ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σχόλια της "Αγιας Φύσης" στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Αγρια ζωή
¶μεση Επέμβαση για την Προστασία της ¶γριας Φύσης , Σάββατο, 03 Δεκέμβριος 2005

Σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα τσίρκα με ζώα

Απάντηση της οργάνωσης "¶μεση Επέμβαση για την Προστασία της ¶γριας Φύσης"

Ζώα του τσίρκου

Μια αιχμαλωσία που δεν συμβιβάζεται με τις ανάγκες ζώων όπως ελέφαντες, τίγρης, λιοντάρια, ιπποπόταμοι, ρινόκεροι, καμηλοπαρδάλεις, αρκούδες κλπ (τα ζώα αυτά παρουσιάζονται σε παραστάσεις και στη συνέχεια παραμένουν κλεισμένα μέσα σε στενόχωρα κλουβιά ή μικροσκοπικούς άθλιους στάβλους).

Πως είναι δυνατόν να φανταστούμε π. χ. μια τίγρη ή έναν ελέφαντα, ζώα που το φυσικό τους περιβάλλον αποτελείται από εκτάσεις πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων, να μπορούν να επιβιώσουν καλά μέσα σε ένα μικρό κλουβί ή ένα στενόχωρο στάβλο, όπου δεν μπορούν ούτε καν να περπατήσουν ή να χαρούν το νερό;

Αυτές οι άθλιες συνθήκες έχουν τρομερές επιπτώσεις στη συμπεριφορά αυτών των ζώων. Συνήθως αντιδρούν με στερεοτυπική κίνηση, δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη κίνηση δεξιά, αριστερά, πάνω , κάτω, η οποία δηλώνει το έντονο στρες το οποίο βιώνουν, καταλήγοντας στην τρέλα!

Επειδή είναι ουσιαστικά αδύνατον σε ένα τσίρκο να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες γι αυτά τα ζώα,

Επειδή η ίδια η έννοια του τσίρκο (επίδειξη, παίδευση, προσαρμογή σε ανάρμοστες συνθήκες) δεν συνάδει με έναν καλό τρόπο επιβίωσης αυτών των ζώων,

Επειδή η δικαιολογία πως πολλά από τα ζώα αυτά γεννήθηκαν στην αιχμαλωσία και συνεπώς δεν είναι πια άγρια, δεν στηρίζεται σε καμία επιστημονική βάση, αντίθετα είναι εντελώς αντιεπιστημονική άποψη η οποία στηρίζεται σε ιδιοτελείς σκοπούς,

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση έγινε κατάχρηση εξουσίας, αποφάσισαν δηλαδή άτομα τα οποία έχουν θέση στο ευρωκοινοβούλιο, χωρίς να έχουν τα ίδια καμία επιστημονική άποψη επί του θέματος και γι αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να ζητήσουν τις επιστημονικές γνώσεις ειδικών ζωολόγων και όχι των άμεσα ενδιαφερομένων ιδιοκτητών των τσίρκο δια μέσου των εκπροσώπων τους (European Circus Association),

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται η ασφαλής και αξιοπρεπής επιβίωση ζώων της άγριας πανίδας στα τσίρκο,

Η έκδοση από την Επιτροπή της αποκαλούμενης "εναρμονισμένης κατευθυντήριας γραμμής η οποία θα περιλαμβάνει σαφείς και κατανοητές ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των ζώων που δεν είναι ζώα προς εκμετάλλευση και δεν ζουν σε ζωολογικούς κήπους σύμφωνα με την οδηγία 1999/22/ΕΚ" είναι εκ του πονηρού και εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα κάποιων επαγγελματιών που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τη λειτουργία των τσίρκο χωρίς ζώα. Είναι δηλαδή μονομερής, προκλητική και ασυμβίβαστη με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία των άγριων ζώων.

Έρχεται Δε σε αντίφαση με την Οδηγία 1999/22 την οποία επικαλούνται (παραθέτουμε το άρθρο 3 της Οδηγίας υπογραμμίζοντας τα επίμαχα σημεία).

