελεσματικά στην κεκτημένη ταχύτητα ενός παρωχημένου μοντέλου αστικής ανάπτυξης και αλόγιστης κατανάλωσης ενέργειας.

Η συνείδηση αυτή θρυμματίζεται και ακυρώνεται μέσα στο θρυμματισμένο κόσμο της κυριαρχίας του ιδιωτικού, έναντι δημόσιου συμφέροντος, και των κατακερματισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Είναι φανερό ότι η οικολογική μας κουλτούρα είναι αναγκαίο ν’ αντιστοιχεί και στην οργανωτική κουλτούρα της κοινωνίας μας.

Έτσι, η μόνη δυνατότητα αντιστροφής αυτής της τάσης και αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η ισχυροποίηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με το σχηματισμό ενός μοντέλου κοινωνικού δικτύου οικοπροστασίας της Αττικής. Είμαστε άλλωστε στην εποχή των δικτύων.
Η σύσταση του Περιφερειακού Δικτύου Οικοπτοστασίας Αττικής είναι εφικτή στην βάση ενός σχεδίου και προγραμματικής συμφωνίας υλοποίησης δράσεων από εκατοντάδες συλλογικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την οικολογία.

Το προτεινόμενο Δίκτυο Οικοπροστασίας Αττικής δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις οικολογικές οργανώσεις αλλά να επιτρέπει την συμμετοχή όλων των συλλογικών εθελοντικών οργανώσεων που θέλουν να αναπτύξουν δράσεις για το περιβάλλον. Σε αυτή τη βάση, αιχμή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που θα προκαλέσει την συμμετοχή πολλών δικτύων και εκατοντάδων οργανώσεων, είναι οι πράσινες στέγες, τα πράσινα κτίρια και η ανακύκλωση, κι αυτό γιατί σ’ αυτό το επίπεδο δράσης μπορούν να συμμετέχουν πολλές οργανώσεις. Για παράδειγμα, στα σχολεία οι δράσεις για πράσινα κτίρια, πράσινες στέγες, μπορούν να συμμετέχουν μαθητικές κοινότητες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κλπ.

Σε κάποιους άλλους χώρους κοινωνικής φροντίδας, μπορούν να συμμετέχουν σύλλογοι συνταξιούχων, σύλλογοι νέων και σύλλογοι γυναικών κ.α.
Είναι ελπιδοφόρο ότι, στο προσκλητήριο μιας τέτοιας πρότασης ανταποκρίνονται ήδη μια σειρά από ανάλογα δίκτυα, όχι μόνον περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά γενικότερα συλλογικών οργανώσεων.
Η ανταπόκριση αυτή καθιστά υλοποιήσιμο το σχέδιο δράσης σε επίπεδο κοινωνίας κι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υποστηριχθεί στη συνέχεια και από το κράτος. Τα κίνητρα είναι ισχυρά, όχι μόνον σε ό,τι αφορά το οικολογικό αποτέλεσμα αλλά σε επίπεδο κοινωνικής οικονομίας, πράσινης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Σ’ ένα στοχευμένο πρόγραμμα δράσης μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις δράσεις για τις πράσινες στέγες, γιατί σ’ αυτό το επίπεδο δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση, γεγονός που επιτρέπει την ευρύτατη συμμετοχή των πολιτών, της εθελοντικής προσφοράς αλλά και της απασχόλησης.
Μπορούμε έτσι ν’ αξιοποιήσουμε ένα τεράστιο διαθέσιμο κοινωνικό κεφάλαιο, γεγονός που θα επιτρέψει σε κάθε αρμόδιο υπουργείο, όπως το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας, να εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα πρασίνου σε συνεργασία με το Δίκτυο Οικοπροστασίας Αττικής, ξεκινώντας από την όψη και λειτουργία των ίδιων των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπεργείων.

Οι Δήμοι επίσης μπορούν να συμμετέχουν σ’ ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσης εξασφαλίζοντας π.χ. φυτώρια μέσα από δημοτικές επιχειρήσεις ή άλλες υποστηρικτικές ενέργειες των εθελοντικών οργανώσεων για την ανάπτυξη πρασίνου στην Αττική.

Όλες οι παραπάνω σκέψεις και προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν βάση για ένα καινοτόμο σχέδιο οικοπροστασίας λεκανοπεδίου Αττικής ενός σχεδίου που αναμφίβολα μπορεί να εξασφαλίσει ευρύτατη πολιτική συναίνεση για να μπει άμεσα σε εφαρμογή.

Ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου θα είναι το προτεινόμενο Δίκτυο οικοπροστασίας Αττικής το οποίο μπορεί χωρίς χρονοτριβή να συσταθεί με ένα πρωτόκολλο συνεργασίας όλων των δευτεροβάθμιων συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η προγραμματική συμφωνία σ’ αυτό το επίπεδο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κρατικών οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πρωταρχική συνθήκη για το ζήτημα της οικοπροστασίας και του πρασίνου στην Αττική.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ανάθεση του προβλήματος ως συνήθως σε διάφορες επιστημονικές επιτροπές και μελέτες, δεν μπορεί να αποφέρει ολοκληρωμένη λύση.
Η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος συνολικά, όπως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μπορεί όμως να συμβάλλει κυρίως με φιλικές τεχνολογίες για το περιβάλλον και λογικές διαχείρισης και οργάνωσης που περιορίζουν τους ρύπους και την κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται ανάλογη πολιτική και συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η λεγόμενη μεταβιομηχανική εποχή είναι μια εποχή των δικτύων και της δικτυακής οργάνωσης, στο επίπεδο της κοινωνίας, της παραγωγής, της κατανάλωσης και των πολιτικών σχέσεων.
Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί κοινωνική δικτύωση και οργάνωση.

Εισηγητικό κείμενο στη συνάντηση για τη δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου οικοπροστασίας Αττικής των οργανώσεων της Κοινωνίας των πολιτών.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8226562

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 374 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 44184257
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.