ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τετάρτη 07 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η άποψη της Νομ. Κίνησης «Συνεργασία για τη Μεσσηνία» γ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Χωροταξία - Πολεοδομία
Συνεργασία για τη Μεσσηνία , Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2007


ΘΕΜΑ: «ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

«Ναι στο Τουρισμό με σεβασμό και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1) Αρχικά οφείλουμε να τονίσουμε ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με όσα είπαν οι κύριοι Λουκάκης και Παπαδασκαλόπουλος στην ημερίδα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελλείψεις στα θέματα βιομηχανίας (δεν γίνεται καμία αναφορά στις υφιστάμενες ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ).

2) Επειδή γίνεται συζήτηση και είδαμε και ερώτηση από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το ρόλο της Καλαμάτας ως πόλου ανάπτυξης την οποία «βαφτίζει» το ΕΣΠΑ, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής: Τα βαφτίσια δεν συνεπάγονται ότι θα γίνει πόλος ανάπτυξης. Αν δεν υπάρξουν τα απαραίτητα έργα, αλλά κυρίως ένα συνολικό παραγωγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα αναδεικνύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Καλαμάτας και του Νομού. Θα επιδιώκει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας (φυσικά, πολιτιστικά, παραγωγικά) όπως και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα επιδιώκει τη διάχυση και μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος του τουρισμού, υιοθετώντας δράσεις που θα ενισχύουν τη χρονική και χωρική διεύρυνση, τη σύνδεσή του με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς, την ποιοτική του αναβάθμιση, την πολυθεματικότητα. Πάνω απΆ όλα όμως να υπάρξει το σχέδιο ώστε να διαμορφώσει η Μεσσηνία τη δική της ταυτότητα ως τουριστικού πόλου, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (γεωμορφολογία, φυσικό περιβάλλον, παραλίες, ιστορία, πολιτισμός) και όχι ως ενός κρίκου του μαζικού τουρισμού.

Α. ΣΟΒΑΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1) Η πρώτη σοβαρή αντίφαση είναι ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό κατατίθεται χωρίς να προϋπάρχει το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της χώρας, όπου σφαιρικά θα βάλει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις με τις αρχές της αειφορίας για όλη τη χώρα. Αντίστροφα στο κατώτερο επίπεδο, το τοπικό, έχουν ξεκινήσει αλλά καθυστερούν σημαντικά οι εγκρίσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. ΣΆ αυτό το αλαλούμ δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει συσταθεί ακόμα το Εθνικό Συμβούλιο για τη Χωροταξία.

2) Σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, πριν από την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας, για την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμματος, υπάρχει η υποχρέωση προέγκρισης και έγκρισης μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησής του. Για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος - όπως είναι το Χωροταξικό Τουρισμού - υπάρχει η υποχρέωση συμμόρφωσής του, στις προτάσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του.

Τέτοια διαδικασία για το Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού δεν ακολουθήθηκε και μάλιστα από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ που νομοθετεί και υπογράφει την αναφερόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη δόθηκε στη δημοσιότητα κατόπιν εορτής. Γενικά κρίνεται απαράδεκτη αφού αιτιολογεί (δικαιολογεί) τις επιλογές του χωροταξικού, παραγνωρίζει και δεν αξιολογεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του.

3) Δεν υπάρχει πρόταση προγράμματος απαραίτητων έργων με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τους απαραίτητους πόρους. Έτσι δεν διευκολύνεται η όποια εμβάθυνση σΆ αυτά που προτείνονται και που συζητάμε μέσα από την κοινή υπουργική απόφαση. Δεν γίνεται καμία συσχέτιση και εναρμόνιση μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράση για την ανάπτυξη του τουρισμού και του ειδικού χωροταξικού τουρισμού, τόσο στο επίπεδο στρατηγικής όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο.