¶ρθρο 3

Απαιτήσεις που ισχύουν για τους ζωολογικούς κήπους

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα δυνάμει των άρθρων 4, 5, 6 και 7, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι ζωολογικοί κήποι εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα διατήρησης:

- συμμετοχή σε έρευνα, εφόσον αποβαίνει σε όφελος της διατήρησης του είδους και/ ή κατάρτιση σε συναφείς ειδικές δεξιότητες στον τομέα της διατήρησης, και/ ή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διατήρηση του είδους και/ ή, όπου αυτό είναι σκόπιμο, αναπαραγωγή υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, ανανέωση του πληθυσμού των ζώων ή επαναεισαγωγή των ειδών στη φύση,

- προώθηση της εκπαίδευσης και της συνειδητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη διατήρηση της βιοπολυμορφίας, ιδιαίτερα με την παροχή πληροφοριών για τα είδη που εκτίθενται και για τους φυσικούς τους οικότοπους,

- συνθήκες διαβίωσης των ζώων που ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη διατήρησή τους, μεταξύ άλλων προβλέποντας ειδικό για το κάθε είδος εμπλουτισμό των χώρων εγκλεισμού τους και διατήρηση υψηλού επιπέδου ζωοτεχνίας με ανεπτυγμένο πρόγραμμα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής, - φροντίδα για τη μη διαφυγή των ζώων, προς αποτροπή ενδεχόμενων οικολογικών απειλών σε βάρος αυτοχθόνων ειδών, και παρεμπόδιση της εισαγωγής εξωτερικών επιβλαβών ζώων και παρασίτων,

- τήρηση ενημερωμένων αρχείων της συλλογής του ζωολογικού κήπου, κατάλληλων για τα είδη που καταγράφονται.

Πως είναι λοιπόν δυνατόν για τα είδη άγριας πανίδας που ζουν στα τσίρκο να αλλάζουν οι προδιαγραφές και ενώ πρόκειται για τα ίδια είδη όπως παραδείγματος χάρη μεγάλα αιλουροειδή, να ισχύουν άλλες προδιαγραφές σε ένα ζωολογικό κήπο και άλλες σε ένα τσίρκο. Για να γίνουμε πιο σαφείς: μια τίγρης που ζει σε ζωολογικό κήπο πρέπει ο χώρος εγκλεισμού της να είναι ειδικά εμπλουτισμένος με υψηλού επιπέδου ζωοτεχνικές παρεμβάσεις και να απολαμβάνει όλα τα προγράμματα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής. Αλλιώς ο ζωολογικός κήπος με παρέμβαση του Εισαγγελέα θα πληρώσει πρόστιμο και θα κλείσει. Πάμε τώρα στην τίγρη του τσίρκο. Όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, ο χώρος εγκλεισμού της δεν μπορεί, εκ των συνθηκών, να είναι άλλος από ένα μικρό για τις ανάγκες του ζώου κλουβί, κτηνιάτρους τα τσίρκο σπάνια διαθέτουν και οι κτηνίατροι της πόλης που επισκέπτεται το τσίρκο ακόμα πιο σπάνια είναι ειδικευμένοι σε αυτού του είδους τα ζώα. Βέβαια θα ήταν εκ του περισσού να μιλήσουμε εδώ για προληπτική ιατρική. Όσο για τη διατροφή είναι αδύνατον ένας ιδιοκτήτης τσίρκο να μπορεί να αναλάβει μια ισορροπημένη διατροφή για τα αιλουροειδή του, θα τιναζόταν στον αέρα οικονομικά.

Ωστόσο με τη δημιουργία της εναρμονισμένης κατευθυντήριας γραμμής η οποία θα περιλαμβάνει σαφείς και κατανοητές ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των ζώων που δεν είναι ζώα προς εκμετάλλευση και δεν ζουν σε ζωολογικούς κήπους σύμφωνα με την οδηγία 1999/22/ΕΚ, ο ιδιοκτήτης του τσίρκο με την τίγρη με τη διαφορετική μεταχείριση θα είναι νόμιμος!!!

Αλήθεια τι συμβαίνει με την κυρία Doris Pack και τους ευρωβουλευτές που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση; Προσπαθώντας να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα συγκατατίθενται στη διατήρηση των απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης των ζώων στα τσίρκο χρησιμοποιώντας δύο μέτρα και δύο σταθμά!

