ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Ατμοσφαιρική Ρύπανση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ , Τετάρτη, 06 Δεκέμβριος 2006
Με αφορμή την ομιλία του εκπροσώπου της Greenpeace στο ΤΕΙ (Παρασκευή 8 Δεκ. 2006) ας θυμηθούμε πως μας δηλητηριάζει το νέφος.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στη σημερινή εποχή η ατμοσφαιρική ρύπανση αναγνωρίζεται σαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι αναπτυγμένες χώρες να έχουν θεσμοθετήσει σχετική υποχρεωτική νομοθεσία που να εξασφαλίζει ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας περιβάλλοντος. Λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει τις σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ανθρώπινη υγεία και επίσης επίπεδα ρύπων που μέχρι τώρα θεωρούνταν ασφαλή δεν κρίνονται πλέον ικανοποιητικά και υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μείωσή τους. Για παράδειγμα για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια διαμέτρου 10μm (PM10) από 1η Ιανουαρίου 2005 η ΕΕ έχει επιβάλλει ως όριο τα 50μm (PM10) κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου με ανώτατο όριο 35 υπερβάσεων ετησίως. Όμως επειδή το παραπάνω όριο δεν κρίνεται αρκετά ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία, από 1ης Ιανουαρίου 2010 το όριο επιβάλλεται να είναι 20μm (PM10) το 24ωρο με καμία επιτρεπόμενη ύπερβαση κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο πιο σημαντικός λόγος για τη συνεχή μείωση των ορίων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι οι σοβαρές επιπτώσεις τους στην υγεία των παιδιών καθώς και ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως καρδιοπαθείς και άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα.

Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα από τους ενήλικες και εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων εξαιτίας του μεγαλύτερου ρυθμού αναπνοής τους και του μικρότερου βάρους τους. Επίσης τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο έξω και υπόκεινται σε υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στο σπίτι ή στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο μόλυβδος επηρεάζει σοβαρά το νευρικό σύστημα (neurotoxic) και είναι ιδιαίτερα επιβλαβής κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού. Το μονοξείδιο του άνθρακα που μεταφέρεται με την αναπνοή στους πνεύμονες και στη συνέχεια στο αίμα, παρεμβάλει και επηρεάζει σοβαρά την ομαλή μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα (formation of carboxyhemoglobin). Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard κ. Τριχόπουλος συνέδεσε την ανάπτυξη λευχαιμίας σε παιδιά με υψηλή συγκέντρωση των αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

¶λλοι ρύποι όπως το όζον, το διοξείδιο του θείου, τα μικροσωματίδια και τα οξείδια του αζώτου οδηγούν σε αναπνευστικά προβλήματα στα παιδιά και στους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κρουσμάτων άσματος, προβλήματα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, δυσλειτουργία των πνευμόνων και αλλεργίες διαφόρων τύπων. Οι αλλεργίες συμπεριλαμβάνονται στις άμεσες επιπτώσεις της ρύπανσης και χαρακτηρίζονται από ήπιες μορφές όπως ενοχλήσεις στα μάτια (τσούξιμο, κοκκίνισμα κτλ.), ρινίτιδα, ενοχλήσεις στο λαιμό, πονοκεφάλους, ζαλάδες και κόπωση. Στη συνέχεια οι αλλεργίες μπορούν να εξελιχθούν σε πιο σοβαρές μορφές που απαιτούν άμεση ιατρική περίθαλψη. Στους ενήλικες η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με αναπνευστικά και καρδιοαγγειακά επεισόδια που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη και μπορεί να οδηγήσουν σε θνησιμότητα ή σε καρκίνο του πνεύμονα.

Παιδιά που ήδη πάσχουν από άσθμα και ζουν σε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση (ειδικά από οξείδια του αζώτου, όξινους ατμούς και μικροσωματίδια) παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης συμπτωμάτων βρογχίτιδας.

Έρευνες απέδειξαν ότι η λειτουργία των πνευμόνων βελτιώθηκε σε παιδιά που απομακρύνθηκαν από περιοχές με υψηλή σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε σχέση με αυτά που παρέμειναν.

