ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Σάββατο 27 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Πόλη του Ηρακλείου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , Πέμπτη, 26 Μάιος 2005

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής προκαλεί προβλήματα περιβαλλοντικά, τα οποία οφείλονται στις νέες αυξημένες καταναλωτικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή έχει υποστεί ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες όλη την παραφροσύνη του αλόγιστου υπερκαταναλωτισμού, του ατομικισμού και της συνολικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αποτέλεσμα της έλλειψης περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης.

Το χαμηλό επίπεδο καθαριότητας, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η έλλειψη συνολικά αισθητικής, η αυθαίρετη δόμηση, η κακή διατροφή των πολιτών και πολλά άλλα αρνητικά συνθέτουν την εικόνα αυτής της υποβάθμισης.

Η πόλη ο σημαντικότερος θεσμός της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης του ανθρώπου δεν είναι μόνο θέατρο πολιτικών συγκρούσεων και λειτουργιών ή υποβαθμισμένος χώρος που λειτουργούν οι πολίτες, αλλά  είναι η ελπιδοφόρα δυνατότητα ανασυγκρότησης της ζωής των πολιτών στο σύνολο της. Έχομε λοιπόν υποχρέωση να ενδυναμώσουμε παλιούς και να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς τέτοιους που στο σύνολό τους να δημιουργούν μια άμυνα για την ισόρροπη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Να δημιουργήσουμε θεσμούς έκφρασης που συντονισμένα να έχουν κυρίαρχο στόχο την αναβάθμιση του δήμου μας και όχι μόνο.

Εδώ λοιπόν έρχεται η σημερινή δημοτική αρχή, που θεσμικά έχει – όπως και κάθε δημοτική αρχή σχεδόν ακέραια- την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Ήδη ολοκληρώνεται η προσπάθεια της δημιουργίας της δημοτικής βιολογικής αγοράς. Αυτό είναι ένα δείγμα μόνο της πρόθεσης που δεν αρκεί. Πρέπει να περάσουν βαθιά μηνύματα περιβαλλοντικής και οικολογικής συνήθειας αλλά και συνείδησης και ιδιαίτερα στους νέους κατοχυρώνοντας θεσμικά τη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια της περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Ο Δήμος μας παρεμβαίνει στο περιβάλλον μέσα από διάφορους τομείς υπηρεσιών όπως της καθαριότητας, της πολεοδομίας, της κυκλοφορίας των πολιτιστικών, της παιδείας και άλλων με αντίστοιχες επιτροπές και πολλές άλλες μικρότερες. Απουσιάζει όμως η επιτροπή που θα εξετάζει τα θέματα του περιβάλλοντος με ολιστική θεώρηση δηλαδή από άποψη οικολογική, κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική, αισθητική και νομική.

Αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την Δημοτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αντικείμενο αυτής της επιτροπής θα είναι επίσης η δημιουργία συνθηκών για τη συλλογή- επεξεργασία- προώθηση προτάσεων από πολίτες, φορείς και γενικά ενεργούς και ευαίσθητους με το περιβάλλον ανθρώπους. Είναι εύκολο πλέον να αντιληφθεί κανείς τη σπουδαιότητα την αναγκαιότητα αλλά και το μέγεθος του αντικειμένου αυτής της πρότασης.

Η επιτροπή αυτή που θεωρητικά πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και φορείς θα πρέπει να λειτουργήσει με την εκπροσώπηση θεσμών, φορέων, ομάδων, που με οποιαδήποτε τρόπο δρουν για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Έτσι προτείνεται να υπάρχουν εκπροσωπήσεις σε αυτή την επιτροπή από:
- Δημοτικές παρατάξεις
- Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση (τομέας περιβάλλοντος)
- Πολεοδομία του Δήμου
- Πολιτιστικά και αθλητικά του Δήμου
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης)
- Κέντρα Περιβαλλοντικής
- Πολιτιστικοί σύλλογοι
- Κοινωνικές ομάδες, ευαίσθητες για τι περιβάλλον 
- Οικολογικές οργανώσεις
- Πανεπιστήμιο
- ΤΕΙ
- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
- ΤΕΕ/ΤΑΚ, μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος
- ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Κρήτης
- Καλλιτεχνικοί φορείς
- ΑμΕΑ
- Τοπικά διαμερίσματα Δήμου
- Δημοσιογραφικό Χώρο

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μια τέτοια επιτροπή θα πρέπει να λειτουργήσει με επαρκή συντονισμό, γραμματειακή υποστήριξη και μέσα από ένα κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τέτοιο ώστε η λειτουργία της να είναι αποτελεσματική.