Για να μην αναλύσουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα αυτά "εκγυμνάζονται" για να εκτελούν διάφορα νούμερα. Ο τρόπος αυτός είναι ένας και μοναδικός, τα βασανιστήρια και ο τρόμος. Ας μας αποδείξει η κα. Doris Pack το αντίθετο και συγχρόνως να μας εξηγήσει με ποιες "ελάχιστες, κατανοητές προδιαγραφές" θα προστατεύσει τα ζώα του τσίρκο από αυτήν την "εκγύμναση". Γιατί δεν νοείται για τους ιδιοκτήτες τσίρκο να διαθέτουν άγρια ζώα τα οποία δεν θα εκτελούν νούμερα. Και δεν νοούνται νούμερα ζώων χωρίς να έχει προηγηθεί βάρβαρη, φριχτή και απαράδεκτη μεταχείριση τους. Όποιος πιστεύει το αντίθετο ή έχει μειωμένη αντίληψη ή εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα και ιδιοτελείς σκοπούς. Το Δε παραμύθι των ιδιοκτητών τσίρκο ότι δήθεν θα μειωθεί η πελατεία τους αν αφαιρέσουν από το πρόγραμμα τους τα νούμερα με τα ζώα, μετά τις κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών και την ευαισθητοποίηση μιας μεγάλης μερίδας κοινού, μόνο αλήθεια δεν είναι. Στην πραγματικότητα τα νούμερα με τα ζώα τους κοστίζουν λιγότερο από το να εμπλουτίσουν τα προγράμματά τους με παραστάσεις ποιοτικά ανεβασμένες.

Τέλος, η αντίληψη πως οι φιλοζωικές οργανώσεις υπερβάλουν και οδηγούνται από ιδεολογία σε καμπάνιες ενάντια στα τσίρκο με ζώα είναι τόσο σαθρή όσο και –επιεικώς- κακόπιστη. Οι εικόνες που έχουν ληφθεί από την "εκγύμναση" των ζώων στα τσίρκο, πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής αυτών που τις κατέγραψαν, μιλούν από μόνες τους. Για όσους τις έχουν δει και εξακολουθούν παρόλα αυτά να επιμένουν πως η χρησιμοποίηση άγριων ζώων σε παραστάσεις τσίρκο είναι μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού εμείς τους προτείνουμε με πολύ συμπάθεια να επισκεφθούν έναν καλό ψυχίατρο. Το γεγονός Δε πως κάποιοι από αυτούς καταλαμβάνουν αξιώματα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μας ανησυχεί αφάνταστα.

Διαβάστε παρακάτω την σχετική έκθεση της Ε.Ε.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 2009

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
CULT_PV06-04

ΠΡΑΚΤΙΚΑ της συνεδρίασης της 24ης Μαϊου 2005, ώρα 11 π.μ. έως 12.45 μ.μ. και 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 11,00 μ.μ. την Τρίτη 24 Μαΐου 2005, υπό την προεδρία του Νικολάου Σηφουνάκη, προέδρου

8. Νέες προκλήσεις για το τσίρκο ως τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

CULT/6/25446
2004/2266(INI)
PE 357.902v01-00

Εισηγητής: Doris Pack

Ανταλλαγή απόψεων

Προεδρία του προέδρου Pal Schmitt, αντιπροέδρουυ.

Η εισηγήτρια κ. Pack παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης της και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών.

Ο κ. Pasqua λαμβάνει το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής.

Λαμβάνουν τον λόγο οι: Vasco Gra?a Moura, Mανώλης Μαυρομμάτης, Guy Bono, Christa Prets, Lissy Gr?ner and Mr Pilz for the European Circus Association

Εισηγήτρια: Doris Pack

έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/22/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1999 για την διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους,

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1808/2001 της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2001 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών αγρίας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2005),

εκτιμώντας ότι γενικά δεν υπάρχουν ειδικοί νόμοι για την ρύθμιση των υποθέσεων των τσίρκο και ότι ως εκ τούτου, τα τσίρκο συνήθως υπάγονται στην νομολογία άλλων τομέων όπως είναι η παιδεία, η διασκέδαση, η υποδομή, οι μεταφορές, ο εξοπλισμός, οι καλλιτέχνες, η κινητικότητα, οι δημόσιες συγκεντρώσεις, η πυροπροστασία και η προστασία των ζώων,

Προστασία των ζώων

12. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μία εναρμονισμένη κατευθυντήρια γραμμή που θα περιλαμβάνει σαφείς και κατανοητές ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των ζώων που δεν είναι ζώα προς εκμετάλλευση και δεν ζουν σε ζωολογικούς κήπους σύμφωνα με την οδηγία 1999/22/ΕΚ· η κατευθυντήρια αυτή γραμμή θα προσφέρει στις αρχές και τα δικαστήρια βοήθεια κατά την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις περιπτώσεις διαβίωσης ζώων σε τσίρκο, ενώ ταυτόχρονα θα αποκλείει την διαφορετική αντιμετώπιση της διατήρησης και της προστασίας των ζώων στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για την χρησιμοποίηση ζώων στα τσίρκα·