Σε νεογέννητα βρέφη, οι αναπτυσσόμενοι πνεύμονες εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο βλάβης μετά από έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξικές ουσίες.

Ασφαλώς όταν τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων στους εξωτερικούς χώρους είναι υψηλά, η ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους (σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία κτλ.) είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις νομοθεσίες που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, σε περιοχές όπου ύπαρχει κακή ποιότητα αέρα για μεγάλες χρονικές περιόδους, οι αρμόδιοι φορείς και όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και να επιβάλουν την εφαρμογή των ορίων που είναι θεσπισμένα από τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής, ομαλή και υγιής ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, οι κοινωνίες θα έπρεπε να ενημερώνονται, να ευαισθητοποιούνται και να κινητοποιούνται με σκοπό την προστασία της υγείας των παιδιών. Τέλος οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ποιες τελικά ;) πληροφόρησης για την ποιότητα του αέρα πρέπει να συνεργάζονται με τα σχολεία, ώστε τις ημέρες που τα όρια των ρύπων είναι υψηλά να ενημερώνονται τα σχολεία και έτσι να αποφεύγεται η εντατική υπαίθρια φυσική άσκηση και η παρατεταμένη έκθεση.

Απαιτούνται συστηματικές επιδημιολογικές μελέτες σε βάθος χρόνου για τον ακριβή εντοπισμό και καταγραφή του προβλήματος της επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε παιδιά και η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος για την ομαλή και υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. American Academy of Pediatrics, Policy Statement, “Ambient Air Pollution: Health Hazards to Children”, PEDIATRICS, 2004; Vol. 114, No 6, pp1699-1707.

2. Pinkerton KE, Joad JP, “The mammalian respiratory system and critical windows of exposure for children's health”, Environ Health Perspect. 2000, Vol. 108(suppl 3), pp 457-462.

3. US Environmental Protection Agency, “About air toxics, health and ecologic effects”, Available at: www.epa.gov/air/toxicair/newtoxics. html. Accessed August 8, 2003.

4. Bates DV, “The effects of air pollution on children”, Environ Health Perspect. 1995, Vol. 103(suppl 6), pp 49-53.

5. Dockery DW, “Epidemiologic evidence of cardiovascular effects of particulate air pollution”, Environ Health Perspect. 2001, Vol. 109(suppl 4), pp 483-486.

6. Chen PC, Lai YM, Chan CC, Hwang IS, Yang CY, Wang JD, “Short-term effect of ozone on the pulmonary function of children in primary schoo1”, Environl Health Perspect. 1999, Vol. 107, pp 921-925.

7. Schwartz J., “Air pollution and blood markers of cardiovascular risk”, Environ Health Perspect. 2001, Vol. 109(suppl 3), pp 405-409.

8. Hoek G, Dockery DW, Pope A, Neas L, Roemer W, Brunekreef B., “Association between PMI0 and decrements in peak expiratory flow rates in children: reanalysis of data from five panel studies”, Eur Respir J., 1998, Vol. 11, pp 1307-1311.

9. Bobak M., “Outdoor air pollution, low birth weight, and prematurity”, Environ Health Perspect. 2000, Vol. 108, pp 173-176.

10. Dejmek J, Solansky I, Benes I, Lenicek j, Sram RJ., “The impact of polycyclic aromatic hydrocarbons and fine particles on pregnancy outcome”, Environ Health Perspect. 2000, Vol. 108, pp 159-1164.

11. Wang X, Ding H, Ryan L, Xu X, “Association between air pollution and low birth weight: a community-based study”, Environl Health Perspect. 1997, Vol. 105, pp 514-520.

12. Laden F, Neas LM, Dockery DW, Schwartz J., “Association of fine particulate matter from different sources with daily mortality in six US cities”, Environ Health Perspect, 2000, Vol. 108, pp 941-947.

13. Shima M, Adachi M., “Effect of outdoor and indoor nitrogen dioxide on respiratory symptoms in schoolchildren” Int J Epidemiol., 2000, Vol. 29, pp 862-870.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 6 μμ. ΤΕΙ Κοζάνης
Ομιλία τουΔ. Ιμπραήμ, εκπροσώπου της Green Peace, για τις κλιματικές αλλαγές

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 105 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607645
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.