ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 05 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το Οικολογικό Κίνημα και η Αναθεώρηση του Συντάγματος Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Νομικά
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος , Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2006

Η αναγγελία της προθέσεως της Κυβερνήσεως να προβεί σε νέα αναθεώρηση του Συντάγματος προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των οικολογικών οργανώσεων. Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος και της ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων) συνήλθαν στο γραφείο του Επιμελητηρίου, Καλλιδρομίου 30, Εξάρχεια, την 30η Ιανουαρίου 2006, εκπρόσωποι 124 περιβαλλοντικών οργανώσεων προκειμένου να ενημερωθούν και τοποθετηθούν επί του θέματος. Από πλευράς Επιμελητηρίου παρέστησαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Μ.Δεκλερής, Μ.Καραμανώφ, Ι.Καπελούζος και Ν.Παρίτσης. Την Επταμελή Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ οι κ.κ. Κ.Βολιώτης και Β. Κελλάρης.

Την γενική τοποθέτηση που προβλήματος έκανε ο κ.Δεκλερής, ενώ η κ.Καραμανώφ ανέλυσε τα κύρια νομικά ζητήματα της αναθεωρήσεως, που έχουν ως εξής:

1.

Όπως προκύπτει από τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, μεταξύ των προτάσεων της αναθεωρήσεως περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που πλήττουν καίρια το περιβάλλον και ανατρέπουν πλήρως το σύστημα της εννόμου τάξεως της Χώρας. Πρόκειται:

- για την αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, και

- για την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, στο οποίο θα περιέλθει εφεξής ο έλεγχος της συνταγματικότητος των νόμων, ο οποίος μέχρι τώρα ασκείτο από τα δύο Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον ¶ρειο Πάγο.

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι αλληλένδετες και έχουν ως στόχο αφ’ ενός μεν να καταστήσουν δυνατές, δηλ. ‘νομιμοφανείς’, τις ήδη σχεδιαζόμενες καταστροφικές επεμβάσεις στα δάση και στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες υπό το κράτος του ισχύοντος Συντάγματος, αφ’ ετέρου δε να αφαιρέσουν από το φυσικό δικαστή, δηλ. το ΣτΕ, την δικαιοδοσία να κρίνει επί της συνταγματικότητος των νόμων. Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι τα περισσότερα και σοβαρότερα ζητήματα συνταγματικότητος γεννώνται σε υποθέσεις εφαρμογής νόμων που πλήττουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, είναι προφανής η σημασία της αφαιρέσεως των υποθέσεων αυτών από την δικαιοδοσία του ΣτΕ.

2.

Προέχει λοιπόν η εξέταση του θέματος της ιδρύσεως Συνταγματικού Δικαστηρίου, γιατί με το νέο αυτό θεσμό ανατρέπεται πράγματι πλήρως το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο μέχρι σήμερα έχει επιτελέσει το ρόλο του με μεγάλη αποτελεσματικότητα, όπως γνωρίζουν καλώς οι οικολογικές οργανώσεις.

