ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ο Διαδικτυακός Επικοινωνιακός Σύνδεσμος Εθελοντικών Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Εθελοντισμός
Δ.Ε.Σ.Ε.Ο. , Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2005

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ «Δ.Ε.Σ.Ε.Ο.»

Ο Διαδικτυακός Επικοινωνιακός Σύνδεσμος Εθελοντικών Οργανώσεων, όπως ονομάζεται, με σκοπό την οριζόντια διασύνδεση και συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων, συνίσταται στα υφιστάμενα δίκτυα στον χώρο των οικολογικών και πολιτιστικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, «θεσμών αλληλεγγύης», που αποφάσισαν να συνεργαστούν σε αυτό το επίπεδο:

1. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.) (αποτελείται από 62 Μ.Κ.Ο.)

2. Το Δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων Στερεάς Ελλάδας (αποτελείται από 30 οργανώσεις)

3. Το Δίκτυο οικολογικών και πολιτιστικών οργανώσεων «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» (αποτελείται από 25 πολιτιστικούς συλλόγους και περιβαλλοντικές οργανώσεις)

4. Η Μ.Κ.Ο. «ΣΟΛΩΝ» (αποτελείται από 30 συλλογικές οργανώσεις)

5. Το Δίκτυο για την Ακαδημία Εθελοντισμού και πολιτισμού  «Κοινωνικό Βήμα» (αποτελείται από 50 οργανώσεις και κινήσεις πολιτών)

6. Το Δίκτυο εθελοντών δημοσιογράφων «ΑΝΑΔΡΑΣΗ» για την «Κοινωνία των Πολιτών» (αποτελείται από δημοσιογράφους 45 περιφερειακών εφημερίδων)

7. Το Δίκτυο «Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών»

Ο Διαδικτυακός Επικοινωνιακός Σύνδεσμος δεν αποτελεί μια άλλη βαθμίδα οργάνωσης, αλλά τον επικοινωνιακό συντονισμό των παραπάνω  Δικτύων με έναν επιπλέον ιδιαίτερο στόχο, την δημιουργία της «Ακαδημίας Εθελοντισμού και πολιτισμού» στην Ελλάδα, την δημιουργία ενός ανεξάρτητου - από το κράτος - θεσμού πιστοποίησης των Μ.Κ.Ο., καθώς και την δημιουργία ενός θεσμικού αναλυτικού πλαισίου διαβούλευσης των Μ.Κ.Ο., όπως τα τοπικά  -  περιφερειακά κοινοβούλια, το εθνικό κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια.

Ο συντονισμός της δραστηριότητας θα γίνεται από τους εκάστοτε εκπροσώπους των δικτύων που συμμετέχουν σε κοινούς στόχους, με την δυνατότητα άμεσης ανακλητότητας των προσώπων από το κάθε Δίκτυο.

Ο Διαδικτυακός Επικοινωνιακός Σύνδεσμος θα είναι ανοικτός σε κάθε άλλο Δίκτυο ή μεμονωμένη Μ.Κ.Ο που δραστηριοποιείται σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και αθλητικό πεδίο και  θέλει να συμμετέχει, έτσι ώστε να μην αποκλείεται κανείς από όσους πιστεύουν στο όραμα του εθελοντισμού και της εθελοντικής προσφοράς. Ο «Δ.Ε.Σ.Ε.Ο.» θα επιδιώξει να διασφαλίσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση κάθε πολίτη για ενημέρωση των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και νέες ευκαιρίες για δραστηριοποίηση στους εθελοντές του 2004. 

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και η εμπλοκή σε κάθε είδους ιεραρχίες και «μικροεξουσίες» που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από μια ξεχωριστή βαθμίδα οργάνωσης και να προκαλέσουν προβλήματα σφετερισμού της εκπροσώπησης.

Ο Διαδικτυακός Επικοινωνιακός Σύνδεσμος των Εθελοντικών Οργανώσεων θα λειτουργεί κυρίως σαν ένας κόμβος στο INTERNET, με την μορφή ενός PORTAL για την οριζόντια επικοινωνία των Μ.Κ.Ο., το οποίο θα παραπέμπει και στο υφιστάμενο site κάθε επιμέρους Δικτύου και οργάνωσης που μετέχει στο Δ.Ε.Σ.Ε.Ο.

Με την ίδια αντίληψη της άμεσης δημοκρατίας, θα γίνονται έρευνες και ψηφοφορίες διαμέσου του Διαδικτύου για την προώθηση κοινών αιτημάτων των εθελοντικών οργανώσεων, ενώ με την διάθεση της εθελοντικής προσφοράς θα διοργανώνονται  συλλογικές «δράσεις εθελοντισμού» σε διάφορους τομείς και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Με βάση αυτά τα ψηφίσματα άμεσης δημοκρατίας, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικτύων θα συντάσσει υπομνήματα, τα οποία θα υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές,  τα τοπικά, περιφερειακά και το εθνικό κοινοβούλιο, δίνοντάς τα ταυτόχρονα και στην δημοσιότητα.

Ο Δ.Ε.Σ.Ε.Ο. θα επιδιώξει την  ευρύτερη δυνατή συνεργασία και διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις κοινωνικές οργανώσεις,  τις οργανώσεις της νεολαίας, τις μαθητικές οργανώσεις, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα.

Πιστεύουμε ότι στο επίπεδο των εθελοντικών οργανώσεων μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η διαδικασία της άμεσης δημοκρατίας.

Όλοι μαζί μπορούμε να ενώσουμε σε εθνικό επίπεδο τα περιφερειακά και τα τοπικά δίκτυα των Μ.Κ.Ο. και να δυναμώσουμε την κοινωνική δημοκρατία, την δημοκρατία της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα, με την εποπτεία των ίδιων των εθελοντικών οργανώσεων, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και όπως αντίστοιχα γίνεται στο εργατικό κίνημα και τα επιμελητήρια των επαγγελματικών οργανώσεων.

- Να καθιερωθεί θεσμικά η συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. στην διαβούλευση για θέματα της δραστηριότητάς τους, ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στα περιφερειακά συμβούλια και το εθνικό κοινοβούλιο.

- Να υποβληθεί κοινό υπόμνημα προς όλα τα ελληνικά κόμματα για την αναγνώριση του θεσμικού ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Βασίλης Κελλάρης, Κώστας Βολιώτης από το ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.
2. Βασίλης Μάργαρης από το Δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων Στερεάς Ελλάδας
3. Βασίλης Μπαντούνας από το Δίκτυο οικολογικών και πολιτιστικών οργανώσεων «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»
4. Γιάννης Ζήσης από την Μ.Κ.Ο. «ΣΟΛΩΝ»
5. Λουκάς Αποστολίδης από το Δίκτυο για την Ακαδημία Εθελοντισμού «Κοινωνικό Βήμα»
6. Βασίλης Τακτικός από το Δίκτυο εθελοντών δημοσιογράφων «ΑΝΑΔΡΑΣΗ»
7. Γκαμπριέλα Σάινερ από το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών

Οι εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα τοπικά δίκτυα και οι ομοσπονδίες πολιτιστικών συλλόγων και οικολογικών οργανώσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στον Διαδικτυακό Επικοινωνιακό Σύνδεσμο μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210- 8226562 και 210-3610116 στην Αθήνα.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 37 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58154942
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.