ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 21 Νοέ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Πόλη - Πράσινο της πόλης
Πολιτική Κίνηση Λαμίας των Οικολόγων Πράσινων , Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2006

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ιούνιος 2006
     
Η Πολιτική Κίνηση Λαμίας των Οικολόγων Πράσινων, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, καταθέτει γενικές προτάσεις, απόψεις και σκέψεις, που αφορούν στη Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λαμίας, η οποία ανατέθηκε πρόσφατα στα γραφεία μελετών EDP S.A και ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ. Επιφυλασσόμαστε σε λεπτομερέστερες προτάσεις, αφού λάβουμε γνώση της πορείας των εργασιών της Μελετητικής Ομάδας ελπίζοντας πως θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις και η δυνατότητα συνεργασίας με τους Αναδόχους και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει μια αποτίμηση του σχεδιασμού του 1988 και να βγουν τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του. Μετά από 18 χρόνια από την έγκριση του Γ.Π.Σ του τότε Δήμου Λαμίας, δίνεται ξανά σήμερα η μοναδική ευκαιρία να επανασχεδιαστούν οι λειτουργίες και να καθοριστούν οι χρήσεις γης του νέου διευρυμένου Δήμου παίρνοντας υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά του προηγούμενου, τις θετικές στοχεύσεις, τα επιτεύγματά του και τις αστοχίες του

Το νέο υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το μοχλό της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου αρκεί ο σχεδιασμός να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα κείμενα, που είναι δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Ε.Ε (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, αλλά και τα διάφορα Λευκά και Πράσινα Βιβλία) και φυσικά της εσωτερικής Νομοθεσίας, για τη χωροθέτηση των αστικών, περιαστικών και γεωργικών περιοχών του Δήμου και τη δημιουργία πλέγματος περιβαλλοντικής προστασίας στην κατεύθυνση και τα πλαίσια της αειφορίας, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος.
     
Άρα ο χωροταξικός σχεδιασμός του Δήμου είναι πρώτα και κύρια εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί η υποβάθμιση και η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άναρχη και χωρίς κανόνες επέμβαση στο χώρο. Σύμφωνα και με τα σύγχρονα πορίσματα της επιστήμης της Χωροταξίας, δεν είναι μόνο η στατική μελέτη του χώρου και ο σχεδιασμός της θέσης των οικοδομών, των ελεύθερων και κονόχρηστων χώρων και το εσωτερικό αστικό και περιφερειακό δίκτυο της πόλης και των Διαμερισμάτων. Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλάβει και τη δυναμική μελέτη του χώρου.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμίσει θέματα ευρύτερα, που στοχεύουν και συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπως: 
- ποιότητα της δόμησης (βιοκλιματικός σχεδιασμός, συντελεστές δόμησης κλπ)
- ενεργειακά ζητήματα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας
- κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις σε όλο το διευρυμένο Δήμο
- διαχείριση των απορριμμάτων
- προστασία του περιαστικού πρασίνου και διαχείριση των δασικών εκτάσεων
- διαχείριση και προστασία του Δέλτα του Σπερχειού
- διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων του Δήμου καθώς και των λεκανών απορροής
- χωροθέτηση των οχλουσών επιχειρήσεων
- προτάσεις και μέτρα για τη μείωση των θορύβων και
- ένα πλήθος άλλων παραμέτρων που στοχεύουν στην ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Θα πρέπει, επίσης, να τεθούν οι όροι για την επιλογή οποιασδήποτε παρέμβασης ή ανάληψης έργου ή αποχής από εκτέλεση εκ μέρους του Δήμου, της υποχρέωσης σύνταξης μελέτης κόστους – οφέλους ώστε να υπάρχει η βέλτιστη κατανομή των χρηματικών πόρων του Δήμου.
     
Διαδικασία υποβολής προτάσεων και δημόσιας διαβούλευσης

Ο χωροταξικός σχεδιασμός του Δήμου δεν είναι αποκλειστικότητα των μελετητών, των υπηρεσιακών παραγόντων και της διοίκησης του Δήμου, αλλά το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων αυτών και της συμμετοχής ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της.

Αυτό προϋποθέτει:

Α. Να τεθεί εκ μέρους των μελετητών, με γραπτά κείμενα, το γενικό πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης χωροταξικής και πολεοδομικής επιστήμης και των κατευθύνσεων του Συντάγματος, των Νόμων, των Κανονισμών, Οδηγιών, Αποφάσεων και Κατευθύνσεων της Ε.Ε που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Β. Να κατατεθούν οι γραπτές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται στο σχεδιασμό.