Πρέπει, κατ’ αρχάς, να σημειωθεί ότι η πρώτη απόπειρα περιορισμού του αποτελεσματικού ελέγχου που άσκησε το ΣτΕ, και ιδίως το Ε’ Τμήμα, επί των περιβαλλοντικών υποθέσεων, επιχειρήθηκε με την προηγούμενη αναθεώρηση του έτους 2001, η οποία αφαίρεσε από τα Τμήματα του ΣτΕ την δυνατότητα να κρίνουν επί των ζητημάτων συνταγματικότητος των νόμων που εφαρμόζουν και τα υποχρέωσε να στέλνουν τις υποθέσεις αυτές στην Ολομέλεια. Το πρωτοφανές αυτό πλήγμα κατά του φυσικού δικαστού των υποθέσεων έγινε προφανώς με την προσδοκία ότι έτσι θα ανατραπεί η νομολογία του Ε’ Τμήματος, αφού η Ολομέλεια, μην έχοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις των Τμημάτων, θα εμφανίζετο ελαστικότερη στα θέματα συνταγματικότητος. Οι προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύτηκαν και για το λόγο αυτό επιχειρείται ήδη πλήρης εξουδετέρωση του ΣτΕ με την ίδρυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ακούγεται το επιχείρημα ότι Συνταγματικά Δικαστήρια έχουν πολλές προηγμένες έννομες τάξεις, όπως η Αμερικανική, η Γερμανική και Γαλλική. Οι έννομες, όμως, αυτές τάξεις δεν έχουν καμμία ομοιότητα με την ελληνική, ούτε διασφαλίζουν εν τοις πράγμασι τόσο αποτελεσματικό έλεγχο συνταγματικότητος όπως αυτός που ασκείται στην Ελλάδα. Ειδικώτερα, η μεν Αμερική και Γερμανία αποτελούν ομοσπονδιακά κράτη, τα οποία έχουν ανάγκη συνταγματικού δικαστηρίου για το συντονισμό των ανωτάτων δικαστηρίων των επί μέρους πολιτειών, κρατιδίων κ.λπ., το δε Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας αποτελεί πράγματι ένα πολιτικό σώμα αποτελούμενο από προσωπικότητες, το οποίο ασκεί κατά κανόνα προληπτικό μόνον έλεγχο συνταγματικότητος περιωρισμένης ισχύος.

Αντιθέτως, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα δημοκρατικότερα και αποτελεσματικότερα συστήματα ελέγχου συνταγματικότητος των νόμων, το οποίο έχει τα εξής πλεονεκτήματα.

- Προβλέπει τον διάχυτο έλεγχο συνταγματικότητος, δηλαδή παρέχει σε κάθε δικαστή, ακόμα και κατωτέρου βαθμού, το δικαίωμα να κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο τον οποίο καλείται να εφαρμόσει και να έχει επ’ αυτού την τελευταία λέξη εφ’ όσον φυσικά η απόφασή του δεν προσβληθεί με τα συνήθη ένδικα μέσα ενώπιον ανωτέρων δικαστηρίων.

- Τα ζητήματα συνταγματικότητος, όπως και κάθε άλλο νομικό ζήτημα, κρίνονται από ανεξάρτητους δικαστές καρριέρας, οι οποίοι ανήκουν στο σώμα της δικαιοσύνης από την αρχή της σταδιοδρομίας τους και στων οποίων την εξέλιξη δεν παρεμβαίνει σε κανένα στάδιο η νομοθετική ή η εκτελεστική εξουσία. Αντιθέτως, το Συνταγματικό Δικαστήριο πρόκειται να αποτελέσει ένα ξένο σώμα, μια ‘σφήνα’ στο δικαστικό σύστημα της Χώρας, το οποίο δεν είναι δυνατό να παρέχει εχέγγυα αντικειμενικής κρίσεως. Και τούτο γιατί τα μέλη του, ακόμα κι αν ωρισμένα απ’ αυτά προέρχονται από το δικαστικό κλάδο, θα επιλέγονται ad hoc, είτε από την Βουλή είτε από την Κυβέρνηση (ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής τρόπος). Με άλλα λόγια, οι ελεγχόμενοι, δηλ. Βουλή και Κυβέρνηση, θα επιλέγουν τους ελεγκτές τους!

