ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τρίτη 13 Απρ 2021
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Νερό
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2005

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

(Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το νερό)

Α. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το νερό είναι ένας από τους πολυτιμότερους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, ο οποίος έχει ουσιαστική σημασία για τη ζωή, διότι αποτελεί βασικό συστατικό όλων των οργανισμών, μεταφορικό μέσο και σπουδαίο φορέα ενέργειας. Όμως τα αποθέματα σε πόσιμο νερό ανέρχονται σε 2,6% μόνο των συνολικών υδάτινων αποθεμάτων της γης.

Τις τελευταίες δεκαετίες η αύξηση του πληθυσμού της γης, η εντατικοποίηση της γεωργίας, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και του τουρισμού έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης του νερού. Επίσης η μόλυνση των υδατικών πόρων από στερεά απόβλητα, οι κλιματικές αλλαγές και οι επεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικός περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των υδατικών αποθεμάτων.

Τα ανανεώσιμα παγκόσμια αποθέματα γλυκού νερού υπολογίζονται σήμερα σε 40.000. κυβικά χιλιόμετρα. Σε κάθε άτομο δηλαδή αναλογούν περίπου 7.000 κυβικά μέτρα, ποσότητα πολλαπλάσια από αυτή που χρειάζεται μια κοινωνία για να εξασφαλίσει ένα λογικό μέσο επίπεδο ζωής στα μέλη της. Αυτό όμως το νερό κατανέμεται άνισα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο από τους ανθρώπους κατά την επιστροφή του στη θάλασσα. Τα κατά κεφαλήν αποθέματα νερού παγκοσμίως στο τέλος του εικοστούς αιώνα είναι λιγότερα κατά 30% από ότι το 1970, λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού.

Υπολογίζεται ότι, στο μέλλον, διπλασιασμός του πληθυσμού θα σημαίνει εξαπλασιασμό των αναγκών σε νερό. Ο αυξανόμενος αριθμός χωρών, στις οποίες ο πληθυσμός έχει ξεπεράσει το επίπεδο που μπορεί να συντηρηθεί άνετα από το διαθέσιμο νερό, είναι ένα από τα δείγματα λειψυδρίας. Ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες η πληθυσμιακή αύξηση και η αστικοποίηση έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Στις μεγαλουπόλεις αυτών των χωρών μεγάλος αριθμός κατοίκων ζουν χωρίς επαρκείς υδατικές και υγειολογικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να απειλείται η υγεία τους.

Είναι λοιπόν σαφές ότι το νερό αποτελεί αγαθό υψίστης στρατηγικής σημασίας και η διαχείρισή του. Αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, γι΄ αυτό και απασχολεί διεθνή συνέδρια και διεθνείς οργανισμούς. Αποτελεί όμως και θα αποτελέσει κατά τις επόμενες δεκαετίες κρίσιμο θέμα ειδικά στη Μ. Ανατολή, περιοχή με τη μικρότερη διαθεσιμότητα νερού στον κόσμο και με τάσεις σταθερής μείωσής του. Δεδομένου ότι όλοι σχεδόν οι μεγάλοι ποταμοί της Μ. Ανατολής (Ιορδάνης, Τίγρης, Ευφράτης) διαρρέουν αρκετά κράτη, οι εντάσεις με αφορμή τη χρήση και τα δικαιώματα στο νερό αποτελούν παράγοντα πολιτικής έντασης σε όλη την περιοχή και πιθανή αιτία πολέμου.

Η περιβαλλοντική κρίση και ειδικότερα η κρίση του νερού και η περιβαλλοντική προβληματική που να κάνει την εμφάνισή της από τη δεκαετία του '70. Από τις αρχές αυτής της δεκαετίας διατυπώνεται μια σειρά διακηρύξεων που θεωρούν ότι το περιβαλλοντικό ζήτημα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες χρονολογικά εκδηλώνονται ως εξής:

1) Οι έννοιες της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης αρχίζουν ν΄ αποτελούν απαραίτητο συστατικό περιγραφής στόχων, υποδείξεων και διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικών ανάπτυξης και πορείας μιας περιοχής, την περίοδο 1992 (ΕU) και 1994 (OECD).

2) Η έκθεση Brundiland μετά από επεξεργασία τριών ετών έδωσε μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες οδηγίες στα κράτη για την επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, 1987 (WCED).

