ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πρόκύρηξη 2 θέσεων εργασίας από το ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS , Πέμπτη, 04 Μάρτιος 2004

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2004

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS είναι μία περιβαλλοντική, μη-κυβερνητική οργάνωση με σημαντικό αριθμό μελών υποστηρικτών από όλη την Ελλάδα. Στόχος του Δικτύου, από το 1990 που δραστηριοποιείται, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεργασία των πολιτισμών, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα η προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων.

Στα πλαίσια των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων για το έτος 2004, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο νέων θέσεων εργασίας.

Θέση 1 - Υπεύθυνος Εθνικής Εκστρατείας για το Κλίμα

Η θέση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια μιας μεγάλης εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του παγκόσμιου κλίματος που ξεκινάει σύντομα το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια.. Η εθνική εκστρατεία περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις σε 16 πόλεις, παρουσιάσεις σε 120 σχολεία, διοργάνωση τριών ημερίδων, παραγωγή και διακίνηση σχετικού ενημερωτικού υλικού, στενή συνεργασία με τα ΜΜΕ εθνικής και τοπικής εμβέλειας. Ο/η υπεύθυνος/η της εθνικής εκστρατείας θα συνεργαστεί με τον συντονιστή του προγράμματος και τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν:

- προετοιμασία του εκπαιδευτικού πακέτου και συγγραφή του ενημερωτικού υλικού

- σχεδιασμός, προετοιμασία και εκτέλεση των δράσεων στις 16 πόλεις και των 3 ημερίδων και προώθηση της συνεργασίας με τοπικούς φορείς και οργανώσεις

- προετοιμασία και εκτέλεση των παρουσιάσεων στα σχολεία σε συνεργασία με εθελοντή-εκπαιδευτικό

- οργάνωση ομάδας εργασίας για το πρόγραμμα αποτελούμενη από εθελοντές του Δικτύου Μεσόγειος SOS και εμπλοκή της στην υλοποίηση του προγράμματος

- δημόσιες παρουσιάσεις σχετικές με το πρόγραμμα και γενικότερα τα ζητήματα της αλλαγής του κλίματος και των πρωτοβουλιών που μπορούν να αναλάβουν οι πολίτες, οι επαγγελματικές και κοινωνικές ενώσεις για την προστασία του κλίματος

- δημοσιοποίηση της εκστρατείας στα ΜΜΕ

- εκπροσώπηση του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και δικτύωση του με άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο την προστασία του κλίματος

- ένταξη δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νέων εθελοντών και μελών-υποστηρικτών

- συγγραφή σχετικών κειμένων για το περιοδικό του Δικτύου Μεσόγειος SOS

- σύνταξη νέων προτάσεων χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με ζητήματα αλλαγής του κλίματος και ενεργειακής πολιτικής, επέκτασης του προγράμματος

Κριτήρια επιλογής των ενδιαφερόμενων αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής:

- εργασιακή εμπειρία σε θέματα αλλαγής του κλίματος και ενεργειακής πολιτικής

- εμπειρία εργασίας με ΜΚΟ ή/και εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

- επικοινωνιακή ικανότητα, ανάληψη πρωτοβουλίας και αποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται

- εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- σπουδές ή και εξειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, και κατά προτίμηση σε θέματα  αλλαγής του κλίματος και ενεργειακής πολιτικής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατίθενται να ταξιδεύουν συχνά ανά την Ελλάδα και να περάσουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους εκτός Αθήνας.