4) Δεν λαμβάνονται υπόψιν οι μελέτες τουριστικής ανάπτυξης που συντάχθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. το 2003 για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Το σχέδιο είναι προσανατολισμένο στην ένταξη της χώρα μας στον διεθνή ανταγωνισμό για την προσέλκυση τουρισμού, με αρχές που έχουν ήδη εφαρμοστεί αλλού (π.χ. Ισπανία) και σήμερα αμφισβητούνται σοβαρά, χωρίς σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της όμορφης πατρίδας μας. Έτσι τον τουρισμό τον προσεγγίζει περισσότερο με την τομεακή του θεώρηση και όχι τη χωρική του με τα οικονομικά και μαζικά μεγέθη και όχι τα ποιοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Έτσι:

• δίνει βάρος στη διευκόλυνση των επενδύσεων και τη μεγέθυνση του τουρισμού και όχι στην ενσωμάτωσή του στην ορθολογική χωροταξική οργάνωση.

• οι «νέες» προβλέψεις του ακυρώνουν τη στροφή προς ένα ποιοτικό τουρισμό παραμένοντας στις μέχρι σήμερα υπάρχουσες αντιλήψεις.

• δεν γίνεται καμία αναφορά στη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (υδάτινοι πόροι, απόβλητα, ενέργεια κ.λπ.), ενώ αντίθετα επιβαρύνει το περιβάλλον με διάφορα μέτρα που προτείνει (δόμηση «σύνθετων υποδομών» σε περιοχές προστατευόμενες – Natura 2000, δόμηση σε βραχονησίδες, απόσταση κτιρίων από αιγιαλό 50 μ., ταυτίζει τον αθλητικό τουρισμό με τα γήπεδα γκολφ κ.λπ.).

• στις ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές δεν παρεμβαίνει εξυγιαντικά και αντίθετα στις μη ανεπτυγμένες, τις κατευθύνει στην πλήρη ασύδοτη ανάπτυξη, χωρίς την έννοια του «κορεσμού».

• αποφεύγει σε κρίσιμες και ευαίσθητες τουριστικά περιοχές να πάρει ξεκάθαρη θέση για τις χρήσεις γης αφήνοντας το δικαίωμα μέσα από ασάφειες να γίνουν επενδύσεις με συγκρουόμενες χρήσεις και με κίνδυνο υπερβολικής οικοδόμησης.

• τροφοδοτεί την εκτός σχεδίου δόμηση ανεβάζοντας την αρτιότητα των προς αξιοποίηση οικοπέδων και πολλαπλασιάζοντας την δόμηση.

• ανοίγει τις πόρτες για την κάλυψη αρκετών αυθαιρεσιών στις ήδη υπάρχουσες τουριστικές μονάδες.

• δίνει ισχυρά οικονομικά κίνητρα – επιδοτήσεις στις μεγάλες επενδύσεις του τουρισμού, και κυρίως ενσωματώνει την αγορά και ενοικίαση της παραθεριστικής κατοικίας αλλάζοντας πολύ τα ελληνικά δεδομένα εις βάρος των μικρομεσαίων νοικοκυριών – επενδυτών.

• εξαρτά τον τουρισμό ακόμη περισσότερο από τους tour operators.

Συμπερασματικά, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό είναι δώρο στις εταιρείες real estate, στους κτηματομεσίτες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού και τις τράπεζες. Η κύρια ενασχόληση του σχεδίου είναι ότι ανοίγει το δρόμο για μαζική ανέγερση ιδιωτικών παραθεριστικών χωριών προς πώληση, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές και πριμοδοτεί με 60% την παραθεριστική κατοικία εντός συγκροτημάτων με συντελεστές δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων. Δηλαδή τετραπλάσιους από αυτούς που ισχύουν σήμερα για έναν απλό πολίτη στην εκτός σχεδίου δόμηση. Με αυτή τη ρύθμιση οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες θα έχουν σίγουρο κέρδος, ακόμη και αν αφήσουν την υπόλοιπη επένδυση να ρημάξει. Αυτή είναι η πλέον επαχθής ρύθμιση που ενισχύει τους μεγαλοεπιχειρηματίες, καταναλώνει τους περιορισμένους φυσικούς πόρους προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων και λειτουργεί εις βάρος της τοπικής τουριστικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου κάθε περιοχής και των μικρών επενδυτών στον τομέα του τουρισμού. Δεν λαμβάνει υπόψη το πάθημα της Ισπανίας και τη διεθνή περιπέτεια αυτής της χώρας από τέτοιες ρυθμίσεις.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η χώρα μας έχει ανάγκη ενός χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεσματικού, ορθολογικού και αξιόπιστου, που θα προωθεί την τουριστική ανάπτυξη, σεβόμενη το περιβάλλον. Ενός σχεδιασμού που θα αντιμετωπίζει τα υπαρκτά προβλήματα, την οικιστική αναρχία και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, έργο χιλιάδων ετών σε μερικές δεκαετίες, προς δόξαν των real estate, των τραπεζών και των ξένων επενδυτών.