- Η εξουδετέρωση του ΣτΕ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα κατά του Κράτους Δικαίου. Το ΣτΕ αποτελείται από δικαστές οι οποίοι έχουν διανύσει όλη τους τη σταδιοδρομία στο Δικαστήριο αυτό, έχουν συνολική εποπτεία της εννόμου τάξεως και των παθολογιών της Διοικήσεως και, όπως έχει περίτρανα αποδειχθεί, διαθέτουν την εμπειρία, το κύρος, την επιστημονική γνώση και, κυρίως, το σθένος να κρίνουν επί συνταγματικών ζητημάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την υπερεκατονταετή λειτουργία του το ΣτΕ επετέλεσε το έργο της προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων κατά τρόπο έγκυρο και αποτελεσματικό, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών, δημιούργησε νομολογία πρωτοποριακή και διεθνώς ανεγνωρισμένη και θεωρείται δικαίως ως ο πλέον επιτυχημένος και αξιόπιστος θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας. Αυτόν το θεσμό, που υπάρχει από της γενέσεως του νέου ελληνικού κράτους, έρχεται τώρα να εξουδετερώσει η επιχειρουμένη αναθεώρηση όχι διότι δεν λειτουργεί σωστά, αλλά επειδή ακριβώς επιμένει να λειτουργεί σωστά εν μέσω του χάους, των παρανομιών και της αυθαιρεσίας που μαστίζουν το ελληνικό κράτος.

3.

Σε άμεση συνάρτηση με την υποβάθμιση του ΣτΕ βρίσκεται και η σχεδιαζομένη επίθεση κατά του περιβάλλοντος, η οποία, τουλάχιστον ως προς τα δάση, αποκτά πλέον το συνταγματικό έρεισμα που της έλειπε. Πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί αυτό προκύπτει σαφώς από τις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού, οι οποίες αναφέρουν επί λέξει τα εξής:

«Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία και αναβάθμισή του. Σημειώνω ότι η επείγουσα ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού επιβάλλει τη σύνδεση της χρήσης των δασικών εκτάσεων με το αντίστοιχο Σχέδιο και, κατ’ επέκταση, τη συνταγματική ρύθμιση της δυνατότητας αυτής. Τα αποδεικτικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων θα πρέπει να ανάγονται στο χρόνο που άρχισε η εφαρμογή του Συντάγματος, δηλαδή το 1975, ώστε να είναι πρόσφατα κα να αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του δασικού πλούτου της χώρας».

Με απλά λόγια, οι δηλώσεις αυτές λέγουν δύο πράγματα:

- ότι τα δάση θα γίνουν αντικείμενο χωροταξικού σχεδιασμού, και

- ότι δάσος θα θεωρείται εφεξής μόνον ό,τι είχε δασικό χαρακτήρα από το 1975 και μετά

Τι σημαίνει αυτό και γιατί ισοδυναμεί με καταστροφή του δασικού πλούτου της χώρας, θα εξηγηθεί αμέσως κατωτέρω.

Όπως είναι γνωστό, αντικείμενο του χωροταξικού σχεδιασμού είναι ο καθορισμός των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης στο χώρο (και στο χρόνο). Το Σύνταγμα του 1975 επιτάσσει το χωροταξικό σχεδιασμό σε ολόκληρη την επικράτεια, υποχρέωση που έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει η νομολογία του ΣτΕ. Προκειμένου δηλ. να καταπολεμηθεί η άναρχη ανάπτυξη, η ανάμιξη ασυμβάτων χρήσεων και η καταστροφή του περιβάλλοντος, πρέπει εκ των προτέρων να σχεδιασθεί από το κράτος σε ποιες ακριβώς περιοχές θα γίνει οικιστική ανάπτυξη, πού θα είναι η βιομηχανική ζώνη, πού θα είναι η γεωργική γη, πού θα γίνουν συγκοινωνιακά έργα, ποιες περιοχές θα προστατευθούν από απόψεως φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, ποιες θα αναπτυχθούν τουριστικά και πόσο κ.λπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, αντικείμενο χωροταξικού σχεδιασμού θα αποτελέσουν εφεξής και οι δασικές εκτάσεις. Η ρύθμιση αυτή, η οποία στα μάτια των μη ειδικών μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ανώδυνη, ή ακόμα και επιδοκιμαστέα, σημαίνει πράγματι πλήρη καταστροφή των δασών και δασικών εκτάσεων. Τα δάση δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο χωροταξικού σχεδιασμού, γιατί την χρήση τους την καθορίζει με ηυξημένη τυπική ισχύ το ίδιο το Σύνταγμα του 1975, το οποίο ορίζει ότι: «Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δημοσίων δασών και των δημοσίων δασικών εκτάσεων, πλην αν προέχει δια την Εθνικήν Οικονομίαν η αγροτική εκμετάλλευσις τούτων ή άλλη χρήσις εκ δημοσίου συμφέροντος επιβαλλομένη».

