ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 07 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ: ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Χωροταξία - Πολεοδομία
Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ , Σάββατο, 14 Ιούλιος 2007

Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
Στο Ν. 2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό περιγράφονται με σαφήνεια τα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού με ιεραρχική σχέση έτσι ώστε κάθε φορά το υποκείμενο επίπεδο να εναρμονίζεται με το αμέσως υπερκείμενο.Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκπόνηση μελετών χωροταξικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των Ειδικών Πλαισίων για τις ΑΠΕ, για τον Τουρισμό, για τη Βιομηχανία, για τον Παράκτιο και για τον Ορεινό χώρο χωρίς να εξασφαλίζει τη συμβατότητά τους με Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο δηλώνει ότι εκπονείται παράλληλα.

Το θέμα δεν είναι τυπικό αφού μόνο ένα Εθνικό Πλαίσιο, που ψηφίζεται από τη Βουλή και ελέγχεται συνταγματικά, μπορεί, θέτοντας εθνικούς στρατηγικούς στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, να λειτουργήσει ως βάση τόσο για το βάρος που μπορεί και πρέπει να έχει ο επί μέρους σχεδιασμός που το κάθε Ειδικό Πλαίσιο υπηρετεί, όσο και τη διασύνδεση των στόχων και των πολιτικών που το καθένα από τα Ειδικά Πλαίσια προάγει.

Στην κορυφαία αυτή διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, στην οποία θα έπρεπε να είχε εμπλακεί το σύνολο των μελών της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ήταν αναγκαίο να έχει προβλεφθεί ο συσχετισμός και εναρμόνιση και της διαδικασίας κατάρτησης του ΕΣΠΑ.

Ειδικά το Σχέδιο ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τον Τουρισμό, αξιοποιώντας την απουσία Εθνικού Πλαισίου και υπερβαίνοντας τα όρια ενός Τομεακού Πλαισίου αναγορεύει την πολιτική για την τουριστική ανάπτυξη σε νέα «εθνική ιδέα» για τη χώρα, σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων. Με το υπόψη πλαίσιο:

• Καταπατώνται βασικές αρχές της Χωροταξίας και πρώτα απ΄όλα εκείνη για την ολοκληρωμένη και ισόρροπη κατανομή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο γεωγραφικό χώρο. Καταπατάται η αρχή της ταυτόχρονης προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

• Υποδεικνύονται τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία για τους όρους εγκατάστασης τουριστικών μονάδων, με αποτέλεσμα να κατευθύνεται η αγορά ακινήτων, να δημιουργούνται τετελεσμένα και μα διαμορφώνονται όροι άσκησης νέων πιέσεων, παρά το γεγονός ότι το Ειδικό Πλαίσιο βάσει του Ν. 2742/99, αποτελεί πλαίσιο κατευθύνσεων και δεν καθορίζει χρήσεις γης.

Ειδικότερα το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό:

• Αγνοεί προκλητικά διαβούλευση δεκαετίας στην Ε.Ε. για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών, στην οποία μετείχε και η χώρα μας, με υποχρέωση εναρμόνισης των κρατών μελών, τη στιγμή που εκπονείται Ειδικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο χώρο, επιτρέποντας δόμηση στα 50 έως 100 μέτρα από τον αιγιαλό, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ε.Ε. γίνονται μελέτες και εγκρίνονται χρηματοδοτήσεις για αποκατάσταση του παράκτιου χώρου από την επιβάρυνση που έχει υποστεί. Το Πλαίσιο εφ΄όσον εφαρμοσθεί, θα οδηγήσει σε τσιμεντοποίηση παράκτιων περιοχών και θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε περιβάλλον και τουρισμό.

• Περιλαμβάνει προβλέψεις που αφορούν στη χωροθέτηση της βιομηχανίας, παρά το γεγονός ότι παράλληλα εκπονείται Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία περιορίζοντας τις υποδομές με μόνο κριτήριο την απρόσκοπτη τουριστική ανάπτυξη και όχι σε σχέση με τις ανάγκες της ανάπτυξης της ίδιας της βιομηχανίς ούτε και τις ανάγκες ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος.

• Παρεμβαίνει ακόμα και στα δίκτυα μεταφορών , υποδομές των οποίων ιεραρχεί αυθαίρετα.