Γ. Τέλος να ξεκινήσει ένας ευρύτερος δημοκρατικός διάλογος μέσα στην κοινωνία με την κατάθεση γραπτών απόψεων τόσο από πολίτες, που θα ήθελαν να εκφράσουν τις απόψεις τους, όσο και από τους κοινωνικούς φορείς της πόλης.

Προτάσεις σε γενικές γραμμές

1. Εφαρμογή της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος

2. Λήψη υπ’ όψη των κατευθύνσεων της Ε.Ε μέσω του Λευκού και Πράσινου Βιβλίου για τις πόλεις και το αστικό περιβάλλον

3. Λήψη υπ’ όψη των αποφάσεων του Σ.τ.Ε για τα σχέδια πόλεων και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις

4. Πλήρης Εφαρμογή του Νόμου 2508/1997 και του Ν.2742/1999.

5. Λήψη υπ’ όψη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για τις βιώσιμες πόλεις

6. Λήψη υπ’ όψη εφαρμογών χωροταξικών ρυθμίσεων σε πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με κατεύθυνση την αειφορία και τη βιωσιμότητα.

7. Λήψη υπ’ όψη της σύμβασης του Ρίο 1992 όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις του Γιοχάνεσμπουργκ 2002 για την εφαρμογή της ΑΤΖΕΝΤΑ 21.

8. Επιστημονική ανάλυση όλων των πιο πάνω στοιχείων και επιλογή για την ενσωμάτωση των πλέον πρόσφορων στο χωροταξικό και Γ.Π.Σ του Δήμου Λαμίας.

Ειδικότερα

1. Στον κεντρικό πολεοδομικό ιστό της πόλης της Λαμίας δεν υπάρχουν χώροι αναψυχής, ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν Να προβλεφθεί η αγορά ή ανταλλαγή με Τράπεζα Γης του Δήμου, χώρων (οικοπέδων που δεν έχουν ανοικοδομηθεί) ώστε να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι στις γειτονιές.

2. Να μελετηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του πρασίνου στον διευρυμένο δήμο της Λαμίας με ένα εκτεταμένο δίκτυο «πράσινων διαδρόμων και διαδρομών»

3. Να μελετηθεί το μέλλον του Ξηριά και η απόδοσή του ως χώρος πρασίνου και πηγή πλούτου για την πόλη

4. Να δοθεί λύση με την απομάκρυνση των λατομείων και την αποκατάσταση των παλαιών πληγών

5. Να προβλεφθεί οπωσδήποτε και να εφαρμοστεί η δημιουργία θέσεων στάθμευσης στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές και περιφερειακών πάρκινγκ στις εισόδους της πόλης

6. Να προβλεφθεί και να επισπευσθεί η δημιουργία των περιφερειακών δρόμων και των δρόμων εισόδων και εξόδων της πόλης

7. Να γίνει αναδιάταξη των αστικών συγκοινωνιών για τον ευρύτερο Δήμο Λαμίας αλλά και συμπερίληψη όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Δρομολόγηση νέων λεωφορείων που θα κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο.

8. Να μελετηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής και η μελλοντική λειτουργία συστήματος τραμ στην πόλη

9. Αποφυγή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης της Λαμίας και μη ένταξη νέων περιοχών προς πολεοδόμηση. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ο πληθυσμός ολόκληρου του Νομού ανέρχεται σε 170.000 – 180.000 κατοίκους. Ήδη το 1/3 αυτού του πληθυσμού ζει στην πόλη της Λαμίας. Η περαιτέρω επέκταση της πόλης θα οδηγήσει σε υδροκεφαλισμό τύπου Αθήνας.

10. Σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων με πλήρη διαλογή στην πηγή.

11. Ορθός σχεδιασμός και υλοποίηση πλέγματος πεζοδρόμων στο κέντρο της Λαμίας και ορισμένων συνοικιών

12. Σχεδιασμός και υλοποίηση λειτουργικών ποδηλατόδρομων, ιδιαίτερα στη νότια Λαμία και πιθανόν σε κάποια Δημοτικά Διαμερίσματα.

13. Προγραμματισμός για την εφαρμογή της βιοκλιματικής σχεδίασης των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών σε ολόκληρο το Διευρυμένο Δήμο.

14. Μέτρα για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων του Δήμου

15. Βελτιστοποίηση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού και εφαρμογή προωθημένων συστημάτων αποχέτευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

16. Αναζήτηση σε ολόκληρο τον κόσμο προτύπων αειφορικών σχεδιασμών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οικολόγοι Πράσινοι
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 2231021007 κιν 6977261256

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 339 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 39668960
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.