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις αρχές του 20ού αιώνα καθιερώθηκαν στα τσίρκο της Ευρώπης, μαζί με την σκηνή του τσίρκο, όχι μόνο νεωτερισμοί ως προς τον εξοπλισμό όπως τα ροκανίδια και οι σκηνές με πολλές αρένες, αλλά και καινοφανή προγράμματα όπως π.χ. η εκγύμναση και τα νούμερα με εξωτικά ζώα, ενώ ο τομέας των ακροβατικών αποτέλεσε ανεξάρτητο μέρος του προγράμματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

1. Αναγνώριση ως μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Αναμφίβολα, το παραδοσιακό τσίρκο παίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τέχνης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. στην Ιταλία, την Γαλλία και την Πορτογαλία), το τσίρκο θεωρείται ήδη σήμερα καλλιτεχνική δραστηριότητα, ενώ σε άλλα (π.χ. στην Γερμανία, την Αυστρία και την Δανία) θεωρείται επαγγελματική δραστηριότητα.

Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση και η αποτελεσματική υποστήριξη της παράδοσης του τσίρκο, καλό θα ήταν να επιτευχθεί η πανευρωπαϊκή αναγνώριση του τσίρκο ως μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την όπερα ή τον χορό.

5. Προστασία των ζώων

Τα περασμένα χρόνια, εξαιτίας των πολλών παρατυπιών που διαπιστώθηκαν ως προς την διαβίωση των ζώων ή παρακινούμενα από τις ιδεολογικές καμπάνιες των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ζώων, ορισμένα κράτη μέλη και οι αντίστοιχες τοπικές αρχές θέσπισαν νέες γενικευμένες απαγορεύσεις και περιορισμούς σχετικά με την παραχώρηση χώρων για γιορτές και εκθέσεις, που αφορούν την διαβίωση και την συμμετοχή των ζώων του τσίρκο σε παραστάσεις.

Πολλοί από αυτούς τους περιορισμούς αποτελούν διακριτική μεταχείριση και υπονομεύουν τα δικαιώματα και την ελευθερία των ιδιοκτητών, των οικογενειών και των καλλιτεχνών των τσίρκων. Μολονότι πολλές ισχύουσες ή προτεινόμενες απαγορεύσεις καταργήθηκαν από ανώτερες διοικητικές υπηρεσίες ή από διοικητικά δικαστήρια, ένας σημαντικός αριθμός παραμένει σε ισχύ. Εξαιτίας του πλήθους και των διαφορών τους, οι απαγορεύσεις αυτές δεν εμποδίζουν μόνο την απρόσκοπτη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, αλλά απειλούν επιπλέον να καταστρέψουν την σημαντική παράδοση του τσίρκο που αποτελεί εδώ και αιώνες μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί στο πλαίσιο της ΕΕ μία κατευθυντήρια γραμμή για την προστασία των ζώων που θα είναι βασισμένη σε επιστημονικές και κτηνιατρικές γνωματεύσεις, εύλογη και εναρμονισμένη.

Μία τέτοια κατευθυντήρια γραμμή συνιστά αποτελεσματικό μέσον ελέγχου της τήρησης των ισχυουσών προδιαγραφών για την ενδεδειγμένη διαβίωση των ζώων και καθιστά ταυτόχρονα δυνατή την λήψη αποφάσεων για την σύννομη ή προβληματική διαβίωσή τους.

Η ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή μπορεί να δημιουργηθεί επί τη βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών που υπάρχουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη για την διαβίωση, την εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώων σε τσίρκο ή παρόμοιες επιχειρήσεις, καθώς και του European Circus Association Model Regulation for Circuses and Circus Acts και του United Kingdom Association of Circus Proprietors. Στη Γερμανία για παράδειγμα το ομοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε για το ζήτημα των ζώων των τσίρκων «κατευθυντήριες γραμμές για την διαβίωση, την εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώων σε τσίρκο ή παρόμοιες επιχειρήσεις» οι οποίες αποτελούν βοήθεια τόσο για τους ανθρώπους που φροντίζουν τα ζώα στα τσίρκο όσο και για τις αρχές και τα δικαστήρια κατά την λήψη αποφάσεων σχετικά με την εκτίμηση της διαβίωσης των ζώων στα τσίρκο.

Υιοθετώντας με 29 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές την έκθεση της κ. Doris PACK (ΕΛΚ-ΕΔ, DE) η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας κάλεσε την Επιτροπή να δρομολογήσει συγκεκριμένα μέτρα για την αναγνώριση του τσίρκο ως μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη λάβει κάποια σχετική απόφαση. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι ευρωβουλευτές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό σχετικά με την ευημερία των ζώων.


¶μεση Επέμβαση για την Προστασία της ¶γριας Φύσης

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 103 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153980
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.