ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 07 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΣΕΤΕ) γι Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Χωροταξία - Πολεοδομία
e , Τρίτη, 24 Ιούλιος 2007


Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Σ. Ανδρεάδη στην Συνέντευξη Τύπου της 19.07.07
Αποσπάσμα σχετικό με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό:

Σχολιασμός του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου του Τουρισμού

«Είναι γνωστή σε όλους η χρόνια υστέρηση της χώρας μας στον περιβαλλοντικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Η λεγόμενη «εκτός σχεδίου δόμηση» υλοποιείται επί  χρόνια με τρόπο πρωτοφανή για τα δεδομένα μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας. Τα μέχρι σήμερα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της άναρχης δόμησης είναι ορατά σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Ο ΣΕΤΕ επί σειρά ετών ζητούσε τη θέσπιση ενός χωροταξικού πλαισίου και την ορθολογική οργάνωση της εκτός σχεδίου δόμησης με βάση τα ελληνικά γεωμορφολογικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, αξιοποιώντας καταλλήλως και τη διεθνή εμπειρία. Υπό το ανωτέρω πρίσμα υποδεχθήκαμε με ικανοποίηση την ανακοίνωση εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ του σχεδίου νόμου για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ), έστω και με την έλλειψη της ύπαρξης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Χώρας.

Θεωρούμε ότι επιτέλους γίνεται μια αρχή για την κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου, την οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού και των αναγκαίων υποδομών σε σχέση και με την επιδιωκόμενη άσκηση των πολιτικών μιας αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Θεωρούμε επίσης πολύ θετική την ενσωμάτωση στο ΕΧΠΤ της αναγκαιότητας προσαρμογής των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και δημοσίων υποδομών, διότι με τον τρόπο αυτό θα ιεραρχηθούν και θα προγραμματισθούν οι υποχρεώσεις της Πολιτείας στο πλαίσιο ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Απαιτείται ωστόσο να υπάρξει σαφής νομοθετική δέσμευση και συγκεκριμενοποίηση της όλης διαδικασίας.

Παρά τα ανωτέρω δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις μας για κάποια σημαντικά ζητήματα:

Το πρώτο είναι ότι η εκπόνηση του εν λόγω ΕΧΠΤ έγινε χωρίς να προηγηθεί ένας στοιχειώδης διάλογος με τους τουριστικούς φορείς, όταν μάλιστα το εν λόγω σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο σε χωροταξικά θέματα, αλλά υπεισέρχεται στην οργάνωση της λειτουργίας του τουριστικού τομέα χωρίς να έχει ούτε αρμοδιότητα, ούτε γνώση. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μια ευρύτατη και σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένη αντίδραση και παρερμηνεία των προθέσεων, των κατευθύνσεων, των σκοπών, κλπ από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ο ΣΕΤΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιαδήποτε προσπάθεια «τσιμεντοποίησης» της χώρας, όπως επίσης είναι αντίθετος με τις ισοπεδωτικές προσεγγίσεις που απορρίπτουν άνευ ουσιαστικών επιχειρημάτων την προσπάθεια του χωροταξικού σχεδιασμού.

Τα παραπάνω κενά οφείλει να καλύψει σήμερα η δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου. Όμως μέχρι τώρα ο διάλογος αυτός γίνεται μόνο με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης χωρίς συμμετοχή των παραγόντων του αρμόδιου ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο ΣΕΤΕ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχθεί στενά χρονοδιαγράμματα και προσχηματικές συνεργασίες. Προτείνουμε ουσιαστικό διάλογο με λεπτομερή ανάλυση άρθρο κατά άρθρο του Σχεδίου, χωρίς πίεση χρόνου. Περιμέναμε τόσα χρόνια, μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Ειδικά σε ότι αφορά στην τουριστική (και όχι παραθεριστική) κατοικία, η θέση του ΣΕΤΕ είναι σαφής: ζητούμε τουριστική κατοικία υψηλών προδιαγραφών, ως τμήμα αντίστοιχης ανάπτυξης ξενοδοχείων πολυτελείας και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 30% της συνολικής δόμησης. Τα μεγέθη και οι προδιαγραφές της τουριστικής κατοικίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ποιότητα αντίστοιχη με αυτή ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων. Είναι ακόμα προφανές, ότι το τμήμα της συνολικής επένδυσης που αφορά στις τουριστικές κατοικίες δεν μπορεί να επιδοτείται.

Σε σειρά θεμάτων, όπως αυτά των προτεινόμενων αποστάσεων από τον αιγιαλό, της αρτιότητας των γηπέδων, των κλινών ανά στρέμμα κλπ, τα οποία έχουν οριζόντια και γενική εφαρμογή χωρίς διακρίσεις σε όλη την χώρα, έχουμε καταθέσει σοβαρές αντιρρήσεις και προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, ώστε το ΕΧΠΤ να μην μετατραπεί σε  εργαλείο του real estate, ούτε σε γραφειοκρατική τροχοπέδη της ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.  Αντίθετα, πρέπει  να αποτελέσει σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο κατηγοριοποίησης και οργάνωσης του χώρου, αξιοποιώντας, διαφυλάσσοντας και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, και το οποίο θα προσδιορίζει  δεσμευτικές κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο ΣΕΤΕ είναι πρόθυμος να συμβάλλει σε μια ουσιαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη δημόσια διαβούλευση».

Πηγή: http://www.sete.gr


Από την Καθημερινή:
(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_20/07/2007_234958)

Οχι εργαλείο του real estate το χωροταξικό

Σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, ο ΣΕΤΕ εκφράζει την ανησυχία του για τη μέχρι σήμερα απουσία ουσιαστικού διαλόγου, τονίζοντας ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιαδήποτε προσπάθεια «τσιμεντοποίησης» της χώρας, όπως επίσης είναι αντίθετος με τις ισοπεδωτικές προσεγγίσεις που απορρίπτουν άνευ ουσιαστικών επιχειρημάτων την προσπάθεια του χωροταξικού σχεδιασμού. Ακόμα, ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι σε μια σειρά θεμάτων όπως αυτά των αποστάσεων από τον αιγιαλό, των κλινών ανά στρέμμα, τα οποία έχουν οριζόντια και γενική εφαρμογή χωρίς διακρίσεις σε όλη τη χώρα κ.λπ., χρειάζεται ειδική και κατά περίπτωση αντιμετώπιση. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό δεν πρέπει να γίνει εργαλείο του real estate, τονίζει ο ΣΕΤΕ, ούτε γραφειοκρατική τροχοπέδη της ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, αλλά να αποτελέσει εργαλείο στη βάση ανάπτυξής του αναδεικνύοντας και προστατεύοντας πρώτα και πάνω από όλα το περιβάλλον.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την τουριστική (και όχι παραθεριστική) κατοικία, η θέση του ΣΕΤΕ είναι σαφής. Ζητάει τουριστική κατοικία υψηλών προδιαγραφών, ως τμήμα και μόνο αντίστοιχης ανάπτυξης ξενοδοχείων πολυτελείας και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 30% της συνολικής δόμησης. Τα μεγέθη και οι προδιαγραφές της τουριστικής κατοικίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ποιότητα αντίστοιχη με αυτή ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων. Είναι ακόμα προφανές πως το τμήμα της συνολικής επένδυσης που αφορά τις τουριστικές κατοικίες δεν μπορεί να επιδοτείται.

http://news.kathimerini.gr


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 83 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58240248
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:



ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!



Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.