ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 21 Νοέ 2019
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ημερίδα «Αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμανιών και η Κοινωνία των Πολιτών» Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Πόλη - Πράσινο της πόλης
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS , Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2006

ΗΜΕΡΙΔΑ:

«Αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμανιών και η Κοινωνία των Πολιτών»

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006, 10.00’ - 18.00’, Αίθουσα Δημαρχείου Ελευσίνας.

Η Ημερίδα «Αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμανιών και η Κοινωνία των Πολιτών» εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης του έργου LIFE–Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις - Λιμάνια. Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020», και θα περιλαμβάνει: (βλέπε το πρόγραμμα στο τέλος της δημοσίευσης)

Την πρωινή συνεδρίαση με εισηγήσεις προσκεκλημένων ειδικών σε ζητήματα συνεργατικών αστικών αναπλάσεων και ορθής Διαχείρισης Λιμένων και Προστασίας παράκτιων-θαλάσσιων περιοχών.

Στην απογευματινή συνεδρίαση, θα διοργανωθεί ανοικτό στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμανιών και η Κοινωνία των Πολιτών», μια συζήτηση όπου θα συμμετέχουν με μικρές τοποθετήσεις και ερωταπαντήσεις, φορείς εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, κοινωνικών εταίρων, MKO της πόλης της Ελευσίνας και του Θριασίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το τριετές έργο 'Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020' συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE- Περιβάλλον (LIFE05 ENV/GR/000242). Στο εταιρικό σχήμα που συγχρηματοδοτεί και υλοποιεί το έργο, του οποίου ηγείται ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας, που είναι ο τελικός δικαιούχος, συμμετέχουν το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, οι Δήμοι Ελευσίνας και Ασπροπύργου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου- τμήμα Αρχιτεκτόνων, καθώς και δύο φορείς από τη Βαλένθια, τη Λιμενική Αρχή και το Ίδρυμα Μελετών και Συνεργασίας. Σημαντική συνεισφορά για την υλοποίηση του προγράμματος θα αποτελέσει η συγχρηματοδότηση δράσεων από τρεις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, τα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, τη Χαλυβουργική και τα Ελληνικά Ναυπηγεία.

Ο Κόλπος της Ελευσίνας είναι μια από τις περισσότερο βιομηχανοποιημένες και περιβαλλοντικά βεβαρημένες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση υποβαθμισμένης παράκτιας-αστικής ζώνης που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αντίστοιχες περιοχές στην Ευρώπη. Η ποιότητα του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών απειλούνται από τη ρύπανση, από κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες των Βιομηχανιών και του Λιμένα, καθώς επίσης και από την άναρχη αστικοποίηση που συρρικνώνει τους ελεύθερους δημόσιους χώρους και περιορίζει την αβίαστη πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 'το έργο αφορά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των χρήσεων γης μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης της αστικής περιοχής του Κόλπου της Ελευσίνας μέχρι το έτος 2020'. Πιο συγκεκριμένα το έργο θα επιχειρήσει να αποδείξει στη πράξη ότι η περιβαλλοντική ανάπλαση παράκτιων αστικών περιοχών σε πόλεις- λιμάνια είναι εφικτή αν επιτευχθεί μια μεθοδευμένη επένδυση στο 'κοινωνικό κεφάλαιο' και μια συνεργατική δράση που θα εμπλέκει ενεργά όλους τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής.

Μέσα από μια καινοτόμο συνεργατική προσέγγιση των εταίρων του προγράμματος και άλλων κοινωνικών εταίρων θα σχεδιαστεί από κοινού η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής συνθέτοντας τα οράματα όλων για το μέλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον Κόλπο της Ελευσίνας. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος θα επιδιωχθεί μια εκτενής διαδικασία εκπαίδευσης και διαβούλευσης με τη τοπική κοινωνία αλλά και η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σχετικά με τη περιβαλλοντική διαχείριση του Λιμένα, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και επιλεγμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στον αστικό ιστό για τη διευκόλυνση της αβίαστης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο.

Εκ μέρους του εταιρικού σχήματος του έργου LIFE–Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις - Λιμάνια. Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020»

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Μαμάη 3, 10440 Αθήνα .Τηλ/Fax: 210 8228795, Email: life-elefsina@medsos.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμανιών και η Κοινωνία των Πολιτών»

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006, Αίθουσα Δημαρχείου Ελευσίνας

Στόχος: Να αναδειχθεί, μέσα από επιλεγμένες εισηγήσεις ειδικών, παρουσιάσεις καλών παραδειγμάτων, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου και εκθέσεις εργασιών και υλικού η σημαντική σχέση των προγραμμάτων αστικής αναγέννησης σε πόλεις-λιμάνια με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, λιμενικών αρχών, κοινωνικών και επαγγελματικών ενώσεων και στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής και εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης του έργου LIFE–Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις - Λιμάνια. Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020».

Πρόγραμμα:

9.30–10.00: Προσέλευση / καφές

10.00-10.10: Ανοιγμα Εργασιών Ημερίδας από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.

10.10-10.30: Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Φορέων (Ν.Α. Δυτ. Αττικής, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Ασπροπύργου)

10.30–12.00: Θεματική ενότητα 1: Συνεργατικές αστικές αναπλάσεις

Παρουσιάσεις - Εισηγήσεις:

· Καθ. Πολύζος Γιάννης, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

· Ευαγγελίδου Μάρω, Εκπρόσωπος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

· Καθ. Γετίμης Παναγιώτης, ΙΑΠΑΔ, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

12.00–13.30: Θεματική ενότητα 2: Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων, Προστασία παράκτιων-θαλάσσιων περιοχών

Παρουσιάσεις - Εισηγήσεις:

· Πλοίαρχος Λ.Σ. Παπαδημητράκης Εμμανουήλ, ΥΕΝ, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

· Χρυσόγελος Νίκος, Χημικός Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος ΔΣ Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

· Company Rafael, Εκπρόσωπος Λιμενικής Αρχής Βαλένθια

13.30–15.00: Γεύμα / Μπουφές

16.00 – 18.00: Ανοικτό στρογγυλό τραπέζι: «Αστικές αναπλάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση λιμανιών και η Κοινωνία των Πολιτών» - Συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, κοινωνικών εταίρων, MKO

Παράλληλες εκδηλώσεις στον προθάλαμο της Ημερίδας:

Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών για την Ελευσίνα & Έκθεση παλιών φωτογραφιών της πόλης

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 167 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 39669140
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.