Βάσει των παραπάνω βασικών παρατηρήσεων, θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα μερικής διόρθωσης του νομοσχεδίου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του, αλλά ριζικής αναμόρφωσής τους. ΓιΆ αυτό πρέπει να αποσυρθούν και να επανασυνταχθούν από την αρχή.

Σημαντικά σημεία επανακαθορισμού και γενικών ρυθμίσεων σε ένα νέο σχέδιο είναι:

• Να καθοριστούν συγκεκριμένα σαφή κριτήρια για την ένταξη περιοχών στην μια ή την άλλη κατηγορία. Να υιοθετηθεί η περιβαλλοντική «φέρουσα ικανότητα» ως κριτήριο για τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης.

• Να συμπεριληφθούν στις χωρικές κατευθύνσεις οι νομικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, διαχειριστικά σχέδια προστατευόμενων περιοχών και παράκτιων περιοχών.

• Να αποκλειστούν οι σύνθετες τουριστικές υποδομές από τις προστατευόμενες περιοχές και να διαχωριστούν οι τουριστικές επενδύσεις από παραθεριστική κατοικία. Η ζήτηση για παραθεριστική κατοικία μπορεί να ικανοποιηθεί από την αξιοποίηση μικρού τμήματος των εγκαταλελειμμένων και φθινόντων οικισμών. Όπως επίσης να προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόμηση.

• Για την ιεράρχηση και των χαρακτηρισμό των υποδομών μεταφορών να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

• Να προηγηθεί η διαδικασία έγκρισης της μελέτης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα, οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Μελετών Τουριστικής Ανάπτυξης 2004.

• Να αποσυρθούν διάφορες διατάξεις που δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (δόμηση 50 μ. από αιγιαλό, μεγάλη δόμηση σε περιοχές Natura και βραχονησίδες κ.ά.).

• Να προβλέπεται στο συγκεκριμένο χωροταξικό πλαίσιο ο συνεχής έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να διασφαλίζεται η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των τοπικών προϊόντων στις επενδύσεις, πρόταση που είχαμε καταθέσει και για την ΠΟΤΑ και επαναφέρουμε.

• Πρέπει να πάψουν πια στη χώρα μας οι όποιες γενόμενες επενδύσεις να καθορίζουν και να κατευθύνουν τις πολιτικές – κοινωνικές αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης όπως έγινε μΆ αυτή την ΚΥΑ. Το αντίστροφο, πρέπει να γίνεται μέσα από αναπτυξιακές μελέτες που θα σέβονται το περιβάλλον.

Ο γενικότερος στόχος για μια σωστά προσανατολισμένη τουριστική πολιτική πρέπει να είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ταυτόχρονη εξισορρόπηση των συμφερόντων του τουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Πρέπει να τεθεί ως κεντρικός στόχος η σύνδεση της ανάπτυξης του τουρισμού με την ανάπτυξη και των άλλων τομέων των τοπικών οικονομιών, αλλά και η προβολή ως τουριστικού πόρου της τοπικής κουζίνας κάθε τόπου. Επίσης να ενταχθεί η Νοτιοδυτική Πελοπόννησος στον ευρύτερο τουριστικό χώρο του «δρόμου» Αδριατικής – Ιονίου.

Δ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ενώ το εγκεκριμένο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο αναφέρεται για τον τουρισμό στο Νομό με σεβασμό στα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του, δίνοντας βάρος στον ποιοτικό τουρισμό και στα μικρά μεγέθη, η νέα πρόταση αλλάζει τη φιλοσοφία αυτή, βάζοντας μαζικά και μεγάλα ποσοτικά μεγέθη σε ευαίσθητες παραλιακές περιοχές που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα το Νομό.

