ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 03 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επιχειρηματίας – "μεσσίας" "κερνάει" αφαλάτωση ευελπ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ενέργεια
e , Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2007
Αναδημοσίευση από την
Τοπική Ημερήσια Εφημερίδα Χίου "Πολίτης"
Αρ.Φύλλου 1330, Τρίτη 27 Μαρτίου 2007


Ξένη Καταχώρηση

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από: Χ. Ρόκα

Προς: Αρχές και κατοίκους ΧΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ

Ως ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, πρωτοπόρου στον κλάδο της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και ως υπεύθυνο και ευαισθητοποιημένο άτομο, διαπνεόμενο από αισθήματα οικολογίας και δημοκρατικά ιδεώδη, απευθύνομαι στην νεολαία, στον παραγωγικό κόσμο του νησιού, αλλά και σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη για να μοιραστώ τις σκέψεις, τις αγωνίες και το όραμα του.

Ζούμε σ' ένα κόσμο απλό και πολυσύνθετο συνάμα, με σκληρά χαρακτηριστικά και ευαίσθητες ισορροπίες. Ο πλανήτης μας, ένα θαυμαστό συνονθύλευμα τόσο αποκλεινόντων πραγμάτων, ισορροπεί σ' ένα τεντωμένο σχοινί, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Έχει, δε, πλέον γίνει κοινή συνείδηση ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, διαταρράσει κάθε ισορροπία στις φυσικές λειτουργίες και έχει θέσει σε κίνδυνο αυτή την ίδια την υπόστασή μας.

Όλο και συστηματικότερα, πια, προβάλλεται το ζήτημα της καταστροφής του περιβάλλοντος, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της ερημοποίησης. Φαίνεται, μάλιστα, να πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη πορεία, εκτός αν, πολύ συνειδητοποιημένα και βιαστικά, ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα, διορατικότητα και συλλογική ευθύνη.

Τα συμβατικά καύσιμα για την ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές, εκτός από πεπερασμένα, είναι και εξαιρετικά ρυπογόνα και βλαβερά για την ατμόσφαιρα. Η πυρηνική ενέργεια, επίσης, βασίζεται στη χρήση μιας περιορισμένης πηγής που, συγχρόνως, μαστίζεται από ερωτήματα ασφάλειας και ανεπίλυτα προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Δεν είναι υπερβολή ότι πλέον η μόνη αξιόπιστη από περιβαλλοντικής απόψεως λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη μας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Είναι, σαφώς, μια μορφή και μέθοδος παραγωγής ενέργειας εντελώς καθαρή, χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια για τον άνθρωπο και τη φύση και μάλιστα χρησιμοποιεί μιαν ανεξάντλητη φυσική πηγή.

Η χώρα μας πλήρως εξαρτημένη ενεργειακά. Χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε εγχώρια, αλλά απαγορευτικά ρυπογόνα καύσιμη ύλη είτε, κατά το πλείστον από τούδε και στο εξής, εισαγόμενη και επίσης σημαντικά ρυπογόνα. Έτσι διαμορφώνεται η ζοφερή για τη χώρα κατάσταση να τελούμε υπό πλήρη εξάρτηση από τις χώρες εξαγωγούς ενεργειακών υλών, ενώ συγχρόνως τα ποσοστά εκπομπών αερίων ρύπων να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με κόστος τόσο στην υγεία μας και τη ζωή των παιδιών μας όσο και στην εθνική οικονομία.

Είναι εύκολα κατανοητό, εκτενώς αναλυθέν και ευρέως αποδεκτό πλέον ότι η ενεργειακή απεξάρτηση και αυτονομία είναι φλέγον ζήτημα και βασική παράμετρος για την εγγύηση της εθνικής ασφάλειας και ευρωστίας.

Παράλληλα τίθεται το κρίσιμο και επείγον ζήτημα της ανάληψης δράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την προστασία, ή μάλλον θεραπεία, του περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση προς τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των εταίρων μας και των παιδιών μας.

Βρισκόμαστε πράγματι σ' ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της βιώσιμης ανάπτυξης και της μοιραίας μάταιας προόδου. Έχουμε, όμως, την υπέρτατη τύχη αυτός ο ευλογημένος και σε τόσες άλλες παραμέτρους τόπος μας να έχει εξαιρετικά πλούσιο δυναμικό καθαρών, φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να μας εξασφαλίσουν συνεχιζόμενη, υγιεινή και ισόρροπη ανάπτυξη.

Ειδικά τα νησιά μας αφενός μεν αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της ανάπτυξης των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων και της έδρασης της οικονομικής τους προόδου σε μια εξαιρετικά ρυπογόνο και ασταθή παραγωγή ενέργειας, αφετέρου έχουν ένα υψηλότατο δυναμικό καθαρών μορφών ενέργειας, από τα καλύτερα της χώρας, αλλά και διεθνώς.

Το ακόμη σοβαρότερο, δε, είναι ότι παράλληλα με το φλέγον θέμα της εξάρτησης της ποιότητας της ζωής μας και της αφθονίας μας από μέσα και μεθόδους παραγωγής ενέργειας που φθίνουν και στην ουσία μας σκοτώνουν, αντιμετωπίζουμε, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της ερημοποίησης και το άμεσο και προφανές ζήτημα της έλλειψης και στέρησης αυτής της ίδιας της πηγής της ζωής, του νερού.

