ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 11 Αύγ 2020
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αμεσος κίνδυνος να καθίσει ξανά η Ελλάδα στο σκαμνί για την Ψυττάλεια Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Απορρίμματα - Ανακύκλωση
ΣΥΝ - Τμήμα Οικολογίας , Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2005

12-04-2005

Με μία αποκαλυπτική απάντηση (12 Απριλίου 2005) ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη σχετικά με τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυττάλειας, δηλώνει:

"Η Επιτροπή δεν βρίσκει καθόλου ικανοποιητική τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την επεξεργασία της λυματολάσπης στην Ψυττάλεια και γι' αυτό κίνησε, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2002. Τον Ιούλιο του 2003, η Επιτροπή διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη, διότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων. Επί του παρόντος αναλύεται η απάντηση των ελληνικών αρχών και η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία".

Όσον αφορά την επεξεργασία των χιλιάδων τόνων  λυματολάσπης που είναι ήδη συσσωρευμένη στην Ψυττάλεια, η Επιτροπή απάντησε ότι ναι μεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ειδικού διαγωνισμού αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι εργασίες. Η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτό το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλ. τους Έλληνες φορολογούμενους καθώς δεν επιθυμεί να συγχρηματοδοτήσει ένα έργο που αποτελεί προσωρινή αναγκαστική λύση σε ένα πρόβλημα που προέκυψε εξαιτίας κακού σχεδιασμού των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Σχετικά με την επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος, η Επιτροπή  αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει κατά 75% ένα έργο συνολικής δαπάνης ύψους 48,55 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2007. Θα κατασκευασθεί στην ίδια την Ψυττάλεια και θα μετατρέπει με ξήρανση τη λυματολάσπη σε στερεό υλικό με επαρκή θερμογόνο δύναμη προκειμένου να ακολουθεί καύση, λύση που είχε αποκλείσει κατηγορηματικά ο Νομάρχης Πειραιά και το διευρυμένο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών-Πειραιώς. Στην ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη εάν έχουν εγκριθεί οι σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφού από την μονάδα καύσης θα εκλύονται μεγάλες ποσότητες διοξινών, ο αρμόδιος Έλληνας Επίτροπος Περιβάλλοντος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Το περιβάλλον, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται και πάλι να πληρώσουν τις εξακολουθητικές ευθύνες των αρμόδιων αρχών".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης:

"Η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυττάλεια συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής. Από τον Δεκέμβριο του 2004, είναι ήδη πλήρως επιχειρησιακό ολόκληρο το σύστημα. Όσον αφορά την επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος, η Επιτροπή ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2004, ένα έργο του Ταμείου Συνοχής (συγχρηματοδότηση 75%), συνολικής δαπάνης ύψους 48,55 εκατομ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2007 και να επιλύσει το σημερινό πρόβλημα επεξεργασίας της λυματολάσπης. Η προβλεπόμενη μονάδα θα κατασκευασθεί στη νήσο Ψυττάλεια και θα μετατρέπει (με ξήρανση) τη λυματολάσπη σε στερεό υλικό με επαρκή θερμογόνο δύναμη προκειμένου να ακολουθεί καύση, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Από τη διεργασία αυτή αναμένεται να μην υπάρχουν κατάλοιπα.

Η ερώτηση αναφέρεται στην πρόταση για επεξεργασία της λυματολάσπης που είναι ήδη αποθηκευμένη στο νησί, καθώς και της λυματολάσπης που θα παράγεται επί καθημερινής βάσεως μέχρις ότου καταστεί επιχειρησιακή, κατά το τέλος του 2007, η προβλεπόμενη μονάδα ξήρανσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο αυτό το αναλαμβάνουν οι ελληνικές αρχές, χωρίς συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα, και σκοπός του είναι να προσφέρει μια προσωρινή λύση στο σημερινό πρόβλημα της λυματολάσπης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε επιτυχώς ειδικός διαγωνισμός, ο οποίος ήταν σχετικός με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή επεξεργασία της λυματολάσπης που θα παραχθεί μέχρι την περάτωση της προβλεπόμενης μονάδας ξήρανσης, αλλά δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι εργασίες. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται, από τις επαφές της με τις ελληνικές αρχές, ότι θα τηρηθεί όλη η σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία όσον αφορά αυτή την προσωρινή λύση, για την οποία αναμένεται να χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες άδειες κατά τους προσεχείς μήνες, αφού καταρτισθούν πλήρως τα λεπτομερή σχέδια και μελετηθούν οι επιχειρησιακές πτυχές.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά την επεξεργασία της λυματολάσπης, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, και, σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ, κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, τον Οκτώβριο του 2002. Τον Ιούλιο του 2003, η Επιτροπή διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη, διότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων. Επί του παρόντος αναλύεται η απάντηση των ελληνικών αρχών και η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία."

Σχόλια

Δεν μπορείς να κάνεις σχόλια.
Πρέπει πρώτα να κάνεις Είσοδο ή να Εγγραφείς στο ecocrete.gr εδώ.


Ξ“ΒŒΞ“οŸƒ ôçí Ξ“οŸƒΞ“Ξ…Ξ“Β£Ξ“οŸƒΞ“Β­Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β·Ξ“β€•Ξ“Β±Ξ“Β§Ξ“Β£Ξ“ΒŸΞ“Κ½ ôçò

Ξ’ΞˆΞ“Β­Ξ“Ξ„Ξ“Ξ…Ξ“Β°Ξ“Β§ & Ξ“Β˜Ξ“Β§Ξ“Ξ†Ξ“Β©Ξ“Κ½Ξ“οŸ„Ξ“Βž Ξ“Β…Ξ“Β°Ξ“Β©Ξ“οŸ„Ξ“β€•Ξ“Β©Ξ“Β­Ξ“Ξ‰Ξ“Β­Ξ“ΒŸΞ“Κ½
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 272 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 44181536
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.