Σε ένα ανοχύρωτο νομό όπου τα μισά ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ δεν έχουν ξεκινήσει, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες των περιοχών Natura σκόπιμα καθυστερούν, η ΠΟΤΑ υλοποιείται δημιουργώντας προβλήματα στο περιβάλλον. Η τουριστική ανάπτυξη στο Νομό μέχρι σήμερα έχει στηριχθεί σε μικρομεσαίες μονάδες. Η νέα πρόταση για τον τουρισμό μας κατατάσσει σε αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή και προτείνει:

• Στις παραλιακές ζώνες από την Καλαμάτα έως την Κορώνη και από την Πύλο έως την Κυπαρισσία, μαζικό τουρισμό με τη δυνατότητα δημιουργίας μονάδων «σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού». Δηλαδή έξω από κάθε λογική πολεοδόμησης, αντοχής φυσικών πόρων και υποδομών, δίνει το δικαίωμα σε μεγάλους επενδυτές (αγορά πάνω από 150 στρέμματα), να φτιάξουν τουριστικά χωριά (με πολλαπλάσια δόμηση από αυτή που ισχύει στην εκτός σχεδίου περιοχή σήμερα και με ισχυρά οικονομικά κίνητρα) σΆ όλο το μήκος αυτών των ακτών. Δηλαδή να έχουμε πολλές ΠΟΤΑ με χειρότερα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Αυτό το στοιχείο είναι το πιο χαρακτηριστικό των πολιτικών και κοινωνικών επιλογών της κυβέρνησης για τον τουρισμό στη χώρα και στο Νομό μας.

• Την περιοχή του Ταϋγέτου και των παραλιών της Μάνης τις εντάσσει στην κατηγορία του εναλλακτικού τουρισμού. Ενώ για αυτή την περιοχή και τον υπόλοιπο νομό (εκτός σχεδίου) ορίζει αρτιότητα για δόμηση τουριστικών καταλυμάτων τα 8 στρέμματα με μέγιστη πυκνότητα 6 κλίνες / στρέμμα.

• Την Καλαμάτα τη θεωρεί κόμβο εξυπηρέτησης ευρύτερων περιοχών και κέντρο αστικού και θαλάσσιου τουρισμού.

• Την Πύλο κέντρο καταδυτικού τουρισμού.

• Γήπεδα γκολφ στην Καλαμάτα (!) και στην περιοχή της Πύλου.

• Το αεροδρόμιο το χαρακτηρίζει ως κόμβο εξυπηρέτησης ευρύτερων περιοχών προτεραιότητας τουρισμού, δηλαδή στο τελευταίο σκαλί των χαρακτηρισμών που δίνει στα αεροδρόμια και δεν προβλέπει χρηματοδοτήσεις και έργα για την αναβάθμισή του. Το δε λιμάνι το υποβιβάζει (σε σχέση με το Περιφερειακό σχέδιο) σε τοπικής σημασίας.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης του Νομού και ενέχει πολλούς κινδύνους για το φυσικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον του Νομού μας. Η Μεσσηνία δεν χρειάζεται το αποτυχημένο μοντέλο της Ισπανίας, αλλά ένα μοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται και θα στηρίζει και τους άλλους τομείς της οικονομίας, τον πρωτογενή και τη μεταποίηση. Ο τουρισμός είναι σημαντική αναπτυξιακή δύναμη για το Νομό μας μέσα σε πλαίσια όμως αειφόρου ανάπτυξης με σεβασμό δηλαδή στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, γιΆ αυτό καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις:

• Για να μην είναι «ανοχύρωτος» ο Νομός σε κάθε είδους δράσεις και επενδύσεις οφείλουμε βασιζόμενοι κυρίως στις κατευθύνσεις του περιφερειακού σχεδιασμού να καταλήξουμε στο χωροταξικό σχέδιο του Νομού. Έτσι θα προστατέψουμε και κάθε άλλη απαραίτητη δράση στο Νομό (αγροτικός τομέας, δασικές εκτάσεις κ.λπ.), που κινδυνεύουν από την αλόγιστη επέκταση άλλων δράσεων (τουρισμός, οικιστική ανάπτυξη κ.λπ.).