Όλοι οι σκεπτόμενοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες της κοινωνίας μας και ειδικά των τοπικών κοινωνιών των νησιών που αντιμετωπίζουν πιο έντονα αυτό το ζήτημα, γνωρίζουν καλά ότι η ίδια η ζωή τους και όχι απλά η ποιότητά της διακυβεύεται. Ότι τελούν σε ομηρεία και εξάρτηση.

Με κοινωνική ευαισθησία, οικολογική συνείδηση και δημοκρατικό ιδεώδες, έβαλα τον εαυτό μου, συχνά, στη διαδικασία του προβληματισμού και της αναζήτησης λύσεων σ' αυτό το κρίσιμο και δισεπίλυτο ζήτημα. Πιστεύω στο ελληνικό δαιμόνιο της προόδου και επίσης συναισθάνομαι έντονα της ευθύνη απέναντι στους ακρίτες της πατρίδας μου, αλλά και στα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας.

Το επάγγελμα μου είναι οι καλά οργανωμένες και βιώσιμες επιχειρήσεις, αλλά είμαι καταρχήν ένα συνειδητοποιημένο άτομο και υπεύθυνος πολίτης. Πιστεύω ότι η ευημερία ανήκει σε όλους και κυρίως στις επόμενες γενιές και γι' αυτές οφείλουμε να την εξασφαλίσουμε και να την διατηρήσουμε. Η επιλογή να ασχοληθώ με την πράσινη ενέργεια έγινε συνειδητά, με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες του σήμερα και τους προβληματισμούς για το μέλλον.

Καθώς, λοιπόν, σήμερα γίνεται σαφές με τον πλέον επιτακτικό τρόπο ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή που καλεί όλους μας, ενωμένους, να δράσουμε υπεύθυνα, απευθύνομαι, με διαλλακτική διάθεση, αλλά και πίστη στην ορθότητα και την αξία των προτάσεών μου, στο λαό του νησιού, σε σας και τα παιδιά σας για να ξαναθέσω υπόψη σας το έργο πνοής για το οποίο δουλεύω και το οποίο θα σημάνει την ενεργειακή απεξάρτηση και αυτονομία του τόπου σας, την αποκατάσταση και προστασία της ατμόσφαιρας και του φυσικού περιβάλλοντος, την διατήρηση των υπαρχόντων στον τομέα της ενέργειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εισροή σημαντικών κονδυλίων στα δημοτικά ταμεία, την τόνωση της οικονομικής ζωής, την δραστηριοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, την ανάπτυξη ενός, υψηλού επιπέδου, θεματικού τουρισμού και ακόμη την αναγόρευση του ακριτικού σας τόπου σε ενεργειακό κόμβο, με τη διασύνδεση με τα γειτονικά νησιά και με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας και τη δημιουργία ενός βρόγχου που μπορεί να εξελιχθεί σε τμήμα ενός διευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας.

Τηρώντας, δε, τη μακρά παράδοση μου ως επιχειρηματίας και της εταιρίας μου σε θέματα εταιρικής ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο τόπος σας μαστίζεται δραματικά, πλέον, από το άκρως ανησυχητικό φαινόμενο της ανυδρίας που απειλεί να ερημώσει την ύπαιθρο και να εκδιώξει τον τουρισμό καταρχήν και όχι μόνο, και άρα χρήζει άμεσης και ρηξικέλευθης αντιμετώπισης, επιθυμώ με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα να σας δηλώσω ότι στα πλαίσια της επένδυσης που η Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε. έχει εκπονήσει και προωθεί στα νησιά της Χίου, της Λέσβου και της Λήμνου, η οποία αφορά στην διασύνδεση τους καταρχήν με το Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών (Α/Π) για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, προτιθέμεθα, με την συγκατάθεση και τη στήριξη σας, να προβούμε στην δαπάνη της εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης νερού στις μεγάλες πόλεις και τα σημαντικά τουριστικά θέρετρα, προς διασφάλιση της επάρκειας και της συνεχούς ροής πόσιμου νερού. Και αυτό γιατί εγώ, προσωπικά, συναισθάνομαι τον κίνδυνο και την δικαιολογημένη αγωνία όλων και πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτοί που μπορούν να αντιληφθούν και να προσφέρουν λύσεις, να το κάνουν.

Αυτό είναι το όραμα μου για τους ακρίτες της πατρίδας μας. Οραματίζομαι ένα μέλλον ασφαλές, τόσο ενεργειακά όσο και περιβαλλοντικά, με επάρκεια και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, με υγεία, πρόοδο, δουλειά και ευημερία για όλους, με αισιοδοξία και κοινωνική σταθερότητα. Όλα αυτά στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, με διαλογικές διαδικασίες, με σεβασμό, εκτίμηση και επεξεργασία όλων των καλοπροαίρετων, επιστημονικά βάσιμων και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων και συνειδητοποιημένων θέσεων.

Γιατί έτσι μας πρέπει εμάς και τα παιδιά μας.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Ρόκας

Αναδημοσίευση από την Τοπική Ημερήσια Εφημερίδα Χίου "Πολίτης" Αρ.Φύλλου 1330, Τρίτη 27 Μαρτίου 2007

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2007 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 39 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56174043
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.