Σύμφωνα δηλ. με το Σύνταγμα, καμμία άλλη χρήση δεν είναι επιτρεπτή για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις παρά μόνον να υπάρχουν εσαεί ως δάση. Αντίθετα, η επιχειρουμένη με την αναθεώρηση σύνδεσή τους με το χωροταξικό σχέδιο, αποτελεί ένα τέχνασμα το οποίο ανοίγει πράγματι το δρόμο για τον καθορισμό εντός αυτών και άλλων χρήσεων (οικιστικής, τουριστικής κ.λπ.), η οποία θα κρίνεται εκάστοτε συμβατή με το χωροταξικό σχέδιο ή το σχέδιο πόλεως κάθε περιοχής.

Ο ‘χωροταξικός σχεδιασμός’, δηλ. με άλλα λόγια η ένταξη των δασικών εκτάσεων στο σχέδιο πόλεως, συνδέεται άρρηκτα με το δεύτερο μέρος της δηλώσεως του πρωθυπουργού, δηλ. με το ζήτημα της αποδείξεως του δασικού χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων. Σύμφωνα με αυτές, μόνον όταν έχει διατηρήσει τη δασική του μορφή μετά το 1975 θα θεωρείται εφεξής ως δασική έκταση. Αντιθέτως, ό,τι κάηκε, αποψιλώθηκε, καταπατήθηκε, οικοδομήθηκε αυθαίρετα και παράνομα πριν το 1975 θα νομιμοποιείται. Η ωμή αυτή παρέμβαση γίνεται στον πυρήνα της εξουσίας των δικαστηρίων που είναι η αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων, αφού αποκλείει από τον δικαστή την χρήση των κλασσικών μέσων με τα οποία απεδεικνύετο μέχρι σήμερα ο δασικός χαρακτήρας των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας (ως λ.χ. και κατά κύριο λόγο οι αεροφωτογραφίες των παρελθόντων ετών), από τις οποίες προέκυπταν οι παράνομες αλλοιώσεις αυτών. Αυτό προσβάλλει ευθέως όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την ίδια την ουσία της δικαστικής εξουσίας, έρχεται δηλ. σε πλήρη αντίθεση και με το άρθρο 26 του Συντάγματος περί διακρίσεως των λειτουργιών του κράτους. Με τον τρόπο αυτό καταργείται ουσιαστικά η υποχρεωτική αναδάσωση την οποία προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα (άρθ.117 παρ.3), αλλά και όλοι οι προϊσχύσαντες δασικοί νόμοι, δηλ. καταργείται η αρχή «άπαξ δάσος πάντα δάσος», η οποία διέπει την νομολογία του ΣτΕ.

Από αρμόδιους δασικούς επιστήμονες, υπολογίζονται σε εκατομμύρια τα στρέμματα των δασικών εκτάσεων που θα εξαφανισθούν με αυτό τον τρόπο, δηλ. περίπου το 1/3 του δασικού πλούτου της χώρας.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αναφέρονται σε γενικές γραμμές σε δύο μόνον από τους πλείονες άξονες της αναθεωρήσεως, οι οποίοι, κατά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, τιτλοφορούνται «Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης» και «Προστασία του Περιβάλλοντος που εγγυάται αειφόρο ανάπτυξη».