3) Οι αρχές της δεκαετίας του 1990 σημαδεύονται από το διεθνές συνέδριο του Δουβλίνο, το οποίο ήταν εστιασμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και το νερό. Στο συνέδριο αυτό αναγνωρίζεται η πραγματική αξία του νερού ως οικονομικού αγαθού και επιπλέον, προσεγγίζεται η κοινωνική και η περιβαλλοντική του διάσταση.

4) Το κεφάλαιο 18 της Agenda 21 του Ρίο (1992) αναφέρεται στην προστασία της ποιότητας και της παροχής των γλυκών νερών καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων της ανάπτυξης διαχείρισης και χρήσης των υδατικών πόρων.

5) Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προτείνει να συμπεριληφθεί και ο σχεδιασμός των υδατικών πόρων στην Εθνική Οικονομία και τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς.

Επίσης και η Ευρωπαική Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις της διάσκεψης του Ρίο και προτρέπει τα κράτη - μέλη της να τις υιοθετήσουν.

6) Παράλληλα η ανάγκη να βρεθούν κατάλληλα μέτρα για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης έγινε αισθητή όταν διαπιστώθηκε ότι χωρίς τέτοια μέτρα δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μιας περιοχής, αλλά και να καθοριστεί η αναπτυξιακή πορεία που θα οδηγούσε σε περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία. Έτσι καθιερώθηκαν δείκτες και για το νερό, οι οποίοι αφορούν τη χρήση των υδατικών πόρων, το κατά κεφαλή ποσοστό ανάληψης νερού και την απόληψη νερού κατά κλάδο (OECD) 1991.

B. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μια συνολική σύγκριση της ποσότητας του διαθέσιμου νερού και της συνολικής ζήτησης μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση πως το νερό είναι άφθονο στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν περιοχές με μεγάλα αποθέματα νερού (Βόρεια Ελλάδα) και άλλες με έντονες ελλείψεις (Κρήτη). Αυτό συμβαίνει επειδή η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν συμβαδίζουν με τη διαθεσιμότητα του νερού. Η έντονη αστικοποίηση κατά την περίοδο 1960-1980, ο πολλαπλασιασμός των τουριστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η αύξηση του μέσου εισοδήματος των και των υποδομών έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ζήτησης του νερού σε μικρές περιοχές (κυρίως νησιά).

Επίσης, η αγροτική παραγωγή έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται τόσο στην προφανή αύξηση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση, όσο και στον διπλασιασμό των αρδευόμενων εκτάσεων κατά την τελευταία 30ετία (ΕΣΥΕ 1996).

Η κατασκευή σύγχρονων δικτύων άρδευσης, η εισαγωγή νέων μορφών τεχνολογίας στην άντληση, η υποτιμολόγηση ή η παντελής έλλειψη συστήματος κοστολόγησης του αρδευτικού νερού έχουν δημιουργήσει την εντύπωση πως το νερό είναι άλλος ανεξάρτητος φυσικός πόρος. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επιτείνει το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ναι σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων.

Επί πλέον, η συνεχής μείωση της δασοκάλυψης (στην Κρήτη έχουμε μόλις 4,5% δασοκάλυψη) λόγω πυρκαγιών αυξάνει την επιφανειακή απορροή και μειώνει το υδατικό δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εκτιμάται πως το 90% του νερού που χρησιμοποιείται προέρχεται από την υψομετρική ζώνη πάνω από 600 μέτρα (ΔΕΘ 1986).

Μεγάλος αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, συλλογικά και ιδιωτικά αρδευτικά δίκτυα, καθώς και η βιομηχανία καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες τους σε νερό από την εκμετάλλευση του υπόγειου υδροφορέα με γεωτρήσεις, διότι αποτελούν μία εύκολη, φθηνή και άμεση λύση.Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι υπόγειοι υδροφορείς της Ελλάδας να υπεραντλούνται και να τείνουν να εξαφανιστούν. Το φαινόμενο της παράνομης ιδιωτικής άντλησης από τους υπόγειους υδροφορείς είναι εκτεταμένο ειδικά στις πεδινές περιοχές και ο έλεγχός τους, πολύ δύσκολος. Η διατάραξη αυτή του υδατικού ισοζυγίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ποσοτικών και ποιοτικών προβλημάτων, κατάσταση που επιδεινώθηκε με την ανομβρία των τελευταίων ετών, με συνέπεια τη διείσδυση της θάλασσας και την υφαλμύρωση των υδροφόρων οριζόντων σε περιοχές όπως η Κρήτη.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 286 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 48498273
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.