Θέση 2 - Επιστημονικός συνεργάτης για το πρόγραμμα «Βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής Natura 2000 Σίφνου»

Η θέση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος «Βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής NΑΤURΑ 2000 της Σίφνου» που υλοποιεί το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με το Δήμο Σίφνου και το οποίο επιχορηγείται μερικώς από το Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την οργάνωση και εργασία συντονιστικού τοπικού φορέα διαχείρισης και τη διενέργεια διαδικασιών διαβούλευσης με στόχο την προετοιμασία ενός Σχεδίου Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περιοχή Natura. Προβλεπόμενες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνουν την προετοιμασία και πιλοτική διενέργεια  προγράμματος οικοξενάγησης στην περιοχή, πρόγραμμα φύλαξης, διαμόρφωση και διασπορά ενημερωτικού υλικού, δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, κατάρτιση επαγγελματιών σε «πράσινα επαγγέλματα» και διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με στόχο την εξεύρεση πόρων για την αυτοχρηματοδότηση της τελευταίας φάσης και της συνέχισης του προγράμματος.

Ο υπεύθυνος/η θα συνεργαστεί με τον συντονιστή του προγράμματος. Τα καθήκοντά του/της θα περιλαμβάνουν:

- συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τη σύσταση του συντονιστικού φορέα και οργάνωση των συναντήσεων του και των διαδικασιών διαβούλευσης

- επιστημονική υποστήριξη για την προετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης

- προετοιμασία και συγγραφή του ενημερωτικού υλικού και διοργάνωση και εκτέλεση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας

- οργάνωση ομάδας εργασίας για το πρόγραμμα αποτελούμενη από εθελοντές του Δικτύου Μεσόγειος SOS και εμπλοκή της στην υλοποίηση του προγράμματος

- προετοιμασία και συντονισμός καλοκαιρινών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας στην Σίφνο για καθαρισμό και επιδιόρθωση μονοπατιών, καταγραφή ειδών της περιοχής κα

- επίβλεψη των δραστηριοτήτων φύλαξης και οικοξενάγησης

- διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με στόχο την συν-χρηματοδότηση του προγράμματος,

- δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικά και εθνικά ΜΜΕ

- δημόσιες παρουσιάσεις του προγράμματος, εκπροσώπηση του Δικτύου και δικτύωση με άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

- ένταξη δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νέων εθελοντών και μελών-υποστηρικτών

- συγγραφή κειμένων για το περιοδικό του Δικτύου Μεσόγειος SOS

- σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης, αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μετά και την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος

Κριτήρια επιλογής των ενδιαφερόμενων αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας τα εξής:

- αποδεδειγμένη ικανότητα για εργασία σε τοπικό επίπεδο και για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και κατοίκων σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

- ικανότητα στην προσέλκυση χορηγών και πόρων χρηματοδότησης

- προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ΜΚΟ

- εργασιακή εμπειρία, σπουδές ή και εξειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, κατά προτίμηση σε θέματα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης ή/και προστατευόμενων περιοχών, περιοχών NATURA

- δυνατότητα διοργάνωσης δημόσιων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να είναι διατεθειμένος/η να διαμένει και να εργάζεται για ορισμένα διαστήματα στην Σίφνο, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.

Και για τις δύο θέσεις θα γίνει σύμβαση έργου ελευθέρου επαγγελματία, με δυνατότητα παράτασης εφόσον εξασφαλισθεί η συνέχιση των προγραμμάτων ή ακόλουθων δραστηριοτήτων και εφόσον η συνεργασία είναι αποτελεσματική. Το ύψος της αμοιβής θα αποφασισθεί ανάλογα με την εμπειρία και προσόντα του αιτούντα και σε συνάρτηση με τους μισθούς των υφιστάμενων εργαζόμενων στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν μία ή και τις δύο θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες  με τον Ν. Χρυσόγελο στο τηλ 2108228795.

Οι αιτούντες καλούνται να στείλουν ένα σημείωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με μία σύντομη επεξήγηση του πως τα προσόντα τους ή τα ενδιαφέροντά τους ταιριάζουν με τις προδιαγραφές της θέσης μαζί με ένα εκτενές βιογραφικό στο medsos@medsos.gr. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες καθώς και δείγματα δουλειάς θα προσμετρηθούν θετικά στην αξιολόγηση της αίτησης. Οι προκρινόμενοι θα κληθούν για συνέντευξη από το Δ.Σ.  του Μεσόγειος SOS.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 121 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58155311
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.