• Πρέπει να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν όλα τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων του Νομού καθώς και οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες των ευαίσθητων περιοχών (Natura 2000) που υπάρχουν στο Νομό. Με αυτές τις μελέτες, που πρέπει να είναι σεβαστές, διαμορφώνεται η τοπική πρόταση με προστασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών.

• Για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι απαραίτητο να είναι γνωστές οι αντοχές των υφιστάμενων πόρων και των αντίστοιχων υποδομών (νερό, ενέργεια, απόβλητα, ΧΥΤΥ, βιολογικοί, κέντρα υγείας κ.λπ.). Έτσι συγκεκριμενοποιείται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και προγραμματίζονται να γίνουν τα απαραίτητα πρόσθετα έργα.

• Προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νομό είναι και η βελτίωση των προσφερομένων Δημόσιων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με προτεραιότητα τον τομέα της υγείας.

• Βελτίωση των υποδομών. α) Αναβάθμιση και βελτίωση του αεροδρομίου, διότι το χωροταξικό το τοποθετεί στην τελευταία θέση των χαρακτηρισμών. β) Ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. γ) Αναβάθμιση του λιμανιού της Καλαμάτας και υποδομές ελλιμενισμού σε Κυπαρισσία, Γαργαλιάνους, Πύλο, Κορώνη, Μεθώνη, στην κατεύθυνση αναβάθμισης του θαλασσίου τουρισμού και ένταξης της Μεσσηνίας στον ευρύτερο θαλάσσιο τουριστικό δρόμο Αδριατικής – Ιονίου. δ) Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με σιδηρόδρομο, στα τουριστικά «πακέτα» κυρίως των πλοίων. ε) Ολοκλήρωση του περιμετρικού δακτυλίου.

• Να επιλεγεί ο Νομός μας ως χώρος ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού κατά προτεραιότητα και να ενταχθούν οι αρχαιολογικοί χώροι του Νομού (αρχαία Μεσσήνη, Επικούρειος Απόλλωνας, Χώρα, Μεσαιωνικά κάστρα Κορώνης, Μεθώνης, Πύλου κ.λπ.) στο δίκτυο των πολιτιστικών κέντρων της Πελοποννήσου. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Μεσσηνία, ο Νομός που άρχισε και τελείωσε η επανάσταση του Ά21».

• Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι περιοχές στις παραλιακές ζώνες που μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά.

• Ο εναλλακτικός τουρισμός να περιλαμβάνει και την περιοχή της Νέδας, τα νησιά κ.α.

• Η Καλαμάτα να είναι και κέντρο αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

• Να μην προβλεφθούν άλλα γήπεδα γκολφ στο Νομό μας λόγω των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

• Να προβλέπεται ο συνεχής έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να διασφαλίζεται η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των τοπικών προϊόντων στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που θα γίνουν στο Νομό, πρόταση που είχαμε καταθέσει και για την ΠΟΤΑ και την επαναφέρουμε.

• Υιοθετούμε απολύτως τις προτάσεις του κ. Παπαδασκαλόπουλου α) να γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων που θα εξυπηρετούν και τον τουρισμό, β) να συνδεθεί ο τουρισμός με τη βιομηχανία μέσω της δημιουργίας τεχνολογικού πάρκου προσανατολισμένου στην πολιτιστική δραστηριότητα, π.χ. βιομηχανίες ήχου, εικόνας και πολυμέσων, γ) δημιουργία πολιτιστικής τεχνόπολης.

Θεωρούμε πάντως ότι για τους παραπάνω λόγους που είναι αρκετοί και στο βαθμό που δεν έγινε προεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΤΕΕ, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, σύλλογο ξενοδοχειακών μονάδων), η εν λόγω πρόταση για τον τουρισμό θα πρέπει να αποσυρθεί και να επανασυνταχθεί από την αρχή.

Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2007
Για το συνδυασμό «Συνεργασία για τη Μεσσηνία»
Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι
Θανάσης Πετράκος
Νίκος Πατσαρίνος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 85 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58240274
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.