Δυστυχώς, τουλάχιστον υπό το περιεχόμενο που έχουν μέχρι στιγμής, όλες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στους τομείς αυτούς φαίνονται να κατατείνουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Το Επιμελητήριο επιφυλάσσεται να επανέλθει με ειδικώτερες παρατηρήσεις και σχόλια μόλις ανακοινωθεί η πλήρης και οριστική διατύπωση των υπό αναθεώρηση διατάξεων.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των παρισταμένων οργανώσεων και εν τέλει ενεκρίθη το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψήφισμα

1. Οι οικολογικές και κοινωνικές οργανώσεις που συνήλθαν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος την 30.1.2006, διαπιστώνουν ότι η χώρα παλινδρομεί προς την άγρια ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, παρά τις ακατάπαυστες προσπάθειες των Κυβερνήσεων να ‘βάλουν χέρι’ στο περιβάλλον, είχε επιβληθεί, με τη νομολογία του ΣτΕ, κάποια θεσμική τάξη, η οποία αποτέλεσε ασπίδα προστασίας στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας. Με την επιχειρούμενη νέα αναθεώρηση του Συντάγματος, η έννομη αυτή τάξη πρόκειται να ανατραπεί και το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος να γίνουν αντικείμενο καταστροφικής κερδοσκοπίας.

2. Όλα τα Ελληνικά Συντάγματα από το 1864 μέχρι σήμερα υπηρέτησαν την ιδέα του Κράτους Δικαίου και Προνοίας, και η Δικαιοσύνη της Χώρας, θεμελιωμένη στην αρχή του διάχυτου ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων, παρείχε αποτελεσματική προστασία στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με νομολογία διεθνώς ανεγνωρισμένη.

3. Οι θεσμοί αυτοί, που εξασφάλισαν την παραπάνω προστασία, πλήττονται καίρια και εξουδετερώνονται με τις προτάσεις αναθεώρησης που είδαν το φως τελευταία. Με τις προτάσεις αυτές, επιδιώκονται δύο σκοποί:

α. Να περιβληθούν την αυξημένη τυπική ισχύ του Συντάγματος νομικές ρυθμίσεις που αντιβαίνουν πράγματι στην λογική και ηθική της έννομης τάξης της χώρας, για να καταργηθεί η αποτελεσματική προστασία του δασικού πλούτου της και η αυτονόητη εξουσία των δικαστηρίων να διατάσσουν την πλήρη αποκατάσταση των παρανόμων προσβολών των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και για να εκποιηθεί η δημόσια γη και περιουσία.

β. Να υπαχθούν οι φυσικοί δικαστές των ανωτέρω διαφορών στον έλεγχο πολιτικού πράγματι σώματος, δηλ. του λεγόμενου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο αποτελεί ξένο σώμα στις αρχές και παραδόσεις της ελληνικής έννομης τάξης.

4. Όλες οι οικολογικές οργανώσεις που πήραν μέρος στη σημερινή συγκέντρωση δηλώνουν ότι θα αγωνισθούν να μην περάσουν τα σχέδια των εχθρών του περιβάλλοντος και καλούν και όλους τους άλλους φορείς και πολίτες να επαγρυπνούν και να αντισταθούν στα σχέδια αυτά με κάθε νόμιμο μέσο. Καλούν επίσης και όλες τις άλλες οργανώσεις που δεν παρέστησαν να προσυπογράψουν το παρόν ψήφισμα.

Αθήνα 30/1/2006

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
Φωκίωνος Νέγρη 82, Κυψέλη Τ.Κ.113 61 ΑΘΗΝΑ, Καλλιδρομίου 30, Εξάρχεια, ΤΚ 114 73 ΑΘΗΝΑ
Τηλ:(210)3823.850, 8817.977, 8215.946 * Φαξ:(210) 8817.594, 3823.850
*decleris@environ-sustain.gr*www.environ-sustain.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 63 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58227680
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.