Ενθαρρυντική είναι η διαπίστωση της διάθεσης πολλών πολιτών και φορέων να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα πρωτοβουλίας που το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκε με την πρόταση αυτή, έγινε αποδέκτης μιας πραγματικού ενδιαφέροντος και ενθαρρυντικής αυτοπροσφοράς από πολλούς πολίτες και φορείς που δήλωσαν την πρόθεση να υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια.

Προτείνουμε λοιπόν τη δημιουργία «Μόνιμης Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος» με την παρακάτω μορφή κανονιστικών διατάξεων.

Σκοπός
Σκοπός θα είναι η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με την παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των δημοτών.

Στόχος
Η ενεργοποίηση όλων μας σε δράσεις που αφορούν την βελτίωση του περιβάλλοντος της περιοχής του Ηρακλείου και τη διαρκή συμμετοχή και επαγρύπνησή μας στην  ποιότητα ζωής. 

Έδρα
Έδρα της επιτροπής θα είναι δημοτικός χώρος

Λειτουργία-Αντικείμενο
- Η επιτροπή θα στηρίζεται γραμματειακά με υπάλληλο του Δήμου, που θα έχει την ευθύνη τήρησης πρακτικών και επικοινωνία με τα μέλη.
- Το συντονισμό θα έχει δημοτικός σύμβουλος (πρόεδρος της επιτροπής)
- Η επιτροπή στην ολομέλειά της θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
- Λόγω της πληθώρας των θεμάτων θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς δράσεων (όπως πράσινο, τέχνες-πολιτισμός, χωροταξία, αρχιτεκτονική, αειφόρος και βιοκλιματικός σχεδιασμός ανακύκλωση, εκπαίδευση, διατροφή, καθαριότητα και κυκλοφοριακό)
- Τα θέματα που θα ασχολείται η επιτροπή μπορούν να προέρχονται από τη δημοτική αρχή αλλά και από οποιοδήποτε φορέα ή μεμονωμένο δημότη.
- Η επιτροπή θα συνεργάζεται και με τις υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων δήμων εντός και εκτός Ελλάδας που ασχολούνται με ανάλογες δράσεις στο περιβάλλον.
- Η επιτροπή θα ασχολείται επίσης επικουρικά και γνωμοδοτικά με οποιαδήποτε εγκατάσταση γίνεται στο Δήμο μας και χρήζει περιβαλλοντικής έγκρισης.
- Θα ετοιμάζει στο τέλος κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα δράσεων στο δήμο για το επόμενο έτος (καλεντάρι), που θα εγκρίνεται από το Δημοτικό συμβούλιο.
- Πολλές δραστηριότητες θα υλοποιούνται από ομάδα εθελοντισμού.

Από την Ομάδα Πρωτοβουλίας

Σαρής Νώντας
Αρχιτέκτονας Μηχανικό- Πολεοδόμος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου

Τσαγκαράκης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός & Οικονομολόγος, ΤΕΕ/ΤΑΚ

Σφακιανάκη Μαρία
Γεωπόνος, MscΒιολογίας
Υπεύθυνη Περιβ/κης Εκπ/σης
Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

Ελένη Φαραγκουλιτάκη
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων
 Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

Καμπιτάκης Κων/νος
Γεωπόνος
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Κρήτης

Αποστολάκης Δημήτρης
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου

Δριμισκιανάκη Στέλλα
Διατροφολόγος

Στυλιανάκης Ιωάννης
Φυσικός
Υπεύθυνος του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αρχανών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 107 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153606
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.