• Ναρκοθετεί όλο τον υποκείμενο σχεδιασμό, τα πρόσφατα θεσμοθετημένα Περιφερειακά Πλαίσια και εκατοντάδες εκπονούμενα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που χρηματοδοτούνται από το Γ΄ΚΠΣ, ελέω εντυπώσεων, προσδοκιών και άτυπων πολιτικών εντολών που αποσκοπούν στην άμεση τροποποίησή τους, έτσι ώστε να «προλάβουν» να συμπεριλάβουν όρους που το Ειδικό Πλαίσιο θέτει πολλοί από τους οποίους δεν είναι καν γνωστό αν θα συμπεριληφθούν στην τελική μορφή που θα θεσμοθετηθεί όπως και πότε η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ REAL ESTATE

• Δημιουργεί πλαίσιο για τη μαζική ανάπτυξη οργανωμένης παραθεριστικής κατοικίας σε τουριστικές εγκαταστάσεις που θα περιλαμβάνουν κατοικίες προς πώληση, με σύστημα που επιτρέπει εποχική χρήση από τον ιδιοκτήτη και τον υπόλοιπο χρόνο από την τουριστική εγκατπάσταση.

• Προωθεί την εγκατάσταση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως προστατευόμενες περιοχές (NATURA), ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες σε βάρος των φυσικών πόρων αλλά και σε γη υψηλής παραγωγικότητας, σε βάρος της πολιτικής ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας,

• Προσφέρει φθηνή γη, στις προστατευόμενες περιοχες και την ύπαιθρο στις ίδιες αυτές μεγάλες επενδύσεις μαζί με άλλα κίνητρα δόμησης που φθάνουν στο τετραπλάσιο των πυκνοτήτων με τις οποίες μπορούν να οικοδομούν οι πολίτες, και χωροθετεί την τουριστική ανάπτυξη όχι σε περιοχές οικιστικής ανάπυξης αλλά στην εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς κανένα όριο.

• Παρεμβαίνει στην ουσία της οικιστικής ανάπτυξης γενικεύοντας και «βελτιώνοντας» σε κατεύθυνση μεγαλύτερης εκμετάλλευσης ένα παράλληλο μη ελεγχόμενο σύστημα ιδιωτικής πολεοδόμησης που, με το όνομα της τουριστικής επένδυσης, που δεν περιλαμβάνεται στα στάνταρς του υπολογισμού της οικιστικής ανάπτυξης, θα επιτρέψει την κάλυψη εκτιμώμενης ζήτησης 1.000.000 παραθεριστικών κατοικιών.

• Απέχει από χρήση όρων όπως «κορεσμός», «φέρουσα ικανότητα», «επάρκεια πόρων», «τοπικές ιδιομορφίες» οδηγώντας τη χώρα σε αποτυχημένα πρότυπα μαζικού τουρισμού όπως το ισπανικό που οδήγησε τη χώρα σε κατασπατάληση πόρων, καταστροφές μη αναστρέψιμες, δικαστήρια για πολεοδομικά σκάνδαλα και ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα παραπάνω.
 
Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, η Ομάδα Μελετητών που εκπόνησε το Ειδικό Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και το ΤΕΕ ζήτησαν την απόσυρση του και την επαναδιατύπωσή του από μηδενική βάση. Επειδή το θέμα είναι υψίστης σημασίας, προβλέπεται από το Νόμο πριν τη θεσμοθέτησή οποιουδήποτε Εθνικού Χωροταξικού, να απαιτείται η γνώμη του θεσμοθετημένου Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Με ευθύνη της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού, αυτό δεν έχει συνέλθει ποτέ. Επιβάλλεται η άμεση σύγκλησή του! Επιβάλλεται να γίνει ουσιαστική διαβούλευση, με ευθύνη και χωρίς βιασύνες.

Δεν είναι δυνατόν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενες περιοχές Natura, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονική κληρονομιά, να παραπεμφθούν σε σφαγή, στο βωμό του μπετόν, για να προσελκυστούν επενδύσεις στον τουρισμό και την παραθεριστική κατοικία.
 
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

• ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΚΥΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

• ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ» ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

• ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Για το 10ο Συνέδριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 78 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58239827
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.